 Aspecte organiza ionale:ț
 Activită i i workshopț ș
 Vizite de lucru
 Competen e dezvoltateț
 Ce le-a plăcut cel mai...
 70% dintre subiec i au apreciat cu maximum, respectivț
„foarte favorabil” (5) măsura în care mobilitatea a
corespuns a t...
 Munca în echipă a fost apreciată cu 5 de 46 % dintre
subiec i i cu 4 de restul de 54%ț ș
 Vânzarea în pia a ora ului Lu...
 Comunicarea în limba engleză a fost cea mai apreciată:
62% dintre elevi alegând 5 si 32% 4;
 Competen ele sociale dezvo...
 Familiile gazdă i colegii spanioli, „care ne vor lipsiș
foarte mult”
 Ora ele Lugo i Aș ș Coruña
 Vizita la Madrid
 O...
 Prea pu in timp liber, inclusiv în famillile gazdăț
 Faptul că nu au putut fi mereu împreună cu colegii
spanioli, ace t...
Prof. Adina Enuș
of 7

Prezentare chestionar

Chestionar evaluare proiect Comenius OLE
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare chestionar

  • 1.  Aspecte organiza ionale:ț  Activită i i workshopț ș  Vizite de lucru  Competen e dezvoltateț  Ce le-a plăcut cel mai mult  “Limite”
  • 2.  70% dintre subiec i au apreciat cu maximum, respectivț „foarte favorabil” (5) măsura în care mobilitatea a corespuns a teptărilor, 15% au apreciat cu 4 i 15% cu 3.ș ș  77% dintre subiec i au apreciat cu 5 contribu ia laț ț pregătirea firmei NEW VISION, firmă cu care s-au deplasat în Spania i 23% cu 4, ceea ce dempostrează căș există rezerve de exploatat pentru viitor.  majoritatea subiec ilor (92% din total) apreciazăț ospitalitatea familiilor gazdă cu maximum posibil (5), iș absolut to i subiec ii apreciază cu maximum (5) rela iileț ț ț cu colegii spanioli care i-au găzduit.
  • 3.  Munca în echipă a fost apreciată cu 5 de 46 % dintre subiec i i cu 4 de restul de 54%ț ș  Vânzarea în pia a ora ului Lugo a fost apreciată cu 5ț ș de către 54% dintre elevi, cu 4 de către 38% , i cu 3ș de restul de 8 % dintre elevi.
  • 4.  Comunicarea în limba engleză a fost cea mai apreciată: 62% dintre elevi alegând 5 si 32% 4;  Competen ele sociale dezvoltate au fost bine apreciate,ț 85% dintre subiec i alegând varianta 5ț  Competen ele antreprenoriale dezvoltate au fostț apreciate de 69% dintre subiec i cu 5, de 23% cu 4 si deț 8% cu 3.
  • 5.  Familiile gazdă i colegii spanioli, „care ne vor lipsiș foarte mult”  Ora ele Lugo i Aș ș Coruña  Vizita la Madrid  Oceanul „nu o să uit când am băgat piciorul în Atlantic” i plajaș  Când am vândut produse române ti în pia ăș ț Spaniolii, ca fiind „funny and one of the most amazing people”
  • 6.  Prea pu in timp liber, inclusiv în famillile gazdăț  Faptul că nu au putut fi mereu împreună cu colegii spanioli, ace tia având ore de cursș  Nu to i colegii spanioli care au fost gazdă vor veni înț România, ace tia fiind în an terminalș
  • 7. Prof. Adina Enuș