Hoja1 Empresa: Viatges HandicapINGRESSOS: diners que obtenim am...
Hoja1Grapes 1.00 € 3Grapadora ...
Hoja1Lloguer oficinaTotalTotalPREVISIÓ ANUAL: BENEFICISINGRESSOS MENSUALS: 55500DESPESES MENSUALS: 25666B= I – D ...
Hoja1sa: Viatges Handicapanda dels 60000 euros inicials. 60,000.00 € ...
Hoja1 3.00 € 45.00 € 35.00 € ...
Hoja1 550.00 € 784.90 €25,666.90 € Página 6
of 6

Preus Credit sintesi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preus Credit sintesi

  • 1. Hoja1 Empresa: Viatges HandicapINGRESSOS: diners que obtenim amb les activitats, a banda dels 60000 euros inicials.INGRESSOS INICIALSPromotorSocisPropaganda NesquikPropaganda Novotel HotelsSubencions de FomentAjudes GeneralitatBanc BBVA (shan de torrnar en 80000, pagats de 1000 en 1000)Propaganda de RyanairTotalPREVISIÓ MENSUAL PERSONES PREU NIT (diners agència) Grup de 40 250 (125) Grup de 40 250 (125) Família (5) 200 (100) Família (4) 200 (100) Família (2) 200 (100)TotalDESPESESINICIALSMATERIAL ELECTRÒNIC PREU UNITATSImpresora-escanejadora 80.00 € 5Ordinadors 400.00 € 7Portàtils 450.00 € 2Telèfons fixes 40.00 € 9Faxos 80.00 € 3TotalMATERIAL DOFICINA PREU UNITATSCaixes bolis BIC 2.50 € 3Caixes clips 2.00 € 3Paquet 500 folis 3.00 € 5 Página 1
  • 2. Hoja1Grapes 1.00 € 3Grapadora 9.00 € 5Perforadora 7.00 € 5Celo 0.50 € 10Porta-celo 3.00 € 3Cola 1.00 € 5Tisores 2.00 € 5TotalMOBILIARI PREU UNITATSEscriptori 80.00 € 10Cadires adossades 20.00 € 10Cadires per invàlids 40.00 € 20Cadires amb rodes 50.00 € 10Caixoneres 30.00 € 3Pica 80.00 € 1Vàter 150.00 € 1Prestatge 50.00 € 10TotalSERVEISInstal·lació internet, calefacció, llum...Instal·lació pica i vàter per a invàlids i gent granTotalTotalMENSUALSTreballadors Sou mensual Nº treballadorsPROMOTOR 3,200.00 € 1Treballadors/socis 2,000.00 € 4Comptable 1,200.00 € 1Publicistes 1,500.00 € 2Recepcionista 1,000.00 € 1Acompanyants 1,100.00 € 6TotalSEVEIS MITJANS DE COMUNICACIÓ i PRÈSTECSTelevisió: antena 3 entre les 12:00 i les 12:30Ràdio: Flaix FM entre les 7:00 i les 8:00Banc BBVA (retorn prèstec)“SUBENCION DE PAGINAS WEB PARA EMPRENEDORES DE PYMERSA”TotalINSTAL·LACIONSGas (calefacció)LlumAiguaTelèfon (va inculit en lADSL)Internet vodafone, ADSL oficina Página 2
  • 3. Hoja1Lloguer oficinaTotalTotalPREVISIÓ ANUAL: BENEFICISINGRESSOS MENSUALS: 55500DESPESES MENSUALS: 25666B= I – D BENEFICIS MENSUALS: 29834 BENEFICIS ANUALS: 358008 Página 3
  • 4. Hoja1sa: Viatges Handicapanda dels 60000 euros inicials. 60,000.00 € 60,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 60,000.00 € 20,000.00 € 237,000.00 € PREU VACANCES 5 dies (diners agència) Total 1250 (625) 25,000.00 € 1250 (625) 25,000.00 € 1000 (500) 2,500.00 € 1000 (500) 2,000.00 € 1000 (500) 1,000.00 € 55,500.00 € Total 400.00 € 2,800.00 € 900.00 € 360.00 € 240.00 € 4,700.00 € Total 7.50 € 6.00 € 15.00 € Página 4
  • 5. Hoja1 3.00 € 45.00 € 35.00 € 5.00 € 9.00 € 5.00 € 10.00 € 140.50 €Total 800.00 € 200.00 € 800.00 € 500.00 € 90.00 € 80.00 € 150.00 € 500.00 € 3,120.00 €Total 250.00 € 150.00 € 400.00 € 8,360.50 €Total 3,200.00 € 8,000.00 € 1,200.00 € 3,000.00 € 1,000.00 € 6,600.00 € 23,000.00 € 730.00 € 41.00 € 1,111.00 €(gratis pàgina web) 1,882.00 € 55.00 € 100.00 € 40.00 € 0.00 € 39.90 € Página 5
  • 6. Hoja1 550.00 € 784.90 €25,666.90 € Página 6

Related Documents