PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALĂ 2014‐2020
1
 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către
piață și pr...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (I) 
I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiu...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (II) 
1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)
 Submăsura ”Prelucrarea...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (III) 
1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)
 Submăsura ”Infrastruc...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (IV) 
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
 Submăsura ”Instalare tiner...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (V) 
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
 Submăsura ”Sprijin pentru f...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VI) 
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi nonagricole e...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VII) 
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
 Submăsura „Investiţii în ...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VIII) 
Beneficiari
• comunele și asociațiile acestora;
• unități de cult (așezăminte ...
II. Măsuri de mediu și climă :
Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 5-8)
Alocare PNDR...
III. Măsuri suport :
9. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 25,386 mil. Eu...
13. LEADER
Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 624,932 mil. Euro
Alocare PNDR 2007 -2013: 346,500 mil. Euro
Beneficiari
•...
PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (XII)
14. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
Alocare es...
of 14

Prezentare pndr-2014-2020

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare pndr-2014-2020

 • 1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE  RURALĂ 2014‐2020 1
 • 2.  Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole.  Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri.  Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.  Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural.  Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.  Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat. PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ   PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020  2
 • 3. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (I)  I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural 1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)  Submăsura ”Modernizare ferme” – investiții în ferme precum dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 757,968 mil. Euro (la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 260 mil euro) Alocare PNDR 2007 -2013: 918, 100 mil. Euro Beneficiari • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; • grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor; • institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare. Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:  1.000.000 Euro în cazul activității de producție;  1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare (producție, procesare, comercializare). Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică. 3
 • 4. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (II)  1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)  Submăsura ”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din Anexa I la Tratat” – investiții în cadrul unităților de procesare, inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, alte tehnologii Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 429,0356 mil. Euro la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 40 mil. euro Alocare PNDR 2007 -2013: 859,800 mil. Euro Beneficiari • întreprinderi; • grupuri de producători și cooperative Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi: • 1.000.000 euro/proiect; • 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare). Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică. 4
 • 5. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (III)  1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)  Submăsura ”Infrastructura de adaptare a agriculturii și silviculturii” (drumuri de acces la exploatațiile agricole și forestiere, instalații/infrastructură de irigații) Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 570,0242 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013 : 467, 300 mil. Euro Beneficiari Agricol • unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora. Silvic • proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora; • unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; • administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului. Irigații • organizaţii / federaţii ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Valoarea sprijinului public nerambursabil:  1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;  1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de repompare, precum și drumurilor forestiere 5
 • 6. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (IV)  2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  Submăsura ”Instalare tineri fermieri ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 400,3556 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 269,700 mil. Euro Beneficiari • tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care deținh în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă avînd dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard (propunere) . Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, maximum 60.000 Euro Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel: - 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; - 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate. 6
 • 7. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (V)  2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  Submăsura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 150,0019 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 445,0599 mil. Euro Beneficiari • fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii (propunere 8000 -14.999 Euro valoare Producție Standard). Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 Euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel: - 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; - 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate. 7
 • 8. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VI)  2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi nonagricole existente și întreprinderile nou-înființate din spațiul rural) Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 250,000 mil. Euro (150 mil. Euro întreprinderi nonagricole existente și 100 mil. Întreprinderile nou-înființate) Alocare PNDR 2007 -2013: 651,000 mil. Euro  Submăsura ” Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” - activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, în spațiul rural Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 100 mil. euro Beneficiari întreprinderi nou înființate: • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi; • micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate. Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel: - 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; - 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate. 8
 • 9. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VII)  2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  Submăsura „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producere de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural Alocare estimativă PNDR 2014‐ 2020: 150 mil. euro Beneficiari întreprinderi nonagricole existente • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desfășoară activitatea în spațiul rural; • fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente. Sprijin public nerambursabil în cuantum de maximum 90%, cu o valoarea de până la 200.000 Euro, conform ”regulei deminimis”. 9
 • 10. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (VIII)  Beneficiari • comunele și asociațiile acestora; • unități de cult (așezăminte monahale). Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% și nu va depăși : • 1.000. 000 Euro/ comună , pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată); • 2.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura apă și apă uzată; • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/îngrijire; • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe comune), fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin; • 500.000 euro pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural. 4. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – investitii de dezvoltare a infrastructurii locale de drumuri, apă/apă uzată , infrastructura socială și educațională, investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 100, 595 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 1 380,800 mil. Euro 10
 • 11. II. Măsuri de mediu și climă : Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 5-8) Alocare PNDR 2007 -2013: 2 072,800 mil. Euro 5. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 105,695 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 2, 700 mil. Euro 6. Agromediu și climă Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 849,964 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 1 088,700 mil. Euro 7. Agricultură ecologică Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 200,686 mil. Euro Alocarea PNDR 2007 -2013 a fost inclusă ca pachet în măsura de agromediu și climă 8. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 230,796 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 981,400 mil. Euro PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (IX) 11
 • 12. III. Măsuri suport : 9. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 25,386 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 70,400 mil. Euro 10. Servicii de consiliere Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 25,386 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013 : 0 mil. Euro 11. Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare ) Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 13,021 mil. Euro ((la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 15 mil. euro) Alocare PNDR 2007 -2013 : 0 mil. Euro 12. Gestionarea riscurilor (fondul mutual) Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 200 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 0 mil. Euro PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (X) 12
 • 13. 13. LEADER Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 624,932 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 346,500 mil. Euro Beneficiari • Grupurile de Acțiune Locală Propuneri măsuri clasice: • Tineri fermieri; • Procesarea produselor agricole; • Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activități în domeniul non-agricol pentru micro-întreprinderi, inclusiv încurajarea activităţilor turistice; • Infrastructură de bază locală (drumuri, apă/apă uzată), inclusiv infrastructură educațională și socială, protejarea patrimoniului cultural; • Formare profesională; • Ferma mică. Propuneri măsuri inovative: • Eficiență energetică și resurse regenerabile; • IT&C; • Patrimoniu material și imaterial; • Grupuri de producători. Măsuri în analiză: - Scheme de calitate; - Măsură dedicată grupurilor vulnerabile, inclusiv populația romă; - Piețe pentru produse locale agro-alimentare. Valoarea sprijinului public nerambursabil • Alocările financiare pentru strategia de dezvoltare locală se vor stabili proporțional, în funcție de populația și teritoriul acoperit de fiecare GAL-urilor (EUR/loc) și valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil per proiect din cadrul strategiei este de 200.000 euro. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (XI) 13
 • 14. PROPUNERI  MĂSURI  PNDR 2014 – 2020 (XII) 14. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 178,368 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 108 mil. Euro IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol – alocare estimativă 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) având în componență următoarele măsuri/sub-măsuri: 1. Modernizare ferme – alocare estimativă 260 mil. Euro 2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole - alocare estimativă 40 mil. Euro 3. Cooperare - alocare estimativă 15 mil Euro 4. Grupuri de producători - alocare estimativă 5 mil. Euro V. Angajamente de plată din exercițiul curent 2007-2013 aflate în derulare : • bunăstarea animalelor - alocare de cca. 437 mil. euro • alte angajamente restante (ferme de semi-subzistență, grupuri de producători, Leader) – cca. 146 mil. euro. 14

Related Documents