„Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” - ID 141973
AGENDA
Contextul
Parteneriatul proiectului
Obiectivul general
Obiectivele specifice
Grupul ţintă
Activităţile
Rezul...
CONTEXTUL PROIECTULUI
Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilu...
Beneficiar
•Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS)
Partener 1 Naţional
•Municipiul Alba Iulia
...
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Facilitarea accesului la ocupare durabilă pentru 650 de persoane aparţinând grupurilor ...
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Creşterea gradului
de motivaţie şi dezvoltarea stimei unui număr de 650 de persoan...
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Măsurarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite per...
GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Grup-ţintă
Nr. persoane
Alte grupuri vulnerabile (tineri, din care 50 institutionalizati)
...
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
 A0 Managementul general al proiectului
 A1 Informare şi publicitate
 A2 Crearea a 4 Centre...
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
 A5 Dezvoltarea şi furnizarea unor programe individualizate de calificare şi recalificare pentr...
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
 A8 Elaborarea unui studiu care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi inter...
REZULTATELE RELEVANTE ALE PROIECTULUI
 650 de persoane participante la cursuri de calificare/recalificare; 550 de persoa...
Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287
Tel/Fax: 0213320907, Tel. Mobil: 0784141417
E-mai...
Vă mulţumim pentru atenţie!
of 14

Experienta pentru eficienta

Parteneriat regional pentru servicii ocupationale de calitate
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Experienta pentru eficienta

 • 1. „Experienţă pentru eficienţă – Parteneriat regional pentru servicii ocupaţionale de calitate” - ID 141973
 • 2. AGENDA Contextul Parteneriatul proiectului Obiectivul general Obiectivele specifice Grupul ţintă Activităţile Rezultatele relevante
 • 3. CONTEXTUL PROIECTULUI Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului aprobată prin Hotărârea 669/2006: integrarea tinerilor în societate şi în viaţa activă pentru reducerea riscului excluziunii sociale şi pentru o creştere durabilă a oricărei societăţi Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015: angajament politic asumat în anul 2003 la nivel internaţional de către guvernele a nouă state, printre care şi România Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinand minorităţii romilor pentru perioada 2011-2020: Creşterea nivelului de educatie şi calificare, dobândirea abilităţilor şi competenţelor pentru viaţă şi societate, prin sporirea investitiilor în dezvoltarea educaţiei formale şi non-formale.
 • 4. Beneficiar •Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) Partener 1 Naţional •Municipiul Alba Iulia Partener 2 Naţional •Urbasofia Partener 3 Transnaţional Erfap Lazio PARTENERIATUL ÎN PROIECT
 • 5. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Facilitarea accesului la ocupare durabilă pentru 650 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti Ilfov şi Centru prin servicii speciale de consiliere şi orientare, precum şi prin programe individualizate de formare profesională, inclusiv calificare şi recalificare. Proiectul va genera efecte pozitive în ceea ce priveşte angajarea şi menţinerea pe piaţa forţei de muncă a beneficiarilor, corelarea pregatirii profesionale a acestora cu oferta de pe piata, schimbarea atitudinii sociale privind grupul ţintă şi integrarea lor într-un circuit social nediscriminatoriu.
 • 6. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI Creşterea gradului de motivaţie şi dezvoltarea stimei unui număr de 650 de persoane din grupurile vulnerabile, a încrederii în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice şi îmbunătăţirea nivelului de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită, prin furnizarea de servicii speciale de consiliere şi orientare profesională şi socială. Dezvoltarea şi furnizarea unor măsuri integrate şi sustenabile de ocupare, prin programe individualizate de calificare şi recalificare pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor unui număr de 650 de persoane din grupuri vulnerabile. O. 1 O. 2 O. 3 Creşterea gradului de informare şi conştientizare în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile pentru 150 de persoane din grupul ţintă: personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, al administraţiei publice locale şi al Centrelor de Incluziune Socială şi manageri
 • 7. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI Măsurarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială prin intermediul unui studiu care să ilustreze grafic strategia şi politicile promovate pentru zonele cu polarizare socială puternică. O. 5 O. 6 Reducerea disfuncţilor sociale prin campanie de informare asupra importanţei participării la programele de formare, a educării pentru un stil de viaţă sănătos cu prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, a necesităţii controalelor medicale regulate pentru cei 800 de participanti ai grupurilor ţintă din proiect. O. 4 Facilitarea accesului la ocuparea unor locuri de muncă pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile de implementare ale proiectului prin transfer transnaţional de bune practici
 • 8. GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI Grup-ţintă Nr. persoane Alte grupuri vulnerabile (tineri, din care 50 institutionalizati) 150 Femei 180 Manageri 40 Persoane cu dizabilităţi 20 Persoane de etnie romă 300 Personal al administraţiei publice locale 70 Personal al Centrelor de Incluziune Socială 10 Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile 30 Total 800
 • 9. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI  A0 Managementul general al proiectului  A1 Informare şi publicitate  A2 Crearea a 4 Centre de incluziune socială şi o reţea interregională a acestora  A3 Pregătirea şi derularea sesiunilor de consiliere şi orientare profesională pentru 650 de membri ai grupului ţintă  A4 Dezvoltarea de parteneriate durabile şi schimb de bune practici pentru implementarea programelor de calificare/recalificare
 • 10. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI  A5 Dezvoltarea şi furnizarea unor programe individualizate de calificare şi recalificare pentru 650 de persoane din grupuri vulnerabile şi certificarea a minimum 550 dintre aceştia A6 Organizarea şi desfăşurarea de workshop-uri şi dezbateri în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile: personal al agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale, al administraţiei publice locale, al Centrelor de Incluziune Socială si manageri;  A7 Realizarea unei campanii de informare asupra importanţei participării la programele de formare, a educării pentru un stil de viaţă sănătos cu prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, a necesităţii controalelor medicale regulate;
 • 11. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI  A8 Elaborarea unui studiu care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială; A9 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente multiplicatoare ale modelelor de bune practici pentru facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii;  A10 Diseminarea rezultatelor programului şi măsurilor post-implementare.
 • 12. REZULTATELE RELEVANTE ALE PROIECTULUI  650 de persoane participante la cursuri de calificare/recalificare; 550 de persoane certificate ANC;  4 workshop-uri şi 8 dezbateri - evenimente de informare şi conştientizare pentru 150 de membri ai grupului ţintă;  4 Centre de incluziune socială în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti Ilfov şi Centru,  Un studiu care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;  4 exemple de bune practici identificate relevante pentru specificul regiunilor de implementare;  4 vizite de studii organizate la Partenerul transnaţional.
 • 13. Bucureşti, Str. Alexandru Bălaşanu, Nr. 8A, Sect. 4, cod poştal 040287 Tel/Fax: 0213320907, Tel. Mobil: 0784141417 E-mail: office@ceds.ro, Web: www.ceds.ro Contact CEDS PROIECT ID 141973
 • 14. Vă mulţumim pentru atenţie!

Related Documents