NARCÍS OLLER
Valls, 1846 - Barcelona, 1930
Elsa Romans
Cristina Riera
2n Batxillerat B
Context històric
• Segle XIX:
-Revolució Francesa: Igualtat dels ciutadans
davant de la llei
-Revolució Industrial: Inici ...
La Renaixença
• Moviment històric i cultural donat al segle
XIX i que s’inicia amb la recuperació de la
consciència difere...
La Renaixença
• Objectius:
-Promoure l’activitat literària
-Creació de la literatura pròpia
-Augmentar el coneixement de l...
La Renaixença
• L’autor més significatiu en la novel·la
durant la Renaixença va ser Narcís Oller
• Va ser el creador de la...
Naturalisme
• Narcís Oller va ser un dels cultivadors del
Naturalisme. Aquest corrent es basava
en:
- Positivisme
- Determ...
Webgrafia
• http://es.slideshare.net/ctorrijo/narcs-oller-1846-
1930
• http://www.slideshare.net/Tarres/unitat-6-la-
narra...
of 7

Narcís Oller. Context històric

Presentació en Power Point del context hisòric de Narcís Oller.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narcís Oller. Context històric

  • 1. NARCÍS OLLER Valls, 1846 - Barcelona, 1930 Elsa Romans Cristina Riera 2n Batxillerat B
  • 2. Context històric • Segle XIX: -Revolució Francesa: Igualtat dels ciutadans davant de la llei -Revolució Industrial: Inici del proletariat
  • 3. La Renaixença • Moviment històric i cultural donat al segle XIX i que s’inicia amb la recuperació de la consciència diferencial catalana com a llengua de cultura i de conreu literari, es busca en el passat històric i la tradició popular
  • 4. La Renaixença • Objectius: -Promoure l’activitat literària -Creació de la literatura pròpia -Augmentar el coneixement de la pròpia història - Restabliment dels Jocs Florals
  • 5. La Renaixença • L’autor més significatiu en la novel·la durant la Renaixença va ser Narcís Oller • Va ser el creador de la novel·la moderna catalana La Bogeria (1898)
  • 6. Naturalisme • Narcís Oller va ser un dels cultivadors del Naturalisme. Aquest corrent es basava en: - Positivisme - Determinisme - Aplicava una experimentació científica a la realitat
  • 7. Webgrafia • http://es.slideshare.net/ctorrijo/narcs-oller-1846- 1930 • http://www.slideshare.net/Tarres/unitat-6-la- narrativa-del-segle-xix-narcs-oller-versi-1 • http://cu-cut52.blogspot.com.es/2011/03/context- historic.html

Related Documents