LA PUBLICITAT.
Jaume Company.
Cristina Sastre.
XescVicens.
Objectius de la publicitat.
 1-Un dels principals objectius de la publicitat
és persuadir els receptors que aquells
produ...
Que es la publicitat.
 La publicitat és una activitat comunicativa
encaminada a aconseguir uns objectius dintre
de la com...
Historia de la publicitat.
·Es coneix que la publicitat no es una tradició
moderna, ja que s’han trobat taules on
comercia...
Tècniques publicitàries.
Publicitat de guerrilla.
Fet de tal manera que les audiències per objectiu no saben que
se'ls ha ...
Llenguatge publicitari.
 La imatge és la qual ens mostra el que es tracta de
vendre o promocionar. Els publicistes volen ...
Característiques de l'eslògan
Breus: transmeten en poques paraules la idea clau.
Simples: concentren en una frase el benef...
of 7

La publicitat1

aquest es el power point sobre la publicitat
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La publicitat1

  • 1. LA PUBLICITAT. Jaume Company. Cristina Sastre. XescVicens.
  • 2. Objectius de la publicitat.  1-Un dels principals objectius de la publicitat és persuadir els receptors que aquells productes són els millors i alhora reflectir duna manera idealitzada.  2-La publicitat informa el consumidor sobre els beneficis d’un determinat producte o servei.
  • 3. Que es la publicitat.  La publicitat és una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dintre de la comercialització, procés de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting, tècnica de conèixer el mercat, i així mitjançant canals de difusió, difondre missatges de promoció del producte a comercialitzar.
  • 4. Historia de la publicitat. ·Es coneix que la publicitat no es una tradició moderna, ja que s’han trobat taules on comerciants del s. XXX a. C. anunciaven els seus productes o serveis. La publicitat moderna neix amb la impremta creada per Gutenber, que va permetre la difusió més extensa dels missatges publicitaris i la publicitat es consolida com a instrument de comunicació a les noves ciutats.
  • 5. Tècniques publicitàries. Publicitat de guerrilla. Fet de tal manera que les audiències per objectiu no saben que se'ls ha anunciat, però aconsegueix augmentar la seva percepció de producte (o disminuir si aquest és l'intent de l'anunciant). Provocació com en les campanyes publicitàries de Benetton que incideixen sobre temes tabú, com ara la sida, la castedat eclesiàstica, etc. Pressió: procurant fer que la gent triï ràpidament i sense la consideració llarga, alguns publicistes esperen fer vendes ràpides. Així, és fàcil acabar l'argument de vendes amb frases imperatives: "compri ara, abans que s'acabin!"
  • 6. Llenguatge publicitari.  La imatge és la qual ens mostra el que es tracta de vendre o promocionar. Els publicistes volen que el receptor de l'anunci publicitari s'enfoca en el producte i en la informació que contingui l'anunci. Per a això es poden usar colors que contrastin entre lletres, fons i la imatge.Al producte també se li poden posar imatges, les quals li donin un significat que li agradi veure al consumidor. Per exemple, és millor veure un vi sent pres per persones bé vestides d'alt estatus social, que un vi en una taula.
  • 7. Característiques de l'eslògan Breus: transmeten en poques paraules la idea clau. Simples: concentren en una frase el benefici diferencial del producte. Concisos: contenen les paraules presises, exactes, les necessàries. Son concisos clars, atenent al destinatari. Brillants: impactans, atractius y seductors. Recurreixen a analogies, metàfores o sil·logismes.