*CRISTINA SALMERÓN2 D’ESO3Trimestre
**Jo sóc la Cristina vaig néixer el dia 21 dedesembre del 1999,*Visc a Vallirana
*
**Per què has seleccionat aquestes prova? Perquèhem semblava una de les probes que em vaigdivertir mes!*Què vas aprendre q...
**A la escola nova m’ho vaig passarmolt bé! Els nen petits són moltagradables, van estar super atents imolt callats, despr...
**Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta proba perquè m’ho vaigpassar molt bé, a sigut la activitat...
*El fórum de la bulimia i anorexiaes perquè cada un poses la sevaopinó i puegessím informar-nos iveure també el llibre de ...
**Per què has seleccionat aquestes prova? Heescollit aquesta prova perquè em sembla que esinteressant i informativa*Què va...
**La meva parella es la Astrid no avingut mols perquè ha tingut algunsproblemes, tot i així ho hem fet uncop la veritat es...
**Per què has seleccionat aquestes prova? Aquestaproba es una que ma semblat mes complicada idivertida a la vegada perquè ...
*Vaig fer el meu mapa mental,aquest mapa m’ha servit per tenirun previ futur i saber comm’agradaria que fos tot el meufutur.
**Per què has seleccionat aquestes prova? Perquèés una prova per millorar la ment estimular mésel cervell*Què vas aprendre...
*Cada trimestre fem dictats van molt bé peraprendre noves paraules i millorar la ortografia.
**Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta prova, perquè cada trimestrehe millorat*Què vas aprendre q...
**Vaig llegir el conté de Nadal, vaigveure també la pel·lícula, vaigtreure un suficient al examen nohem va anar gaire bé.C...
**Per què has seleccionat aquestes prova? Hem sembla unade les proves que es prou important la lectura.*Què vas aprendre q...
**Al examen de ortografia he tretun 2’5 no m’ha anat gens bé, noaconsegueixo millor laortografia, m’agradaria millorarla o...
**Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta proba perquè m’agradariaveure el meu examen de català i po...
**La Marina m’ha ajudat alportafoli, m’ha ajudat asolucionar un problema quetenia.
**Per què has seleccionat aquestes prova? Perquè laMarina m’ha ajudat a solucionar una problema deel portafoli .*Què vas a...
*La meva pitjor tasca realitzada a sigut elcontrol de ortografia, he tret un 2’5 m’haanat molt malament, necessito millora...
**Per què consideres que és la pitjortasca que has realitzat? Consideroque es la meva pitjor tasca, perquèno em vaig acaba...
**Jo crec que aquest 3 trimestre de 2B me esforçatel màxim, també haig de dir que he estat unamica despistada, però que jo...
Portafoli cristina
of 24

Portafoli cristina

Aixó es un portafoli de tot el tercer trimestre.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli cristina

 • 1. *CRISTINA SALMERÓN2 D’ESO3Trimestre
 • 2. **Jo sóc la Cristina vaig néixer el dia 21 dedesembre del 1999,*Visc a Vallirana
 • 3. *
 • 4. **Per què has seleccionat aquestes prova? Perquèhem semblava una de les probes que em vaigdivertir mes!*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigaprendre a millor*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Repetiria leslàmines i millorar els dibuixos
 • 5. **A la escola nova m’ho vaig passarmolt bé! Els nen petits són moltagradables, van estar super atents imolt callats, desprès vam pintar ambells els dibuixos que van volerrelacionats amb el conte que l’hivam explicar.
 • 6. **Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta proba perquè m’ho vaigpassar molt bé, a sigut la activitat que més m’haagradat.*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Novaig aprendre res nou, lúnic que mencanta feractivitats amb els nens petits.*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Si lhagués detornar a fer milloraria el conte i la expressió peròigualment tornaria a anar!
 • 7. *El fórum de la bulimia i anorexiaes perquè cada un poses la sevaopinó i puegessím informar-nos iveure també el llibre de laGemma.
 • 8. **Per què has seleccionat aquestes prova? Heescollit aquesta prova perquè em sembla que esinteressant i informativa*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigaprendre que tota la gent que esta així teproblemes seriosos i que no has de jugar mai ambel menjar*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Crec que nocanviaria res!
 • 9. **La meva parella es la Astrid no avingut mols perquè ha tingut algunsproblemes, tot i així ho hem fet uncop la veritat es que hem anatbastant bé , perquè a mi hem costamolt i la Astrid m’ha ajudat.*Els altres dies he estat fent ho ambel Nahuel.
 • 10. **Per què has seleccionat aquestes prova? Aquestaproba es una que ma semblat mes complicada idivertida a la vegada perquè a mi em costabastant llegir però a la vegada m’ho passo bé!*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Crecque he millorat a llegir en algunes paraules quementrebancava.*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Ho tornaria a feramb la Astrid tots els dies que toquessin.
 • 11. *Vaig fer el meu mapa mental,aquest mapa m’ha servit per tenirun previ futur i saber comm’agradaria que fos tot el meufutur.
 • 12. **Per què has seleccionat aquestes prova? Perquèés una prova per millorar la ment estimular mésel cervell*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Heaprès a que es molt complicat tindre un futurcom tu el desitgis i que per seguir el tem futurtas de esforçar molt per aconseguir-ho*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Milloraria lapresentació, i faria el mapa mental que hemostrat a l’ imatge.
 • 13. *Cada trimestre fem dictats van molt bé peraprendre noves paraules i millorar la ortografia.
 • 14. **Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta prova, perquè cada trimestrehe millorat*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigaprendre paraules que no sabia i vocabulari nou.*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Sempremilloraria la ortografia el màxim millor.
 • 15. **Vaig llegir el conté de Nadal, vaigveure també la pel·lícula, vaigtreure un suficient al examen nohem va anar gaire bé.Control de Lectura
 • 16. **Per què has seleccionat aquestes prova? Hem sembla unade les proves que es prou important la lectura.*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? He après quesi no ens acabem el llibre la nota final no anirà molt bé.*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què? Si lhagués de tornar a fer millorariai macabaria del tot el llibre que em van quedar 10pàgines i començaria molt abans a llegir-me el llibre iamb tot això milloraria la nota del examen.
 • 17. **Al examen de ortografia he tretun 2’5 no m’ha anat gens bé, noaconsegueixo millor laortografia, m’agradaria millorarla ortografia i no fer tantesfaltes.
 • 18. **Per què has seleccionat aquestes prova? Heseleccionat aquesta proba perquè m’agradariaveure el meu examen de català i poder mirar leserrades.*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Heaprès que el vocabulari no es gents fàcil i quesempre i quan va ver tindre una ajuda.*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Estudiaria unamiqueta més i segur que milloraria el examen.
 • 19. **La Marina m’ha ajudat alportafoli, m’ha ajudat asolucionar un problema quetenia.
 • 20. **Per què has seleccionat aquestes prova? Perquè laMarina m’ha ajudat a solucionar una problema deel portafoli .*Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Quetinc molt bons companys*Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? No milloraria res,perquè la Marina m’ha ajudat.
 • 21. *La meva pitjor tasca realitzada a sigut elcontrol de ortografia, he tret un 2’5 m’haanat molt malament, necessito millorarmolt.
 • 22. **Per què consideres que és la pitjortasca que has realitzat? Consideroque es la meva pitjor tasca, perquèno em vaig acabar el llibre i vaigtreure un suficient al examen delectura.*Què hauries d’haver fet diferent?Hauria de aver-me acabat el llibrede el tot i poder fer el control delectura mes tranquil·la i mésconfiada.
 • 23. **Jo crec que aquest 3 trimestre de 2B me esforçatel màxim, també haig de dir que he estat unamica despistada, però que jo intentaré fer tot elque sigui possible per arribar a aprovar. Tambéaquest trimestre ha estat més complexa i mésdifícil, però un ha de treure el màxim. Espero queel curs que bé em vaig millor 

Related Documents