A szociálpolitika érvényesülése a helyi közösségi
közlekedésben és annak szolgáltatóra gyakorolt
hatása.
(DKV Zrt. péld...
Tartalom:
1. A DKV Zrt tevékenységeinek rövid bemutatása.
2. A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának
jelenlegi h...
DKV Zrt., mint jogutód 130 éve áll a debreceni lakosság
szolgálatában (1884. 10. 02)
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei
a, villamosközlekedés jellemzői
– két viszonylat
– 19 km hosszú pálya
– 11.500 e. els...
b, trolibusz közlekedés jellemzői:
• négy viszonylat
• 12,2 km hosszú felsővezeték hálózat
• 7.900 e. elszállított utas...
c, autóbusz közlekedés jellemzői:
• 30 számozott, betétjáratokkal 60 viszonylat(A,Y,
E, Auchan, Reptér)
• 81.800 e. els...
d, fizető várakozóhelyek üzemeltetése:
– 5124 db fizető parkolóhely
– 124 db Siemens prizma parkoló automata
– Mobiltel...
e, mélygarázsok üzemeltetése:
– 5 db. mélygarázs, 755 parkolóhely
„Bethlen utcai”
„Halköz”
„Kölcsey Központ”
„Táblabí...
Főbb gazdasági adatok (2013. év)
7.888 millió Ft éves bevétel ebből:
- személyszállítás: 4.406 millió Ft
ebből menetdíj...
2. Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi
helyzete.
A helyi közösségi közlekedés bevételeit befolyásoló ...
Tényleges
utasszámlálási
adatok alapján
Tényleges
utasszámlálási
adatok alapján
2. Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi
helyzete.
• A helyi közösségi közlekedés költségeit befolyásol...
A DKV Zrt. 2013. évi költségeinek
Anyagjellegű
ráfordítások
60.18%
Személyi jellegű
ráfordítások
33.53%
Értékcsökke...
3. Szociálpolitikai kedvezmények hatása a társaság
gazdálkodására.
3.1 A kedvezményes bérletek után igénybe vehető
szoc...
• 3.2 Bevétel elmaradás mértéke a háztartások
körében végzett kérdőíves felmérés adatai alapján:
• A DKV Zrt. megbízásáb...
4.Gondolatok, javaslatok.
Idézet a Magyar közlekedéspolitika 2002-2015 – ből. (2002)
• Tarifa és díjpolitika.
• „ A töm...
Jelenlegi gazdasági környezetben a finanszírozhatóság
alapfeltétele:
• Meglévő jogszabályi lehetőségek kógens alkalmazás...
A közösségi közlekedés fenntarthatóságához
finanszírozhatóságához megfontolandó:
• Minden nagyvárosban a BKK mintájára k...
• Jelenlegi kedvezményrendszer újragondolása,
• 65 éven felüliek ingyenes utazása helyett annak 90%-os támogatása
Pontos...
Záró gondolat:
A helyi közösségi közlekedési rendszer jelenlegi
finanszírozása az „alkalmazott” szabályozók alapján már ...
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése
of 29

Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése

XVI. Nemzetközi Közlekedési Konferencia
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagy Attila - A szociálpolitika érvényesülése

 • 1. A szociálpolitika érvényesülése a helyi közösségi közlekedésben és annak szolgáltatóra gyakorolt hatása. (DKV Zrt. példáján bemutatva) Előadó: Nagy Attila vezérigazgató
 • 2. Tartalom: 1. A DKV Zrt tevékenységeinek rövid bemutatása. 2. A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi helyzete. (bevételek , ráfordítások) 3. Szociálpolitikai kedvezmények hatása a társaság gazdálkodására. 4. Gondolatok, javaslatok.
 • 3. DKV Zrt., mint jogutód 130 éve áll a debreceni lakosság szolgálatában (1884. 10. 02)
 • 4. 1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei a, villamosközlekedés jellemzői – két viszonylat – 19 km hosszú pálya – 11.500 e. elszállított utas/év (2013) – 18 db CAF Urbos 3, 11 db KCSV6 és 8 db FVV típusú jármű
 • 5. b, trolibusz közlekedés jellemzői: • négy viszonylat • 12,2 km hosszú felsővezeték hálózat • 7.900 e. elszállított utas/év (2013 év) • 5 db Ganz-Solaris T12; 5db Ganz-Solaris T12-D; 11 db Ganz-Skoda Solaris T12-D2; 1db MAZ 103T; 6 db ZIU-9; 4 db IK 280-T típusú jármű
 • 6. c, autóbusz közlekedés jellemzői: • 30 számozott, betétjáratokkal 60 viszonylat(A,Y, E, Auchan, Reptér) • 81.800 e. elszállított utas/év (2013 év) • 85 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz, 40 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz
 • 7. d, fizető várakozóhelyek üzemeltetése: – 5124 db fizető parkolóhely – 124 db Siemens prizma parkoló automata – Mobiltelefonos parkolási rendszer
 • 8. e, mélygarázsok üzemeltetése: – 5 db. mélygarázs, 755 parkolóhely „Bethlen utcai” „Halköz” „Kölcsey Központ” „Táblabíróság” „Nagyerdei”
 • 9. Főbb gazdasági adatok (2013. év) 7.888 millió Ft éves bevétel ebből: - személyszállítás: 4.406 millió Ft ebből menetdíjbevétel: 3.096 millió Ft fogyasztói árkiegészítés: 1.276 millió Ft pótdíj 34 millió Ft - egyéb bevétel normatív támogatás 2.521 millió Ft állami 351 millió Ft önkormányzati 2.170 millió Ft - parkolási bevétel: 730 millió Ft ebből pótdíj 173 millió Ft - reklám bevétel. 53 millió Ft 668 fő alkalmazotti létszám: ebből forgalmi munkavállaló 472 fő, kerskedelmi-ügyfélszolgálati parkolási-ellenőrzési tevékenység 68 fő műszaki infrastruktúra fenntartás, anyaggazdálkodás 78 fő, közp. ir. 50 fő
 • 10. 2. Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi helyzete. A helyi közösségi közlekedés bevételeit befolyásoló néhány fontosabb tényező: • Demográfiai változások, munkaképes korú és iskolás korú lakosság folyamatos csökkenése • Fizető képes kereslet folyamatos csökkenése – fizető utasszám csökkenés, tarifa érzékenység • Utas számára költséghatékonyabb alternatív közlekedési mód választása a kerékpárutak kiépítésével (kerékpározás) • Kormányzati intézkedések (szociálpolitikai menetdíj támogatás nagysága, nyugdíjas kedvezmény jogosultságának felülvizsgálata, MÁK-os kártya, normatív támogatás nagysága) • Megrendelő és szolgáltató általi kínálat csökkentés stb…
 • 11. Tényleges utasszámlálási adatok alapján Tényleges utasszámlálási adatok alapján
 • 12. 2. Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi helyzete. • A helyi közösségi közlekedés költségeit befolyásoló néhány fontosabb tényező: • Működtetett vonalhálózat nagysága, járatsűrűség • Optimális utasszámláláson alapuló hálózatot működtetünk-e? • Optimális jármű darabszámmal és összetétellel üzemelünk-e? • Üzemanyag és energia költségek alakulása. • Járműállomány életkora –karbantartási költségek alakulása • Menetrendhez igazodó legoptimáilsabb eszközfordákat alkalmazunk–e, mely kihatással van a rezsi futásra, a vezényelt létszámra így a személyi jellegű ráfordítások alakulására • Megfelelő társasági létszám összetétellel és létszámhatékonysággal dolgozunk-e?.....stb.
 • 13. A DKV Zrt. 2013. évi költségeinek Anyagjellegű ráfordítások 60.18% Személyi jellegű ráfordítások 33.53% Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás 5,38% 0.91% megoszlása
 • 14. 3. Szociálpolitikai kedvezmények hatása a társaság gazdálkodására. 3.1 A kedvezményes bérletek után igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértékéből adódó bevétel kiesés. • A 121/2012. (VI.26.) Kormányrendelet alapján a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység kapcsán a kedvezményes (tanuló és nyugdíjas) kombinált bérletek után a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. esetében 2.520,-Ft/hó/db szociálpolitikai menetdíj-támogatás vehető igénybe. Ez az összeg 2006 óta változatlan, bázisszintű, az inflációs hatást nem követi. • A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról 2011.10.24-én benyújtott törvényjavaslat alapján a kedvezményes kombinált bérletek után járó 2.520,- Ft/hó/db támogatás valorizált értéke esetünkben 3.528,- Ft/hó/db. lett volna. A 2013. évre tervezett 420.302 db-os kedvezményes bérleteladásra vetítve ez Társaságunknak bruttó 423.664.416,- Ft bevételkiesést jelent, amely nettó értéken 333.594.028,-Ft.
 • 15. • 3.2 Bevétel elmaradás mértéke a háztartások körében végzett kérdőíves felmérés adatai alapján: • A DKV Zrt. megbízásából a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. – Városkutatás Kft. 2011 áprilisában részletes háztartás felvételt végzett a debreceni lakosok körében. A felmérés során 5.189 háztartásban történt mintavétel. A kiértékelés során megállapítható, hogy a DKV Zrt. járatain a megkérdezettekből 1.183 fő (22,80 %) életkorából adódóan, míg 279 fő (5,38 %) egyéb, törvényből adódó mentesség alapján ingyenesen utazik (un .MÁK igazolvány) A fenti gondolatmenetet követve így az ingyenesen utazók aránya a megkérdezettekre vetítve 22,80 % + 2 x 5,38 %, (kísérőt is beleszámítva) mindösszesen 33,56 %. • A 33,56 %-os ingyenes utazások arányát az éves nettó menetdíj bevételre vetítve a támogatás nettó értéke 1.051.031.525,- Ft lenne, amellyel a bevétel kiesés éves szinten 588.113.251,- Ft.
 • 16. 4.Gondolatok, javaslatok. Idézet a Magyar közlekedéspolitika 2002-2015 – ből. (2002) • Tarifa és díjpolitika. • „ A tömegközlekedés fejlesztése, tarifájának meghatározása, működési feltételeinek biztosítása alapján figyelembe kell venni a közforgalmú személyszállítás társadalmi szerepét, jelentőségét…” • „ A tömegközlekedés tényleges árát általában nem lehet megfizettetni az utazóközönséggel, ezt még jóval tehetősebb államok sem vezették be.” „ A közforgalmú közlekedés finanszírozását, átláthatóan, ellenőrizhetően kell megvalósítani, és a tarifát a szereplők számára ösztönzően úgy kell szabályozni, hogy a tényleges árat az utazóközönség által fizetett menetdíj és az állam-önkormányzat részéről biztosított bevétel kiegészítés kötelezően és teljes körűen fedezze.” • „ A tényleges ár az ésszerűen és takarékosan gazdálkodó vállalkozás igazolt költségeit, valamint az indokolt, fejlesztést is lehetővé tevő nyereséget kell, hogy fedezze.” • „ A fedezetlenségből eredő vagyonfelélés és az egyéni közlekedésre terelő szolgáltatás-csökkenés nem engedhető meg.”
 • 17. Jelenlegi gazdasági környezetben a finanszírozhatóság alapfeltétele: • Meglévő jogszabályi lehetőségek kógens alkalmazása (lenne). 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 30. § (1) A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). (4) Az ellentételezéssel kapcsolatos a 25. § (3) bekezdése m) pontjában meghatározottak részletes szabályait az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározni aszerint hogy a) az ellátásért felelős és a közlekedési szolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés egyértelműen rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatait. b)a közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, valamint c) az ellentételezés mértéke nem haladja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.
 • 18. A közösségi közlekedés fenntarthatóságához finanszírozhatóságához megfontolandó: • Minden nagyvárosban a BKK mintájára közlekedésszervező létrehozása: • Letisztult feladatok és feladatmegosztás a megrendelő és a szogáltató szervezet között. • Megrendelő általi szolgáltatásszervezés, hálózat, menetrendek, tarifa javaslatok( ha már szociálpolitika), • Közszolgáltatási szerződésben foglalt minőségkövetelmények teljesülésének ellenőrzése a szolgáltatónál. • Szolgáltató elismert bevételekkel nem fizetett költségeinek ellentételezése. • A közösségi közlekedés ÁFA-jának kedvezményes kulcsba sorolása. Következmény: megfizethetőbb tarifák, lehetséges több utas?
 • 19. • Jelenlegi kedvezményrendszer újragondolása, • 65 éven felüliek ingyenes utazása helyett annak 90%-os támogatása Pontosan mérhetővé válna a létszámuk a helyi közlekedésben is. • MÁK-os és egyéb szociálpolitikai kedvezmények újragondolása. Finanszírozásuk biztosítása esetlegesen a kedvezményeket kiadó szaktárcák által. Jelenleg a szolgáltatók erre nem kapnak ellentételezést. • vagy az elektronikus jegyrendszer mielőbbi bevezetése a kedvezmények pontos mérhetősége és a korrekt elszámolás érdekében.
 • 20. Záró gondolat: A helyi közösségi közlekedési rendszer jelenlegi finanszírozása az „alkalmazott” szabályozók alapján már rövid távon sem megoldott. A finanszírozási problémák sürgős megoldása a döntéshozók, ellátásért felelősök és a szolgáltatók közös felelőssége, melyben a fizető utas - a nem kívánt modalsplit csökkenést elkerülendő - tovább már nem terhelhető.
 • 21. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Related Documents