210 mm<br />Polytematický strukturovaný heslář<br />Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta<br />psh@techlib.cz<br />5. října2010...
210 mm<br /><ul><li> česko-anglický kontrolovaný slovník
nástroj pro indexaci dokumentů
44 hlavních tematických řad
13 800 hesel</li></ul>5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />Úryvky metadats hesly PSH<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />/SKOS<br /><?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8" ?> <br /><rdf:RDFxmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-sy...
210 mm<br />SKOSvalidátor<br />
210 mm<br />SKOSeditor<br />
210 mm<br />Údržba hesláře<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />Nováhesla<br /><ul><li>heslář musí být aktuální
 heslář by měl odpovídat potřebám uživatele</li></ul>5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />Formulář pro návrhnového hesla<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />Klíčováslova<br />kandidáti<br />}<br />stávající hesla PSH<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br /> Analýza logu vyhledávání<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
210 mm<br />Co je to log?<br />Záznam, nebo soubor záznamů,<br />o běhu programu.<br />5. října2010, Národní technická kni...
of 17

Polytematický strukturovaný heslář

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polytematický strukturovaný heslář

 • 1. 210 mm<br />Polytematický strukturovaný heslář<br />Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta<br />psh@techlib.cz<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 2. 210 mm<br /><ul><li> česko-anglický kontrolovaný slovník
 • 3. nástroj pro indexaci dokumentů
 • 4. 44 hlavních tematických řad
 • 5. 13 800 hesel</li></ul>5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 6. 210 mm<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 7. 210 mm<br />Úryvky metadats hesly PSH<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 8. 210 mm<br />/SKOS<br /><?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8" ?> <br /><rdf:RDFxmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" <br />xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"><br /> <skos:Conceptrdf:about="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6470"><br />  <skos:prefLabelxml:lang="cs">informační fondy</skos:prefLabel> <br />  <skos:prefLabelxml:lang="en">informationfiles</skos:prefLabel> <br />  <skos:broaderrdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6445" /> <br />  <skos:narrowerrdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6471" /> <br />  <skos:narrowerrdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6472" /> <br />  <skos:narrowerrdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6473" /> <br />  <skos:narrowerrdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6475" /> <br />  <skos:inSchemerdf:resource="http://psh.ntkcz.cz/skos" /> <br /></skos:Concept><br /></rdf:RDF><br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 9. 210 mm<br />SKOSvalidátor<br />
 • 10. 210 mm<br />SKOSeditor<br />
 • 11. 210 mm<br />Údržba hesláře<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 12. 210 mm<br />Nováhesla<br /><ul><li>heslář musí být aktuální
 • 13. heslář by měl odpovídat potřebám uživatele</li></ul>5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 14. 210 mm<br />Formulář pro návrhnového hesla<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 15. 210 mm<br />Klíčováslova<br />kandidáti<br />}<br />stávající hesla PSH<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 16. 210 mm<br /> Analýza logu vyhledávání<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 17. 210 mm<br />Co je to log?<br />Záznam, nebo soubor záznamů,<br />o běhu programu.<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 18. 2010-02-16 13:31:41 16 [001] [vrb] server_main: OUT 0.0550 24846<br />2010-02-16 13:31:41 29 [001] [vrb] IN 20100216 133141<br />ipaddress: 10.0.8.30 2077<br />request: "/F/HJXQ9TKBHUB9YXB38XXTUCQJ7V418MGSEFHVP6CL2LL8HU3EHE-00354?func=find-b&request=opera%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDzkum&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=STK&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=&x=34&y=9"<br />Cookie: __utma <35794213.3449033518628545500.1251193207.1266317380.1266320795.3998><br />Cookie: __utmz </F/B9NY7L2M5VVRX8BLPVMDGYEL1FNT5VFX6IBTI646IRG7A4SGK8-26576><br />Cookie: PHPSESSID <03ndbd7jcgi7pu2jiti50soei5><br />Cookie: __utmb <35794213.9.10.1266320795><br />Cookie: __utmc <35794213><br />Cookie: __utma <42469493.14818395.1252590929.1266318796.1266323440.647><br />Cookie: __utmz <referraldcz.cz|utmcct46.70.utmccn><br />Cookie: __utmb <424694><br />Header: Accept <image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, */*><br />Header: Referer <http://aleph.techlib.cz/F?func=find-b-0&local_base=stk&RN=542442177><br />Header: Accept-Language <cs><br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 19. 2010-02-16 13:31:41 16 [001] [vrb] server_main: OUT 0.0550 24846<br />2010-02-16 13:31:41 29 [001] [vrb] IN 20100216 133141<br />ipaddress: 10.0.8.30 2077<br />request: "/F/HJXQ9TKBHUB9YXB38XXTUCQJ7V418MGSEFHVP6CL2LL8HU3EHE-00354?func=find-b&request=opera%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDzkum&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=STK&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=&x=34&y=9"<br />Cookie: __utma <35794213.3449033518628545500.1251193207.1266317380.1266320795.3998><br />Cookie: __utmz </F/B9NY7L2M5VVRX8BLPVMDGYEL1FNT5VFX6IBTI646IRG7A4SGK8-26576><br />Cookie: PHPSESSID <03ndbd7jcgi7pu2jiti50soei5><br />Cookie: __utmb <35794213.9.10.1266320795><br />Cookie: __utmc <35794213><br />Cookie: __utma <42469493.14818395.1252590929.1266318796.1266323440.647><br />Cookie: __utmz <referraldcz.cz|utmcct46.70.utmccn><br />Cookie: __utmb <424694><br />Header: Accept <image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, */*><br />Header: Referer <http://aleph.techlib.cz/F?func=find-b-0&local_base=stk&RN=542442177><br />Header: Accept-Language <cs><br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 20. 210 mm<br />Výsledek<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />
 • 21. 210 mm<br /><ul><li>psh.techlib.cz
 • 22. kristyna.kozuchova@techlib.cz
 • 23. ctibor.skuta@techlib.cz</li></ul>Díky za pozornost!<br />5. října2010, Národní technická knihovna<br />