Jornada de Bones Pràctiques
La comunicació externa
Equip de La Capsa], juny de 2009
www.l...
Què entenem per comunicació?
• Comunicació externa. Difusió i informació a la ciutadania
i als nostres públics de les ...
La comunicació externa a La Capsa
La Capsa] té una trajectòria llarga quant a comunicació ha
passat per diferents eta...
Objectius de la comunicació a La Capsa
• Donar a conèixer La Capsa implicant a la ciutat en el
desenvolupament del pro...
Públic del projecte
• Fins el 2009 el públic del projecte era un públic
segmentat per edats, de treball prioritari am...
Eines físiques de comunicació
• Estudi de públics
• Base de dades
• www.lacapsa.org
• Newsletters i butlletins
•...
Eines estretègiques de comunicació
• Coorganització, “mai sols”.
Si posem l’accent més en el procés que en el producte...
DAFO de La Comunicació a la Capsa
Debilitats Amenaces
Falta d’un referent únic en El ...
Tendències de futur en la comunicació
• Fer un nou estudi de públics
• Estela, referent de comunicació de La Capsa
•...
Voleu més informació?
Un parell de referències…
• La comunicación en gestión Cultural, grupo Xabide
• Creació i desenvo...
Seguim el debat a…
http://bdculturaprat.blogspot.com
of 11

Ponència Comunicació Externa - La Capsa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència Comunicació Externa - La Capsa

 • 1. Jornada de Bones Pràctiques La comunicació externa Equip de La Capsa], juny de 2009 www.lacapsa.org
 • 2. Què entenem per comunicació? • Comunicació externa. Difusió i informació a la ciutadania i als nostres públics de les accions del nostre projecte: mailing, cartelleria, targetons, premsa, imatge, web de l’ajuntament • Comunicació interna. Tot comunica. Què programem, quan ho fem, la senyalització, la persona que ens atèn i com ho fa, els retards, la llum… Tots els elements d’una producció parlen de com som i genera una imatge i una comunicació del nostre projecte.
 • 3. La comunicació externa a La Capsa La Capsa] té una trajectòria llarga quant a comunicació ha passat per diferents etapes i concepcions sobre la comunicació i la seva aplicació en el projecte. És difícil fer una avaluació quantitativa, d’eficàcia entre recursos i impacte aconseguit… En tot cas avui provarem d’explicar com treballem la comunicació externa del projecte La Capsa]
 • 4. Objectius de la comunicació a La Capsa • Donar a conèixer La Capsa implicant a la ciutat en el desenvolupament del projecte cultural • Informar sobre les activitats i accions que es desenvolupen en aquest marc • Generar un moviment musical a la ciutat. • Fer de la Capsa un espai relacional i referent en la vida cultural dels joves
 • 5. Públic del projecte • Fins el 2009 el públic del projecte era un públic segmentat per edats, de treball prioritari amb un segment jove entre 15 i 35 anys i d’abast local. • Cada projecte tenia unes singularitats quant als perfils de públic que vam mirar de concretar en un estudi de públics realitzat al 2007 que va ser la base per a sistematitzar el projecte de comunicació de La Capsa.
 • 6. Eines físiques de comunicació • Estudi de públics • Base de dades • www.lacapsa.org • Newsletters i butlletins • Eines 2.0 segmentades • Publicitat a mitjans • Relació amb mitjans i recollida d’impactes • Difusió en suport paper i distribució • Sistematització de la comunicació interna del centre • Sistematització de la comunicació externa: Festival de Ritmes
 • 7. Eines estretègiques de comunicació • Coorganització, “mai sols”. Si posem l’accent més en el procés que en el producte compartirem i construirem el projecte amb la ciutat... Hi ha millor eina de comunicació que la implicació? • Proximitat, persones altaveu Coneixem la gent a qui adrecem una determinada proposta quan decidim programar-la? Cal crear persones altaveu que distribueixin la informació boca- orella per la ciutat.
 • 8. DAFO de La Comunicació a la Capsa Debilitats Amenaces Falta d’un referent únic en El projecte ha perdut l’equipament. comunicació (Capsa=pedra) Manca crear un relat de La Capsa Molta gent no entén el projecte Explotació de la base de dades sense centre. Donar importància a comunicar Fortaleses Oportunitats Hem començat a invertir en hores Nova orientació del projecte, + de relació relacional Les eines 2.0 ens han ajudat a Paper creixent de les 2.0 connectar i parlar amb els públics Dades i informació de públics
 • 9. Tendències de futur en la comunicació • Fer un nou estudi de públics • Estela, referent de comunicació de La Capsa • Base de dades, eix central de la comunicació • Més comunicació face to face, porta a porta • Reducció del paper als mínims necessaris • Paper creixent de les 2.0 com a via de contacte primer • Remodelació de la web de La Capsa • Crear una imatge pròpia i identificativa • Més hores que diners o paper
 • 10. Voleu més informació? Un parell de referències… • La comunicación en gestión Cultural, grupo Xabide • Creació i desenvolupament de públics, Jaume Colomer Les eines que utilitzem podeu consultar-les a…
 • 11. Seguim el debat a… http://bdculturaprat.blogspot.com

Related Documents