ENERGETICKÁ POLITIKA EU A ČR Zpracovaly: Bc. Zuzana Nováková, NOV612 Bc. Zuzana Stromská, MRO054 Bc. Pavla Václavíková,...
CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY EU <ul><li>3 hlavní cíle EP EU: </li></ul><ul><li>vytvoření efektivních otevřených konkurenčních...
HLAVNÍ PRIORITY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ <ul><li>zvýšit energetickou účinnost, </li></ul><ul><li>dosáhnout správně fungujícího je...
AKTÉŘI EP EU <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Evropská komise </li></ul><ul><li>Evropský parlament = Výbor pro průmysl,...
ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>slunečního záření, </li></ul><ul><li>energie větru, </li></ul><ul>...
CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY ČR <ul><li>maximalizace energetické efektivnosti, </li></ul><ul><li>zajištění efektivní výše a...
NÁSTROJE EP ČR <ul><li>cenová a daňová politika , </li></ul><ul><li>regulace přirozených monopolů, </li></ul><ul><li>dov...
AKTÉŘI EP ČR <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Vláda ČR, </li></ul><ul><li>Parlament ČR , </li></ul><ul><li>Minister...
ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>voda, </li></ul><ul><li>vítr, </li></ul><ul><li>s lunce , </li></ul...
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST…
of 10

Prezentace Ep Eu A čR

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Ep Eu A čR

  • 1. ENERGETICKÁ POLITIKA EU A ČR Zpracovaly: Bc. Zuzana Nováková, NOV612 Bc. Zuzana Stromská, MRO054 Bc. Pavla Václavíková, VAC356
  • 2. CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY EU <ul><li>3 hlavní cíle EP EU: </li></ul><ul><li>vytvoření efektivních otevřených konkurenčních trhů s elektřinou a plynem, </li></ul><ul><li>zajištění bezpečnosti dodávek energie, </li></ul><ul><li>dosažení přísných environmentálních cílů, zejména v boji proti klimatickým změnám. </li></ul>
  • 3. HLAVNÍ PRIORITY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ <ul><li>zvýšit energetickou účinnost, </li></ul><ul><li>dosáhnout správně fungujícího jednotného vnitřního trhu pro plyn a elektrickou energii ku prospěchu všech občanů, </li></ul><ul><li>podporovat obnovitelné zdroje energie, </li></ul><ul><li>posilovat jadernou bezpečnost, </li></ul><ul><li>zabezpečit dodávky energie do Evropy a dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v energetice, </li></ul><ul><li>zlepšovat vztah mezi energetickou politikou a oblastmi životního prostředí a výzkumu. </li></ul>
  • 4. AKTÉŘI EP EU <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Evropská komise </li></ul><ul><li>Evropský parlament = Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku </li></ul><ul><li>Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku </li></ul><ul><li>Objekty: </li></ul><ul><li>vš i chn i občan é , podnikatelské subjekty a organizace všech členských států </li></ul>
  • 5. ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>slunečního záření, </li></ul><ul><li>energie větru, </li></ul><ul><li>energie vody (vody v řekách, mořských vln, přílivu a odlivu), </li></ul><ul><li>energie biomasy , </li></ul><ul><li>energie geotermální (tepelná energie zemského jádra). </li></ul><ul><li>Neobnovitelné: </li></ul><ul><li>ropa, </li></ul><ul><li>u hlí , </li></ul><ul><li>zemní plyn , </li></ul><ul><li>jaderná paliva. </li></ul>
  • 6. CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY ČR <ul><li>maximalizace energetické efektivnosti, </li></ul><ul><li>zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů, </li></ul><ul><li>zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí, </li></ul><ul><li>dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství, </li></ul><ul><li>nezávislost na cizích zdrojích energie, </li></ul><ul><li>bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, </li></ul><ul><li>racionálnost decentralizace energetických systémů , </li></ul><ul><li>legislativa </li></ul>
  • 7. NÁSTROJE EP ČR <ul><li>cenová a daňová politika , </li></ul><ul><li>regulace přirozených monopolů, </li></ul><ul><li>dovozní a vývozní politika státu, </li></ul><ul><li>Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů , </li></ul><ul><li>podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla, </li></ul><ul><li>investiční pobídky, </li></ul><ul><li>programy podpory výzkumu a vývoje , </li></ul><ul><li>programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví </li></ul>
  • 8. AKTÉŘI EP ČR <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Vláda ČR, </li></ul><ul><li>Parlament ČR , </li></ul><ul><li>Ministerstvo průmyslu a obchodu, </li></ul><ul><li>Ústřední energetický dispečink ČR, </li></ul><ul><li>Česká energetická agentura, </li></ul><ul><li>Státní energetická inspekce, </li></ul><ul><li>kraje a obce. </li></ul><ul><li>Objekty: </li></ul><ul><li>občané, podnikatelské subjekty a organizace, které využívají těchto služeb. </li></ul>
  • 9. ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>voda, </li></ul><ul><li>vítr, </li></ul><ul><li>s lunce , </li></ul><ul><li>b iomasa . </li></ul><ul><li>Neobnovitelné: </li></ul><ul><li>nukleární energie, </li></ul><ul><li>uhlí, </li></ul><ul><li>ropa , </li></ul><ul><li>zemní plyn . </li></ul>
  • 10. DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST…