PROGRAMUL LEONARDO
Proiecte de mobilităţi promovate
“Abilităţi şi competenţe pentru îmbunătăţirea şanselor tinerilor în
găsirea unui loc de m...
Proiecte de mobilităţi promovate
ANUL PROPUNERII: 2003
“Standarde europene ale serviciilor turistice”
- partener: Sistema ...
Proiecte de mobilităţi promovate
ANUL PROPUNERII: 2004
“Comunicarea în mediul de afaceri european”
- partener: Agencia Eur...
Proiecte de mobilităţi promovate
ANUL PROPUNERII: 2006
“Pregătire pentru piaţa europeană a muncii”
- partener: I.P.S.A.R. ...
Obiective
 pentru promotor:
 promovarea unui parcurs european de formare
profesională a tinerilor aflaţi în formare iniţ...
Obiective
 pentru beneficiari:
 formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale
la standarde europene, în concordanţă...
Structura stagiului de formare profesională
• pregătire lingvistică
• module de câte 20 de ore pentru perfecţionarea
cunoş...
Rezultate
 Certificate de competenţe lingvistice
 Certificate de competenţe profesionale
 Implementarea formării profes...
PROGRAMUL SOCRATES
COMENIUS 1
PROIECT LINGVISTIC
Proiecte promovate
“Turismul verde: resurse şi potenţial”
- partener: Istituto Tecnico Statale “G.Mazzocchi” Ascoli Piceno...
Obiectivele proiectului
 Creşterea motivaţiei pentru studierea limbilor străine
 Realizarea unei înfrăţiri active prin i...
Impact aşteptat
 Creşterea motivaţiei pentru studierea limbilor străine
 Creşterea capacităţii de folosire a limbilor st...
Acţiuni derulate
 Curs de limba italiană cu grupul de beneficiari: 20 ore, Oglindă Alina
 Pregătirea programului activit...
Acţiuni derulate
 Curs de limba italiană
 Informare asupra sistemului de învăţământ italian
 Curs de prezentare a carac...
Prezentare proiecte derulate
of 16

Prezentare proiecte derulate

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare proiecte derulate

 • 1. PROGRAMUL LEONARDO
 • 2. Proiecte de mobilităţi promovate “Abilităţi şi competenţe pentru îmbunătăţirea şanselor tinerilor în găsirea unui loc de muncă” - partener: C.F.A. Espace Nérée, Cannes, Franţa - subvenţie: 9150 euro - beneficiari: 5 elevi aflaţi în formare iniţială liceu şi şcoala profesională - specializarea: turism şi alimentaţie ANUL PROPUNERII: 2002
 • 3. Proiecte de mobilităţi promovate ANUL PROPUNERII: 2003 “Standarde europene ale serviciilor turistice” - partener: Sistema Turismo s.r.l., Potenza, Italia - subvenţie: 13500 euro - beneficiari: 7 elevi aflaţi în formare iniţială liceu - specializarea: turism “Europa se aşează la masă” - partener: I.P.S.A.R. Nocera Inferiore, Italia - subvenţie: 18500 euro - beneficiari:10 elevi aflaţi în formare iniţială liceu - specializarea: turism şi alimentaţie publică
 • 4. Proiecte de mobilităţi promovate ANUL PROPUNERII: 2004 “Comunicarea în mediul de afaceri european” - partener: Agencia Europea de Congresos Tiempo, Granada, Spania - subvenţie: 16620 euro - beneficiari: 10 elevi aflaţi în formare iniţială liceu şi şcoală profesională - specializarea: alimentaţie publică
 • 5. Proiecte de mobilităţi promovate ANUL PROPUNERII: 2006 “Pregătire pentru piaţa europeană a muncii” - partener: I.P.S.A.R. Nocera Inferiore, Italia - subvenţie: 16720 euro - beneficiari: 10 elevi aflaţi în formare iniţială liceu - specializarea: economic, turism şi alimentaţie “Formarea de formatori în domeniul hotelărie şi catering” - partener: Gestion de Formacion Turistica S.L. , Tenerife, Spania - subvenţie: 9500 euro - beneficiari: 6 cadre didactice - specializarea: turism şi alimentaţie
 • 6. Obiective  pentru promotor:  promovarea unui parcurs european de formare profesională a tinerilor aflaţi în formare iniţială;  lărgirea orizontului formării profesionale, prin introducerea formării în alternanţă în tehnologia didactică;  afirmarea instituţiei şcolare, prin politica educaţională, ca şcoală europeană;  realizarea de parteneriate cu instituţiile gazdă, în domeniul formării profesionale.
 • 7. Obiective  pentru beneficiari:  formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale la standarde europene, în concordanţă cu normele de calitate ISO 9000, pentru elevi, şi informarea asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în formarea profesională în sistemul de învăţământ al ţării- gazdă, pentru profesorul coordonator;  perfecţionarea abilităţilor şi competenţelor necesare adaptării la exigenţele spaţiului european şi a unei uşoare integrări pe piaţa muncii;  dezvoltarea competenţelor transversale ca valenţă a mobilităţii ocupaţionale;  formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine
 • 8. Structura stagiului de formare profesională • pregătire lingvistică • module de câte 20 de ore pentru perfecţionarea cunoştinţelor de limbă franceză/italiană/spaniolă în vederea îmbunătăţirii competenţelor de comunicare în mediul cultural şi profesional • pregătire culturală • module de informare asupra culturii, istoriei, civilizaţiei ţărilor gazdă • pregătire de specialitate • formare de competenţe profesionale în alternanţă şi prin ucenicie în unităţi de profil din domeniul turism, contabilitate, alimentaţie publică
 • 9. Rezultate  Certificate de competenţe lingvistice  Certificate de competenţe profesionale  Implementarea formării profesionale prin alternanţă  Formarea competenţelor formatorilor în direcţia formării continue  Formarea competenţelor sociale şi interculturale  Produse de diseminare a bunelor practici  CD-uri de prezentare a activităţii pe durata stagiilor  Cartea “Preparate tradiţionale italieneşti”  Parteneriatele cu instituţiile gazdă, dezvoltate după încheierea mobilităţii
 • 10. PROGRAMUL SOCRATES COMENIUS 1 PROIECT LINGVISTIC
 • 11. Proiecte promovate “Turismul verde: resurse şi potenţial” - partener: Istituto Tecnico Statale “G.Mazzocchi” Ascoli Piceno, Italia - subvenţie: 9150 euro ANUL PROPUNERII: 2005
 • 12. Obiectivele proiectului  Creşterea motivaţiei pentru studierea limbilor străine  Realizarea unei înfrăţiri active prin intermediul limbilor străine  Prezentarea către elevi a unei noi limbi comunitare – limba română, şi a unei noi culturi  Dezvoltarea competenţelor lingvistice de comunicare orală şi scrisă în contexte autentice  Folosirea limbii franceze ca limbă de comunicare  Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare interculturală pornind de la o temă comună – turismul verde  Promovarea unui dialog intercultural şi a unei cunoaşteri reciproce  Dezvoltarea sensibilităţii interculturale  Descoperirea şi popularizarea realităţilor turistice locale într-o zonă preponderent rurală
 • 13. Impact aşteptat  Creşterea motivaţiei pentru studierea limbilor străine  Creşterea capacităţii de folosire a limbilor străine în contexte extrasociale  Dezvoltarea orizonturilor culturale, prin intermediul comparaţiilor şi al schimburilor  Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă  O mai bună cooperare între profesori  Dezvoltarea colaborării instituţiei şcolare cu comunitatea locală  O mai bună cunoaştere a teritoriului şi a propriilor rădăcini
 • 14. Acţiuni derulate  Curs de limba italiană cu grupul de beneficiari: 20 ore, Oglindă Alina  Pregătirea programului activităţilor şcolare şi extraşcolare care să se realizeze înaintea schimbului: Vlad Virginia  Cercetări în teritoriu pentru cunoaşterea realităţii turismului verde, valenţa sa economică şi potenţialul său ocupaţional: grupul de beneficiari, coordonaţi de Halic Erduan  Aprofundarea cunoştinţelor legate de turismul verde, într-o manieră interdisciplinară: Violeta Zburlea (geografie), Adina Gruia (biologie), Florenţa Bocâncă (economie), Erduan Halic (istorie), Loredana Podariu, Corenlia Tănase, Viorica Moraru (discipline de specialitate)  Implementarea metodei proiect ca metodă de predare-învăţare: clasa a XII-a A seral, Ramona Rotaru, “Le monde du travail”  Realizarea materialelor didactice legate de tema proiectului  Conceperea şi realizarea de produse ale proiectului, în limbile ROMANIA – Colegiul Economic Mangalia
 • 15. Acţiuni derulate  Curs de limba italiană  Informare asupra sistemului de învăţământ italian  Curs de prezentare a caracteristicilor turismului verde  Participarea elevilor români şi italieni la cursuri:  matematică, fizică, chimie, istorie, engleză, informatică  Vizite organizate de şcoală  Ascoli Piceno, Offida, Spinettoli, Monte Casino, Monte Sibilini, San Benedeto, Roma  Vizite organizate de familii  Proiectarea produselor finale comune  Ghid de termeni turistici  Reţetar de produse specifice zonelor Ascoli Piceno şi Dobrogea  Site-ul proiectului  CD-uri cu caracter intercultural Italia – I.T.S. “G. Mazzocchi”

Related Documents