SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE: WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO 2011
SŁUŻYMY WASZEMU ZDROWIU Misja Szpitala
Historia Początki działalności Szpitala w Kolnie datuje się od okresu II wojny światowej. W 1949 r. wydzierżawiono wolno ...
Historia W 1970 r. Doczekało się Kolno nowego, 153-łóżkowego szpitala. Nowy szpital posiadał cztery podstawowe oddziały: c...
<ul><li>Zapewnienie świadczeń zdrowotnych: </li></ul><ul><ul><li>stacjonarnej opieki szpitalnej, </li></ul></ul><ul><ul><...
Wykres 2. Analiza wykonywanych świadczeń zdrowotnych w latach 1999 – 2010. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
<ul><li>Pobliskie jednostki lecznictwa szpitalnego: </li></ul><ul><li>28 km - Szpital Powiatowy w Piszu, </li></ul><ul><li...
Pomieszczenia i urządzenia Szpitala muszą być dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Stara elewacja szpitala
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Termomodernizacja: docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz ur...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Modernizacja wejścia i holu głównego. 2006.
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sprzęt specjalistyczny w Dziale Rehabilitacji Leczniczej współfinansowany...
.....poszerzyła swoją działalność o Pracownię Prób Wysiłkowych i pozyskała sprzęt do badań holterowskich oraz USG serca ze...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna.....
Minister Zdrowia - Bolesław Piecha wizytuje nasz szpital. 2007. Oddział Wewnętrzny po kapitalnym remoncie. 2005-2007. Jak ...
Minister Zdrowia - Bolesław Piecha wizytuje nasz szpital. 2007. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
Uroczystość oddania do użytku nowoczesnego sprzętu cyfrowego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 2008. Jak zmienił się szpit...
Uroczystość oddania do użytku nowoczesnego sprzętu cyfrowego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 2008. Jak zmienił się szpit...
Pracownia Diagnostyki Obrazowej wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt – aparat USG. 2010-2011. Jak zmienił się szpital w ci...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Remont Laboratorium. 2010-2011.
Sprzęt pozyskany przez Fundację Szpitala Kolneńskiego dla Oddziału Poł-Gin. 2005-2011 Jak zmienił się szpital w ciągu osta...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sprzęt pozyskany przez Fundację Szpitala Kolneńskiego dla Oddziału Poł-Gi...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala opiniują decyzję remontu bloku o...
Blok operacyjny przed remontem Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Blok Operacyjny po kapitalnym remoncie. 2009-2011
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sala Operacyjna A Pozyskanie wyposażenia sal operacyjnych w nowoczesny sp...
Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sala Operacyjna B Pozyskanie wyposażenia sal operacyjnych w nowoczesny sp...
Jak zmieni się szpital w ciągu najbliższych 10 lat Oddział Intensywnej Terapii i Opieki Medycznej w pomieszczeniach po sta...
I N W E S T Y C J E J U T R A ! Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w pomieszczeniach po aptece szpitalnej. Jak zmieni ...
I N W E S T Y C J E J U T R A ! - Wymiana dźwigu osobowego 2011 - Adaptacja pomieszczeń i kapitalny remont sali porodowej...
Szpital Ogólny w Kolnie modernizując się uczestniczył w następujących projektach inwestycyjnych RPO, NFOŚ: - „Blok Operacy...
KONIEC Szpital Ogólny w Kolnie, 2011
of 32

Prezentacja otwarcie bloku

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja otwarcie bloku

 • 1. SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE: WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO 2011
 • 2. SŁUŻYMY WASZEMU ZDROWIU Misja Szpitala
 • 3. Historia Początki działalności Szpitala w Kolnie datuje się od okresu II wojny światowej. W 1949 r. wydzierżawiono wolno stojący za miastem budynek, w którym po adaptacji umieszczono szpital powiatowy z 50 łóżkami dla chorych.
 • 4. Historia W 1970 r. Doczekało się Kolno nowego, 153-łóżkowego szpitala. Nowy szpital posiadał cztery podstawowe oddziały: chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny i dziecięcy oraz Dział Pomocy Doraźnej.
 • 5. <ul><li>Zapewnienie świadczeń zdrowotnych: </li></ul><ul><ul><li>stacjonarnej opieki szpitalnej, </li></ul></ul><ul><ul><li>podstawowej opieki zdrowotnej, </li></ul></ul><ul><ul><li>ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, </li></ul></ul><ul><ul><li>rehabilitacji leczniczej, </li></ul></ul><ul><ul><li>opieki paliatywno/hospicyjnej, </li></ul></ul><ul><ul><li>opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. </li></ul></ul>Zadania Szpitala.
 • 6. Wykres 2. Analiza wykonywanych świadczeń zdrowotnych w latach 1999 – 2010. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 7. <ul><li>Pobliskie jednostki lecznictwa szpitalnego: </li></ul><ul><li>28 km - Szpital Powiatowy w Piszu, </li></ul><ul><li>34 km - Szpital Wojewódzki w Łomży, </li></ul><ul><li>48 km - Szpital Ogólny w Grajewie. </li></ul>Miejsce Szpitala w systemie opieki zdrowotnej, otoczenie Szpitala. <ul><li>Inne jednostki finansowane przez NFZ na terenie powiatu: </li></ul><ul><li>8 jednostek z POZ, </li></ul><ul><li>1 poradnia rehabilitacji leczniczej, </li></ul><ul><li>1 NZOZ - opieka paliatywna i hospicyjna, </li></ul><ul><li>1 poradnia okulistyczna, </li></ul><ul><li>poradnie stomatologiczne </li></ul>
 • 8. Pomieszczenia i urządzenia Szpitala muszą być dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. Wymagania lokalowe i sanitarne. Ostateczny termin dostosowania zakładu określony jest na 31.12.2016r.
 • 9. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Stara elewacja szpitala
 • 10. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Termomodernizacja: docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz urządzeń grzewczych. 2010-2011.
 • 11. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Modernizacja wejścia i holu głównego. 2006.
 • 12. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sprzęt specjalistyczny w Dziale Rehabilitacji Leczniczej współfinansowany ze środków PFRON. Remont Działu Rehabilitacji Leczniczej. 2006-2007.
 • 13. .....poszerzyła swoją działalność o Pracownię Prób Wysiłkowych i pozyskała sprzęt do badań holterowskich oraz USG serca ze środków RPO UE. 2010 r. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna.....
 • 14. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna.....
 • 15. Minister Zdrowia - Bolesław Piecha wizytuje nasz szpital. 2007. Oddział Wewnętrzny po kapitalnym remoncie. 2005-2007. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 16. Minister Zdrowia - Bolesław Piecha wizytuje nasz szpital. 2007. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 17. Uroczystość oddania do użytku nowoczesnego sprzętu cyfrowego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 2008. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 18. Uroczystość oddania do użytku nowoczesnego sprzętu cyfrowego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 2008. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 19. Pracownia Diagnostyki Obrazowej wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt – aparat USG. 2010-2011. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 20. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Remont Laboratorium. 2010-2011.
 • 21. Sprzęt pozyskany przez Fundację Szpitala Kolneńskiego dla Oddziału Poł-Gin. 2005-2011 Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Nowe i stare łóżko porodowe.
 • 22. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sprzęt pozyskany przez Fundację Szpitala Kolneńskiego dla Oddziału Poł-Gin. 2005-2011
 • 23. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala opiniują decyzję remontu bloku operacyjnego. 2009.
 • 24. Blok operacyjny przed remontem Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat
 • 25. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Blok Operacyjny po kapitalnym remoncie. 2009-2011
 • 26. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sala Operacyjna A Pozyskanie wyposażenia sal operacyjnych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
 • 27. Jak zmienił się szpital w ciągu ostatnich 10 lat Sala Operacyjna B Pozyskanie wyposażenia sal operacyjnych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
 • 28. Jak zmieni się szpital w ciągu najbliższych 10 lat Oddział Intensywnej Terapii i Opieki Medycznej w pomieszczeniach po starej sali porodowej. I N W E S T Y C J E J U T R A !
 • 29. I N W E S T Y C J E J U T R A ! Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w pomieszczeniach po aptece szpitalnej. Jak zmieni się szpital w ciągu najbliższych 10 lat
 • 30. I N W E S T Y C J E J U T R A ! - Wymiana dźwigu osobowego 2011 - Adaptacja pomieszczeń i kapitalny remont sali porodowej - Informatyzacja szpitala poprzez realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”. Jak zmieni się szpital w ciągu najbliższych 10 lat
 • 31. Szpital Ogólny w Kolnie modernizując się uczestniczył w następujących projektach inwestycyjnych RPO, NFOŚ: - „Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych Szpitala Ogólnego w Kolnie” - „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do poradni Kardiologicznej Szpitala Ogólnego w Kolnie” - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie” - „Termomodernizajca budynków Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji” Szpital korzysta z dofinansowania Rady Powiatu i PFRON.
 • 32. KONIEC Szpital Ogólny w Kolnie, 2011

Related Documents