<ul><li>Училище със собствен облик </li></ul><ul><li>Силен преподавателски екип </li></ul><ul><li>Педагогически съветник <...
Заявка за прием за учебната 2011/2012 година Прием след VІІ клас Прием след VІІІ клас Паралелка профил “Природоматематиче...
Балообразуващи предмети: <ul><li>Утроената оценка от приемния изпит по Математика </li></ul><ul><li>Оценката от приемния и...
Балообразуващи предмети: <ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Физика и астрономия </li></ul><ul><li>Български е...
Балообразуващи предмети: <ul><li>Математика </li></ul><ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Български език и лит...
<ul><li>През учебната 2010/2011 година в училището работят 47 педагогически специалисти. 42 са с висше образование (в т.ч...
<ul><li>При завършване на средното си образование учениците успешно ще се реализират с изградените умения за работа в екип...
Нов и модерен кабинет е на разположение на всички ученици и учители за провеждане на различни мероприятия. С нагледни мате...
Библиотеката в СОУ “Любен Каравелов” разполага с над 5 000 тома книги <ul><li>Учениците имат достъп до: </li></ul><ul><li...
 
of 11

Priem2011 2012

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priem2011 2012

  • 2. <ul><li>Училище със собствен облик </li></ul><ul><li>Силен преподавателски екип </li></ul><ul><li>Педагогически съветник </li></ul><ul><li>Работа по проекти </li></ul><ul><li>Обновени учебни стаи </li></ul><ul><li>Четири компютърни кабинета с високоскоростен Интернет </li></ul><ul><li>Обновен физкултурен салон </li></ul><ul><li>Фитнес зала </li></ul><ul><li>Богат библиотечен фонд </li></ul><ul><li>Видео зала </li></ul><ul><li>Охрана, видео наблюдение </li></ul>
  • 3. Заявка за прием за учебната 2011/2012 година Прием след VІІ клас Прием след VІІІ клас Паралелка профил “Природоматематически” “ Информационни технологии със засилено изучаване на английски език” Паралелка профил “Технологичен”- “Информационни технологии” Паралелка профил “Технологичен” – “ Стопански мениджмънт”
  • 4. Балообразуващи предмети: <ul><li>Утроената оценка от приемния изпит по Математика </li></ul><ul><li>Оценката от приемния изпит по Български език </li></ul><ul><li>Оценката по Математика и оценката по Информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас </li></ul>Профилиращи предмети: <ul><li>Информационни технологии </li></ul><ul><li>Английски език </li></ul><ul><li>Математика </li></ul><ul><li>География и икономика </li></ul>Прием след VІІ клас Паралелка профил “Природоматематически” - “ Информационни технологии със засилено изучаване на английски език”
  • 5. Балообразуващи предмети: <ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Физика и астрономия </li></ul><ul><li>Български език и литература </li></ul>Профилиращи предмети: <ul><li>Информационни технологии </li></ul><ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Информатика </li></ul><ul><li>Български език и литература </li></ul>Прием след VІІІ клас Паралелка профил “Технологичен” - “ Информационни технологии”
  • 6. Балообразуващи предмети: <ul><li>Математика </li></ul><ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Български език и литература </li></ul>Профилиращи предмети: <ul><li>Технологии </li></ul><ul><li>География и икономика </li></ul><ul><li>Информационни технологии </li></ul><ul><li>Български език и литература </li></ul>Прием след VІІІ клас Паралелка профил “Технологичен” - “ Стопански мениджмънт”
  • 7. <ul><li>През учебната 2010/2011 година в училището работят 47 педагогически специалисти. 42 са с висше образование (в т.ч. 38 магистър и 4 бакалавър) и 5 са специалисти. Двадесет и четири от учителите имат по-висока професионално-квалификационна степен/ПКС/, като 2 са с І-ва ПКс, 6 притежават ІІ-ра ПКС, 2 са с ІІІ-та ПКС, 4 с ІV-та ПКс и 10 са с V-та ПКС. </li></ul><ul><li>7 преподаватели по Информатика и Информационни технологии ( 1 с І-ва ПКС, 2 с ІV-та ПКС, 3 с V-та ПКС) </li></ul><ul><li>1 ръководител учебно-изчислителния кабинет (РУИК) </li></ul>
  • 8. <ul><li>При завършване на средното си образование учениците успешно ще се реализират с изградените умения за работа в екип, изготвяне на проекти, разработване на програми </li></ul>Завършвайки обучението си в паралелка с профил “Стопански мениджмънт”, учениците ще могат да: <ul><li>се занимават с бизнес в пазарна икономика ; </li></ul><ul><li>участват в управлението или отчитането финансовата дейност на фирмите; </li></ul><ul><li>работят с банките и да знаят възможностите на финансовите пазари ; </li></ul><ul><li>проучват пазара и да се занимават с реклама ; </li></ul>
  • 9. Нов и модерен кабинет е на разположение на всички ученици и учители за провеждане на различни мероприятия. С нагледни материали, филми на DVD и видео новосъздадената модерно оборудвана видеозала се използва всекидневно по време на учебните часове.
  • 10. Библиотеката в СОУ “Любен Каравелов” разполага с над 5 000 тома книги <ul><li>Учениците имат достъп до: </li></ul><ul><li>различни енциклопедии; </li></ul><ul><li>български и чужди речници; </li></ul><ul><li>художествена и научна литература; </li></ul><ul><li>актуална компютърна литература; </li></ul><ul><li>интернет, принтер, ксерокс </li></ul>

Related Documents