PONTS D'ELX Estructures horitzontals Tecnologia Daniel Turienzo 1 de Juliol de 2006
Ponts del riu Vinalopó <ul><li>El riu Vinalopó és una barrera natural de la ciutat d'Elx que està creuat per 7 ponts i 2 p...
De nord a sud les estructures són: </li><ul><li>Pont del Bimil·lenari, - Pont del Ferrocarril,
Pont d'Altamira, - Passarel·la del Mercat,
Pont de Canalejas,
Pont de Santa Teresa o Pont Vell
Passarel·la del Pintor Vicent Albarranch,
Pont de la Generalitat i - Pont de Barrachina. </li></ul></ul>
Ponts del riu Vinalopó
Tipus d’estructures horitzontals <ul><li>Passarel·les: Ponts per a vianants.
Ponts: Per a ferrocarril o trànsit rodat (cotxes, ...) </li><ul><li>Viaducte: Passa per damunt d'una vall.
Pas elevat: Passa per damunt d'una carretera. </li></ul><li>Aqüeductes: Per a transportar aigua. </li></ul>
Passarel·la del Pintor Vicent Albarranch
Antic Viaducte del Ferrocarril (1884)
Pas elevat de l’autovia Elx - Alacant
Aqüeductes d'Asp a Elx Segle XVIII
Tipus de Ponts <ul><li>Ponts d'Arc.
Ponts de Tram Recte. Tenen pilars i bigues.
Ponts Penjats. Unes torres aguanten uns cables i aquests aguanten uns cables verticals que subjecten el tauler.
Ponts Atirantats. Els cables que ixen de la torre subjecten directament el tauler.
Ponts Mòbils. Deixen passar els vaixells. </li></ul>
Pont d’Arcs Pont de Santa Teresa
of 22

Ponts d'Elx - Estructures horitzontals

Presentació dels ponts de la ciutat d'Elx per a introduir continguts del tema d'estructures de primer d'ESO de Tecnologia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponts d'Elx - Estructures horitzontals

 • 1. PONTS D'ELX Estructures horitzontals Tecnologia Daniel Turienzo 1 de Juliol de 2006
 • 2. Ponts del riu Vinalopó <ul><li>El riu Vinalopó és una barrera natural de la ciutat d'Elx que està creuat per 7 ponts i 2 passarel·les.
 • 3. De nord a sud les estructures són: </li><ul><li>Pont del Bimil·lenari, - Pont del Ferrocarril,
 • 4. Pont d'Altamira, - Passarel·la del Mercat,
 • 5. Pont de Canalejas,
 • 6. Pont de Santa Teresa o Pont Vell
 • 7. Passarel·la del Pintor Vicent Albarranch,
 • 8. Pont de la Generalitat i - Pont de Barrachina. </li></ul></ul>
 • 9. Ponts del riu Vinalopó
 • 10. Tipus d’estructures horitzontals <ul><li>Passarel·les: Ponts per a vianants.
 • 11. Ponts: Per a ferrocarril o trànsit rodat (cotxes, ...) </li><ul><li>Viaducte: Passa per damunt d'una vall.
 • 12. Pas elevat: Passa per damunt d'una carretera. </li></ul><li>Aqüeductes: Per a transportar aigua. </li></ul>
 • 13. Passarel·la del Pintor Vicent Albarranch
 • 14. Antic Viaducte del Ferrocarril (1884)
 • 15. Pas elevat de l’autovia Elx - Alacant
 • 16. Aqüeductes d'Asp a Elx Segle XVIII
 • 17. Tipus de Ponts <ul><li>Ponts d'Arc.
 • 18. Ponts de Tram Recte. Tenen pilars i bigues.
 • 19. Ponts Penjats. Unes torres aguanten uns cables i aquests aguanten uns cables verticals que subjecten el tauler.
 • 20. Ponts Atirantats. Els cables que ixen de la torre subjecten directament el tauler.
 • 21. Ponts Mòbils. Deixen passar els vaixells. </li></ul>
 • 22. Pont d’Arcs Pont de Santa Teresa
 • 23. Pont d'Arc de Tauler Superior Pont de Canalejas (1913)
 • 24. Pont de Tram Recte Pont del Ferrocarril
 • 25. Pont Penjat Pont del Bimil·lenari (2000)
 • 26. Pont Atirantat Pont de la Generalitat
 • 27. Ponts mòbils <ul><li>Basculant de dos taulers
 • 28. Basculant d’un tauler
 • 29. Ascensional </li></ul><ul><li>Giratori </li></ul>
 • 30. Accions i esforços mecànics
 • 31. Esforços mecànics en taulers: flexió <ul><li>El pes que suporten els ponts fan que els taulers estiguen sotmesos a un esforç de flexió. </li></ul>
 • 32. Assaig de prova en maquetes de ponts <ul><li>Una càrrega de prova excesiva dona lloc a que el tauler es trenque. </li></ul>
 • 33. Assaig de Prova del Pont del Bimil·lenari <ul><li>El tauler esquerre suporta la càrrega de prova amb seguretat </li></ul>
 • 34. Característiques del Pont de Canalejas <ul><li>És un pont d‘arc de tauler superior.
 • 35. 78 metres de longitud.
 • 36. 22 metres d’altura. </li></ul>
 • 37. Característiques del Pont de Canalejas <ul><li>Tram central de 50 metres de llum.
 • 38. Trams laterals recolçats en estreps.
 • 39. Obra pública
 • 40. de major llum
 • 41. d’España fins als anys 30. </li></ul>
 • 42. Com suporta els esforços sense trencar-se <ul><li>L’esforç de flexió es transmés des del tauler a l’arc directament i mitjançant diafragmes transversals. </li></ul>