ABUZUL DE DREPT ÎNABUZUL DE DREPT ÎN
RAPORTURILE JURIDICERAPORTURILE JURIDICE
DE MUNCĂDE MUNCĂ
Coordonator: Autor:Coordona...
Cuprins:Cuprins:INTRODUCEREINTRODUCERE………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
1. ANALIZA SITUA IE...
Cuvinte-cheie:Cuvinte-cheie:
 abuz de drept
 drept subiectiv
 bună-credinţă
 interes
 contract individual de muncă
 ...
De ce această temă?De ce această temă?
EExistă un interes practic deosebit înxistă un interes practic deosebit în
realizar...
1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIULȚ1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIULȚ
ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRULABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL
...
2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND
ABUZUL DE DREPT. PREMISE ALE ABUZULUIABUZUL DE DR...
3.3. ENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DEENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DE
INTERVENŢIE A ABUZULUI DE DREPT ÎNINTERVENŢIE ...
4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU
SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPTSĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT
 se a...
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRICONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
 sînt reţinute aspectele de esenţă ale demersului ştii...
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRICONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
 sînt reţinute aspectele de esenţă ale demersului ştii...
of 10

Prezentare abuz de drept

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare abuz de drept

  • 1. ABUZUL DE DREPT ÎNABUZUL DE DREPT ÎN RAPORTURILE JURIDICERAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂDE MUNCĂ Coordonator: Autor:Coordonator: Autor: Dr., conf. univ. Sadovei Nicolae drd. Pojar DanielaDr., conf. univ. Sadovei Nicolae drd. Pojar Daniela
  • 2. Cuprins:Cuprins:INTRODUCEREINTRODUCERE………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIUL ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR JURIDICE DEȚ1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIUL ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR JURIDICE DEȚ MUNCĂMUNCĂ…………………………………………………..………………………………………………….. 1.1. Evolu ia teoretică a instituţiei abuzului de drept şi necesitatea analizei acesteia în cadrul raporturilor juridice deț1.1. Evolu ia teoretică a instituţiei abuzului de drept şi necesitatea analizei acesteia în cadrul raporturilor juridice deț muncă……………………………………………………………………….muncă………………………………………………………………………. 1.2. Instituţia abuzului de drept în cadrul raporturilor de muncă în doctrina, legislaţia şi practica judiciară a Republicii1.2. Instituţia abuzului de drept în cadrul raporturilor de muncă în doctrina, legislaţia şi practica judiciară a Republicii Moldova………………………………………………………..…..………...Moldova………………………………………………………..…..………... 1.3. Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia abuzului de drept în cadrul raporturilor de muncă în doctrina statelor străine. Practica judiciară străină.1.3. Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia abuzului de drept în cadrul raporturilor de muncă în doctrina statelor străine. Practica judiciară străină. Norme internaţionale şi comunitare...………..Norme internaţionale şi comunitare...……….. 1.4. Concluzii la capitolul 1…………………………………………………………………….....1.4. Concluzii la capitolul 1……………………………………………………………………..... 2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND ABUZUL DE DREPT. PREMISE ALE ABUZULUI DE2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND ABUZUL DE DREPT. PREMISE ALE ABUZULUI DE DREPTDREPT…………………………………………………………….…………..…………………………………………………………….………….. 2.1. Dreptul subiectiv-condiţie esenţială a instituţiei abuzului de drept…………………………2.1. Dreptul subiectiv-condiţie esenţială a instituţiei abuzului de drept………………………… 2.2. Noţiunea de abuz de drept. Clasificarea formelor de abuz de drept…………………………2.2. Noţiunea de abuz de drept. Clasificarea formelor de abuz de drept………………………… 2.3. Interferenţe ale abuzului de drept cu alte accepţiuni………………………………………..2.3. Interferenţe ale abuzului de drept cu alte accepţiuni……………………………………….. 2.4. Premise ale abuzului de drept şi modalităţi de îmbunătăţire a principiului exercitării cu bună-credinţă a drepturilor2.4. Premise ale abuzului de drept şi modalităţi de îmbunătăţire a principiului exercitării cu bună-credinţă a drepturilor subiective……………………………………………………………………subiective…………………………………………………………………… 2.5 Concluzii la capitolul 2……………………………………………………………..……….2.5 Concluzii la capitolul 2……………………………………………………………..………. 3. ENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DE INTERVENŢIE A ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE3. ENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DE INTERVENŢIE A ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE MUNCĂMUNCĂ ………………………………...………………………………... 3.1. Raportul juridic de muncă. Obiectul şi conţinutul raportului juridic de muncă. Subiecţii raportului juridic de3.1. Raportul juridic de muncă. Obiectul şi conţinutul raportului juridic de muncă. Subiecţii raportului juridic de muncă…………………………………………………………………………muncă………………………………………………………………………… 3.2. Drepturi din conţinutul raportului juridic de muncă care nu sînt susceptibile de abuz ………...3.2. Drepturi din conţinutul raportului juridic de muncă care nu sînt susceptibile de abuz ………... 3.3 Exerciţiul abuziv al drepturilor salariatului..…………………………………………………….3.3 Exerciţiul abuziv al drepturilor salariatului..……………………………………………………. 3.4. Exerciţiul abuziv al drepturilor angajatorului …………………………………………….……3.4. Exerciţiul abuziv al drepturilor angajatorului …………………………………………….…… 3.5. Excepţii abuziv al drepturilor Patronatelor ………………………………………………….3.5. Excepţii abuziv al drepturilor Patronatelor …………………………………………………. 3.6 Exerciţiul abuziv al drepturilor organizaţiilor sindicale/reprezentanţilor salariaţilor…………….3.6 Exerciţiul abuziv al drepturilor organizaţiilor sindicale/reprezentanţilor salariaţilor……………. 3.6. Mobbing-ul strategic – valenţă psihologică a abuzului de drept ………………………………3.6. Mobbing-ul strategic – valenţă psihologică a abuzului de drept ……………………………… 3.7. Concluzii la capitolul 3………………………………………………………………………..3.7. Concluzii la capitolul 3……………………………………………………………………….. 4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT ………..……….. 4.1. Forma şi natura juridică a răspunderii pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de4.1. Forma şi natura juridică a răspunderii pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de muncă…………………………………………………………………………..……...muncă…………………………………………………………………………..……... 4.2. Elemente ale răspunderii juridice pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de4.2. Elemente ale răspunderii juridice pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de muncă………………………………………………………………………….. ……muncă………………………………………………………………………….. …… 4.3. Sancţiunile aplicabile pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de4.3. Sancţiunile aplicabile pentru săvîrşirea abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de muncă………………………………………………………………………….. ……muncă………………………………………………………………………….. ……………………..…….. 4.4. Concluzii la capitolul 4…………………………………………………………………….4.4. Concluzii la capitolul 4……………………………………………………………………. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRICONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .......................................................................................................................................... BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
  • 3. Cuvinte-cheie:Cuvinte-cheie:  abuz de drept  drept subiectiv  bună-credinţă  interes  contract individual de muncă  contract colectiv de muncă  concediere  negociere colectivă  grevă  răspundere pentru săvârşirea abuzului de drept  răspundere disciplinară  răspundere patrimonială
  • 4. De ce această temă?De ce această temă? EExistă un interes practic deosebit înxistă un interes practic deosebit în realizarea unei analize a modalităţilor în carerealizarea unei analize a modalităţilor în care abuzul de drept poate interveniabuzul de drept poate interveni în cadrulîn cadrul raporturilor de muncă.raporturilor de muncă. Un astfel de demers este justificat şi de faptul căUn astfel de demers este justificat şi de faptul că atât în etapa actuală cât şi în perspectivă,atât în etapa actuală cât şi în perspectivă, dreptul constituie un mijloc deosebit dedreptul constituie un mijloc deosebit de important pentru modelarea noilor structuri şiimportant pentru modelarea noilor structuri şi relaţii sociale, în concordanţă cu legile obiective,relaţii sociale, în concordanţă cu legile obiective, dând expresie juridică specificului relaţiilordând expresie juridică specificului relaţiilor social-economice din ţara noastră, precum şisocial-economice din ţara noastră, precum şi valorilor fundamentale ale democraţiei în statulvalorilor fundamentale ale democraţiei în statul de drept.de drept.
  • 5. 1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIULȚ1. ANALIZA SITUA IEI ÎN DOMENIULȚ ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRULABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂRAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ Conţine referiri la premisele existenţei abuzului de drept în cadrul raporturilor juridice de muncă şi justificări ale necesităţii demersului ştiinţific întreprins
  • 6. 2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND ABUZUL DE DREPT. PREMISE ALE ABUZULUIABUZUL DE DREPT. PREMISE ALE ABUZULUI DE DREPTDE DREPT Acest capitol procedează la cercetarea profundă şi, pe această bază este conturată teoria abuzului de drept în dreptul comun, pornind de la evoluţia istorică a acestei instituţii şi reţinînd elementele sale definitorii.
  • 7. 3.3. ENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DEENUNŢAREA ŞI ANALIZA SITUAŢIILOR DE INTERVENŢIE A ABUZULUI DE DREPT ÎNINTERVENŢIE A ABUZULUI DE DREPT ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE MUNCĂCADRUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ  Acest capitolAcest capitol reprezintă partea centrală a lucrării;  sînt surpinse elementele de specificitate ale abuzului de drept în legătură cu raporturile de muncă, pornind de la sediul materiei în dreptul intern şi internaţional;  este abordată problematica drepturilor nesusceptibile de abuz;  se punctează modalitatea aparte în care intervine interesul în raporturile de muncă;  se realizează un amplu examen teoretic şi practic, structurat pe instituţii de drept al muncii, al ipotezelor de abuz de drept în cadrul contractelor de muncă, individuale şi colective.
  • 8. 4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU4. ANALIZA RĂSPUNDERII PENTRU SĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPTSĂVÎRŞIREA ABUZULUI DE DREPT  se analizează problema răspunderii pornind de la teoria generală a dreptului şi abordînd problema din perspectiva dreptului comun.  este elaborată în acest capitol o concluzie clară potrivit căreia răspunderea pentru săvârşirea unui abuz de drept în dreptul munciiconstituie o formă de răspundere patrimonială ori, după caz disciplinară, cu particularităţile determinate de intervenţia unui abuz de drept.  sînt prezentate sancţiunile aplicabile în cazul exercitării abuzive a unui drept, precum şi unele aspecte jurisdicţionale
  • 9. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRICONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  sînt reţinute aspectele de esenţă ale demersului ştiinţific şi evidenţiază o serie de concluzii cu privire la ponderea în ansamblul legislaţiei muncii a normelor ce interzic expres abuzul de drept, la preocuparea doctrinei faţă de această instituţie şi la pozitivismul excesiv al jurisprudenţei, care acordă o importanţă redusă aplicării principiilor de drept.  Concluziile formulate sînt de natură să justifice şi să explice propunerile de lege ferenda formulate, în finalul tezei, nu numai sub aspect teoretic, ci chiar prin redactarea unor propuneri concrete de texte de lege.
  • 10. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRICONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  sînt reţinute aspectele de esenţă ale demersului ştiinţific şi evidenţiază o serie de concluzii cu privire la ponderea în ansamblul legislaţiei muncii a normelor ce interzic expres abuzul de drept, la preocuparea doctrinei faţă de această instituţie şi la pozitivismul excesiv al jurisprudenţei, care acordă o importanţă redusă aplicării principiilor de drept.  Concluziile formulate sînt de natură să justifice şi să explice propunerile de lege ferenda formulate, în finalul tezei, nu numai sub aspect teoretic, ci chiar prin redactarea unor propuneri concrete de texte de lege.

Related Documents