FundațiaComunitarăCluj<br />Oportunități de implicareîncomunitate<br />
NoivăajutămsăvătransformațiClujulînorașulpe care vi-ldoriți. <br />
Alăturați-văcelor care au adusoschimbare! Alegeți cum!<br />Construițifondulnumit al companieidvs. încadrulFundațieiComuni...
Au dezvoltatfondurinumiteîncadrulFCC:<br />TerapiaRanbaxy. Valoareafondului: 85.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Grădinaverd...
(II) Pelângăfondurileconstituiteexclusivpebazaresurselorcompanieidvs., putețisăvăimplicațișiangajații, clienții, furnizori...
Și-au mobilizatangajații:<br />Provident Financial România. Valoareafondului: 10.000 Lei/an<br />Prinprogramul de finanțar...
(III) Susțineți un fond deschisîncadrul FCC!<br />
Fondulpentru Burse. Ajutațitineriimotivați, dar care întâmpinădificultățifinanciare, săîși continue studiile, prindonațiis...
(IV) Altemodalități de implicare<br />
Putețicontribui la transformareaClujuluiînorașulvisatsusținând ca sponsorievenimenteprin care suntstrânsefonduripentrunevo...
Suntețialături de FundațiaComunitarăCluj, văbucurați de omulțime de beneficii!<br />
SchimbațiClujulprinviziuneadvs.<br />Suntemparteneruldvsșivăpunem la dispozițieexpertizanoastrăînadministratea de programe...
 <br />PunemînlegaturanevoileșiresurseleClujului, pentru a îmbunătățiviațalocuitorilor. Stimulămimplicareașiiniațivaclujen...
 <br />RO – 400039, Cluj-Napoca<br />Str. Cloșca, nr. 6, ap. 2<br />T: +40264/434618<br />F: +40264/434619<br />www.fundat...
of 15

Prezentare fcc

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare fcc

 • 1. FundațiaComunitarăCluj<br />Oportunități de implicareîncomunitate<br />
 • 2.
 • 3. NoivăajutămsăvătransformațiClujulînorașulpe care vi-ldoriți. <br />
 • 4. Alăturați-văcelor care au adusoschimbare! Alegeți cum!<br />Construițifondulnumit al companieidvs. încadrulFundațieiComunitareCluj, care îlvaadminsitraîn mod profesionistși ca vaacordafinanțăripentrudomeniulpe care dorițisăîlsusțineți. <br />
 • 5. Au dezvoltatfondurinumiteîncadrulFCC:<br />TerapiaRanbaxy. Valoareafondului: 85.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Grădinaverde de la grădi” au fostfinanțate 21 de grădinițeclujene, pentruamenajareaunorcolțuri de natură.<br />Electrogrup. Valoareafondului: 80.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Collegium. ExcelențăînEducație”, au fostmodernizaelaboratoarelespeciale a patruinstituțiiclujene de învățământ din sistemulpreuniversitar, respectivuniversitar.<br />SoftVision. Valoareafondului: 35.000 Lei/an<br />Din FondulSoftVision au fostsusținuteproiecteîndomenii diverse. S-a cumpăratoautospecială cu rol de clinicăveterinarămobilă, a fostamenajatăsăla de mese a unuicentru de vârstnici. De asemenea, a fostdotată cu echipamentespecialeogrădinițădestinatăcopiilor cu dizabilitățiși a fostsprijinităparticipareauneiechipe de elevi la ocompetițieinternațională de informatică.<br />
 • 6. (II) Pelângăfondurileconstituiteexclusivpebazaresurselorcompanieidvs., putețisăvăimplicațișiangajații, clienții, furnizoriișipartenerii, atâtpentru a constitui un fond, darșipentru a decide cedomeniidorițisăsusțineți.<br />
 • 7. Și-au mobilizatangajații:<br />Provident Financial România. Valoareafondului: 10.000 Lei/an<br />Prinprogramul de finanțare “Fiecareparc are povestealui”, a fostsusținutăamenajarea de cătreOrganizațiaStudențilorpentruTurismulRomânesca primuluiparc rustic ecologic din Cluj. Companiași-a implicatșiangajații, care au participat ca voluntari la amenajareaparcului.<br />BRD GrupeSociétéGénérale. Valoareafondului: 65.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Investițieîntr-un viitordurabilșiegalitate de șanse”, dezvoltat de FCC, suntsusținute un proiect de antreprenoriat social șiocampanie de integrarepepiațamuncii a tinerilordefavorizați, respectivsuntacordate burse de studiuși de formarepentrutineriidefavorizați. Fondul a fostdezvoltatprincontribuțiilesalariale ale angajaților BRD GrupeSociétéGénérale, care participă ca voluntariși la implementareaproiectului, încomitetele de selecțieși de expertiză.<br />
 • 8. (III) Susțineți un fond deschisîncadrul FCC!<br />
 • 9. Fondulpentru Burse. Ajutațitineriimotivați, dar care întâmpinădificultățifinanciare, săîși continue studiile, prindonațiisaudirecționând 2% din impozitulanualpevenit. <br /> <br />FondulpentrutineriYouthBankCluj. Contribuiți la implicarealiceenilorclujeniînproiectedestinatetransformăriilorși a Clujuluiînorașulpe care îlvisăm cu toții, prindonațiisaurăspunzând la inițiativeletinerilor.<br /> <br />FindulInJOYCluj.Transmitețimaidepartebucuria de a ficlujeanșiinvestițiînproiecte care promoveazăcultura, stilul de viațăsănătos, hobby-urileșidezvoltareaurbană. Contribuițiprindonații, propunețiidei de proiecteînacestedomeniișisoluțiipentru a strange fonduri.<br /> <br />FondulpentruInițiativeComunitare. Susținețiproiecteîndomenii diverse, recomandate de FCC: educație, tineri cu deficiențe, protecțiaanimalelor, vârstnici, reabilitare de locuințe, copii cu nevoispeciale. Vă putețiimplica ca donator, alegândoinițiativă din Catalogul de ProiecteRecomandate ale FCC, înotândsaususținând un înotătorîncadrulcompetițieiSwimathon. <br />
 • 10. (IV) Altemodalități de implicare<br />
 • 11. Putețicontribui la transformareaClujuluiînorașulvisatsusținând ca sponsorievenimenteprin care suntstrânsefonduripentrunevoileorașului: concursulcaritabil de înotSwimathon, Gala PremiilorDon’Or, sau care susținintegrareatinerilor cu dizabilități: Festivalul Cultural ”Miraje”. <br /> <br />RecomandațiactivitateașiexpertizaFundațieiComunitareClujunuiprietensaucolaborator.<br /> <br />Participați ca voluntar la programelenoastre, fructificându-văexperiențăprofesionalăși de viațăînfolosulClujului. <br /> <br /> <br />
 • 12. Suntețialături de FundațiaComunitarăCluj, văbucurați de omulțime de beneficii!<br />
 • 13. SchimbațiClujulprinviziuneadvs.<br />Suntemparteneruldvsșivăpunem la dispozițieexpertizanoastrăînadministratea de programe de finanțare.<br />Canalizamalteresurse din comunitate, pentru a produce un impact crescutasupraClujului.<br />Lucrațiîngrupurialături de care văface plăceresăvăimplicați: angajați, prieteni, colaboratori.<br />Vabucurați de o imagine pozitivăîncomunitateșivăfidelizațiclienții.<br />Fonduriledvssunt administrate în mod transparent șivăbucurați de beneficiilefiscaleprevăzute de Codul Fiscal și de LegeaSponsorizării.<br /> <br />
 • 14.  <br />PunemînlegaturanevoileșiresurseleClujului, pentru a îmbunătățiviațalocuitorilor. Stimulămimplicareașiiniațivaclujenilor, pentru un orașîn care săîțifacăplăceresălocuiești, săîțicreșticopiii, săstudiezi.<br /> <br />FundațiaComunitarăClujadminitreazăfonduri care inspirăimplicareaoamenilor. Valorilenoastresunt: transparența, profesionalismul, parteneriatul, impactulpetermen lung.<br />Credemcăfiecareclujeanșicompanie de interes local pot contribui la transformareaorașuluiînloculpe care îlvisăm. <br /> <br />Înperioada 2008-2010, am gestionatşi am oferitfinanţăriînvaloaretotală de 435.000 lei, pentru 100 de proiecteîncadrulprogramelornoastre, respectivpentru 35 de burse.<br />
 • 15.  <br />RO – 400039, Cluj-Napoca<br />Str. Cloșca, nr. 6, ap. 2<br />T: +40264/434618<br />F: +40264/434619<br />www.fundatiacomunitaracluj.ro<br />

Related Documents