Patientrapporterede oplysninger
v/ Nanna Skovgaard, kontorchef, Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse
Offentlig digitali...
Presentation Title Goes HerePatientrapporterede oplysninger
Nanna Skovgaard,
Center for Sundhedsøkonomi
Ministeriet for Su...
• Hvad er PRO?
• Baggrunden for at arbejde med PRO
• Status for PRO i Danmark
• PRO i regeringens sundhedsudspil ”Jo
før –...
Hvad er PRO?
• ”a measurement of any aspect of a patient’s health status that
comes directly from the patient” Food and Dr...
Baggrunden for at arbejde med PRO
PROMere sundhed for
pengene
Bedre sundhed
gennem bedre brug
af data
Patientinddragelse
P...
Baggrunden for at arbejde med PRO
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
Antalsnege
Year
Antallet af senge, 2007-...
Baggrunden for at arbejde med PRO
• Stor stigning i antallet
af kroniske patienter
– i 2014 ca. 2 mio.
mennesker med
kroni...
Baggrunden for at arbejde med PRO
Mere inddragelse af patienter i egen sygdom
- Bedre brug af patientens viden om egen syg...
Status for PRO i Danmark
• PRO-data anvendes primært
som led effektivisering af det
kliniske møde eller vurdering
af klini...
Status for PRO i Danmark
• Efterhånden ganske stor klinisk erfaring på enkelte områder:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
En...
Status for PRO i Danmark
• Med udgangspunkt i erfaringerne fra
Ambuflex indgår PRO som initiativ i den
nationale digitalis...
Status for PRO i Danmark
• Endnu kun begrænset brug af PRO i almen praksis – men et
par eksempler
Status for PRO i Danmark
• Der er gjort erfaringer med indsamling af PRO til en række
kliniske kvalitetsdatabaser, bl.a. p...
PRO i ”Jo før – jo bedre”
• Det videre arbejde med PRO sker
bl.a. i regi af ”Jo før – jo bedre”:
• ”Regeringen ønsker, at ...
Den videre vej
• Opfølgning på analyse i økonomiaftalerne for
2016, herunder aftale om
• Behandlingsområder
• Infrastruktu...
Tak!
of 16

Nanna skovgaard - patientrapporterede helbredsoplsyninger

Indlæg på Offentlig digitalisering 2015 - på vej mod d-land. http://www.dit.dk/events/2015/03/24-offentlig-digitalisering-2015.aspx
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanna skovgaard - patientrapporterede helbredsoplsyninger

 • 1. Patientrapporterede oplysninger v/ Nanna Skovgaard, kontorchef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Offentlig digitalisering 2015 – på vej mod d-land 24. – 25. marts 2015 i Aarhus
 • 2. Presentation Title Goes HerePatientrapporterede oplysninger Nanna Skovgaard, Center for Sundhedsøkonomi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
 • 3. • Hvad er PRO? • Baggrunden for at arbejde med PRO • Status for PRO i Danmark • PRO i regeringens sundhedsudspil ”Jo før – jo bedre” • Den videre vej Agenda
 • 4. Hvad er PRO? • ”a measurement of any aspect of a patient’s health status that comes directly from the patient” Food and Drug Administration (FDA) 2009 • Systematisk indsamling og anvendelse af patientrapporterede oplysninger • På individuelt niveau: • Individualisering af patientforløb - ”Behov frem for rutine” • Effektivisering af patientkontakter – patienten afgiver oplyser på forhånd • På gruppeniveau: • Kvalitetsopfølgning til brug for kvalitetsudvikling, styring mv • Kliniske kvalitetsdatabaser til vurdering af klinikkens indsats
 • 5. Baggrunden for at arbejde med PRO PROMere sundhed for pengene Bedre sundhed gennem bedre brug af data Patientinddragelse Patientbehandling som porteføljestyring og stratificering Patientrapporteret vs. Borgerrapporteret Spørgsmål om visitation –at det er det vi ser for os, ikke big data åbning?
 • 6. Baggrunden for at arbejde med PRO 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 Antalsnege Year Antallet af senge, 2007-2020 Actual development, 2007-2013 Linear extrapolation of actual development Initial expected development (-20% 2007-2020) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 Ambulantaktivitet,patientkontakter Year Ambulant aktivitet, 2007-2020 Actual development, 2007-2013 Linear extrapolation of actual development Intial expected development (+50%, 2007-2020)
 • 7. Baggrunden for at arbejde med PRO • Stor stigning i antallet af kroniske patienter – i 2014 ca. 2 mio. mennesker med kroniske sygdomme 80 90 100 110 120 130 140 80 90 100 110 120 130 140 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks 2009 = 100Indeks 2009 = 100 DIABETES (TYPE 2) DIABETES (TYPE 1) KOL ASTMA LEDDEGIGT
 • 8. Baggrunden for at arbejde med PRO Mere inddragelse af patienter i egen sygdom - Bedre brug af patientens viden om egen sygdom – patienten som aktiv spiller i behandlingsforløb - Individualisering og tilpasning af patientforløbet til den enkelte patients behov - ”Min behandling – min beslutning” - Self-management og ”patientuddannelse”
 • 9. Status for PRO i Danmark • PRO-data anvendes primært som led effektivisering af det kliniske møde eller vurdering af klinikken. • 0,6 mio.kr. fra ABT-fonden til Ambuflex i 2009 • Nov. 2014: 11 diagnosegrupper på 17 afdelinger på 9 hospitaler • Ca. 3.200 patienter med epilepsi bruger AmbuFlex i Region Midtjylland. • Ca. 48 pct. af de ambulante kontakter kan håndteres med spørgeskemaer uden yderligere kontakt med patienten • Ambuflex skal udbredes til 3 sygdomsområder per år i hele regionen
 • 10. Status for PRO i Danmark • Efterhånden ganske stor klinisk erfaring på enkelte områder: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Endometriose Angstlidelser (social fobi, panikangst) Neuromuskulære lidelser (Myasthenia gravis… KOL Hjertetransplantation ADHD (hyperkinetisk forstyrelse) Kemo-behandling Rheumatoid arthritis Prostatakræft Søvnbesvær Nyreinsufficiens Hjertesvigt Astma Lungekræft Knæ-alloplastik Hofte-alloplastik Depression (post-operativ AKS, cancer,… Epilepsi Antal PRO- skemaer Antal patienter* PA Consulting, 2015
 • 11. Status for PRO i Danmark • Med udgangspunkt i erfaringerne fra Ambuflex indgår PRO som initiativ i den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet ”Inden udgangen af 2014 gennemføres en analyse af potentialerne ved systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i sundhedsvæsenet, der forventes at muliggøre enkel og effektiv screening af, hvorvidt patienter i behandlingsforløb reelt har behov for planlagt ambulant konsultation. Eksempelvis indkaldes epilepsipatienter typisk livslangt til rutinemæssige kontroller, her kan screeninger baseret på patientrapporterede oplysninger være med til at styrke lægens beslutningsgrundlag for, om der reelt er behov for at indkalde til kontrol eller patientens tilstand vurderes at være stabil og ambulant besøg derfor er unødvendigt.” Men: Stadig stort uudnyttet potentiale i brugen af PRO – både på individniveau og gruppeniveau
 • 12. Status for PRO i Danmark • Endnu kun begrænset brug af PRO i almen praksis – men et par eksempler
 • 13. Status for PRO i Danmark • Der er gjort erfaringer med indsamling af PRO til en række kliniske kvalitetsdatabaser, bl.a. på forskellige kræftområder • Men PRO-data anvendes endnu ikke som led i systematisk kvalitetsudvikling af samlede patientforløb • I regi af Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (Vibis) og Trygfonden er der igangsat et program for anvendelse af patientcentrerede kvalitetsmål: – Programmet har til formål at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende og implementere patientrapporterede oplysninger i den systematiske kvalitetsudvikling af det samlede danske sundhedsvæsen på tværs af sektorer.
 • 14. PRO i ”Jo før – jo bedre” • Det videre arbejde med PRO sker bl.a. i regi af ”Jo før – jo bedre”: • ”Regeringen ønsker, at patient- rapporterede oplysninger i større udstrækning bliver anvendt til at fremme kvaliteten i det danske sundhedsvæsen og målrette behandlingen til den enkelte.” • 50 mio.kr. over 4 år.
 • 15. Den videre vej • Opfølgning på analyse i økonomiaftalerne for 2016, herunder aftale om • Behandlingsområder • Infrastruktur/teknik • Økonomi - gevinster • Samlet plan for opfølgning på ambitionerne i ”Jo før – jo bedre”
 • 16. Tak!

Related Documents