Năm Giác Quan
Chúng ta có thể n hìn được những gì?
Nhìn
Chúng ta có thể nghe được những gì?
Âm thanh
Chúng ta có thể ngửi được mùi gì?
Mùi
Chúng ta có thể nếm được vị gì?
Ngọt Chua Mặn Đắng r
Chúng ta có thể sờ những gì?
Mềm Nhọn Cứng Lạnh Nóng
of 11

Nam Giac Quan

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Sports      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam Giac Quan

 • 1. Năm Giác Quan
 • 2. Chúng ta có thể n hìn được những gì?
 • 3. Nhìn
 • 4. Chúng ta có thể nghe được những gì?
 • 5. Âm thanh
 • 6. Chúng ta có thể ngửi được mùi gì?
 • 7. Mùi
 • 8. Chúng ta có thể nếm được vị gì?
 • 9. Ngọt Chua Mặn Đắng r
 • 10. Chúng ta có thể sờ những gì?
 • 11. Mềm Nhọn Cứng Lạnh Nóng

Related Documents