system automatyki dla budynkówSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 1
system automatyki dla budynków Menu AplikacjaI...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq.• domatiq to system automatyki dla wszelkiego rodzaju ...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. • Moduły dzielą się na 4 kategorie ...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Aktory Aktory czyli urządzenia...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Sensory Sensory, czyli urządzeni...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Sterowniki Sterowniki są to moduły ...
system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Inne Inne, czyli moduły takie j...
system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu sterowanieSpółka Inżyn...
system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu scenariuszeScenariusze...
system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu scenariuszeSpółka Inżyn...
system automatyki dla budynkówPrzykładowe zestawy modułów przykłady zobac...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładySterowanie z...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykład...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład sterow...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład sterow...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład s...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyKompletny uk...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyPrzedstaw...
system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykła...
system automatyki dla budynkówAplikacje domatIQ Configurator oraz Panel aplikacje• ...
system automatyki dla budynkówAplikacje domatIQ Configurator oraz Panel filmyFilmy ...
system automatyki dla budynków Informacje dodatkowe info...
of 23

Prezentacja Domatiq, usługi www.tropolis.eu

www.tropolis.eu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Domatiq, usługi www.tropolis.eu

 • 1. system automatyki dla budynkówSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 1
 • 2. system automatyki dla budynków Menu AplikacjaInformacje Możliwości Przykładowe domatIQ Dodatkowe ogólne Configurator systemu zestawy informacje modułów i domatIQ PanelSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 2
 • 3. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq.• domatiq to system automatyki dla wszelkiego rodzaju budynków• W skład systemu wchodzi 18 modułów podzielonych na 4 grupy, w zależności od funkcjonalności. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 3
 • 4. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. • Moduły dzielą się na 4 kategorie Aktory Sensory Sterowniki Inne • Moduły dzielą się na 4 kategorie. A • Aktory czyli urządzenia wyjściowe, k przyłączonymi do systemu, np. IMD do niego urządzenia. • Sensory, czyli urządzenia wejściowe Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 4 świata zewnętrznego, typowym prz
 • 5. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Aktory Aktory czyli urządzenia wyjściowe, które sterują zewnętrznymi urządzeniami przyłączonymi do systemu, np. IMD4REL który włącza lub wyłącza podłączone do niego urządzenia. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 5
 • 6. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Sensory Sensory, czyli urządzenia wejściowe które wprowadzają do systemu sygnały ze świata zewnętrznego, typowym przykładem jest moduł przyciskowy IMD8PB/F, który odbiera informację od przyłączonego do niego urządzenia zewnętrznego np. włącznika ściennego. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 6
 • 7. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Sterowniki Sterowniki są to moduły generujące samodzielnie zdarzenie w systemie, np. sterownik czasowy IMDTC, który wprowadza do systemu określone zdarzenia w określonych godzinach. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 7
 • 8. system automatyki dla budynkówOgólne informacje o systemie domatiq. Inne Inne, czyli moduły takie jak IMD4PB/RC, IMDLAN/RS232, IMDUSB. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 8
 • 9. system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu sterowanieSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 9
 • 10. system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu scenariuszeScenariusze to różnego rodzaju polecenia połączone w grupy. Za pomocą jednego przyciśnięciamożemy jednocześnie wyłączyć światła, zamknąć furtkę, zasłonić rolety – przygotować dom do snu.Sterowanie drogą radiową umożliwia wydawanie poleceń z samochodu lub ogrodu. Przykładowe scenariusze Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 10
 • 11. system automatyki dla budynków Przekrój możliwości systemu scenariuszeSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 11
 • 12. system automatyki dla budynkówPrzykładowe zestawy modułów przykłady zobacz zobacz zobacz zobaczSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 12
 • 13. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładySterowanie za pomocąprzycisków pracą 8przekaźników. IMD8PB/F IMD4REL/N x 2Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 13
 • 14. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykłady• Układ taki umożliwia na przykład: - podłączenie ośmiu obwodów oświetleniowych i ośmiu włącznikówMamy możliwość:• włączania dowolnego obwodu z dowolnego miejsca• włączania kilku obwodów jednym przyciskiem• wyłączenie wszystkich świateł jednym przyciskiem• włączenie oświetlenia „ścieżki” dojścia do wybranego pomieszczenia np. garaż – wejście - korytarz na parterze - korytarz na piętrze - sypialnia• włączania wybranych obwodów i wyłączania innych jednocześnie za pomocą jednego przycisku np. przy oglądaniu telewizji włączamy kinkiety za telewizorem i gasimy światła w pozostałych pomieszczeniach• stworzenia ośmiu scenariuszy włączania i wyłączania oświetlenia – każdy przycisk uruchamia jeden scenariusz• włączania oświetlenia na określony czas np. wyłącznik schodowy• wyłączania oświetlenia z opóźnieniem np. światło przed domem świeci się przez 5 minut po wyjściu Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 14
 • 15. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład sterowania 3 obwodami świetlnymi i jednym grzewczym. IMDTS/4PB/F IMD4REL/NSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 15
 • 16. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład sterowania 2 obwodami grzewczymi , 2 roletami oraz 4 obwodami świetlnymi,z możliwością zdefiniowania określonych akcji w zaplanowanych godzinach, odpowiedniego dniatygodnia, oraz z możliwością określania odpowiednich reakcji na zadane progi temperatur.IMDTS/4PB/F x 2 IMDTC IMD4REL/N x 2 IMD2BLISpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 16
 • 17. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyUkład sterowania 2 obwodami grzewczymi , 2 roletami oraz 2 obwodami świetlnymi,z możliwością zdefiniowania określonych akcji w zaplanowanych godzinach, odpowiedniego dnia tygodnia,oraz z możliwością określania odpowiednich reakcji na zadane progi temperatur. Dodatkowo zestaw możesterować wiatrakiem w łazience w zależności od wartości ustalonych przez użytkownika progów wilgotności.IMDTS/4PB/F x 2 IMDTC IMD4REL/N x 2 IMD2BLI IMDHS Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 17
 • 18. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyKompletny układ IMD2PB/RF/B/Fsterowania. IMD8PB/RF/F IMDTC IMD2BLI IMDTS/F IMD4REL/N IMD8PB/F IMD4REL IMDHSSpółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 18
 • 19. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykładyPrzedstawiony układ zawiera: • 4 moduły cztero-przekaźnikowe – 16 obwodów prądowych • 3 moduły sterowania roletami – 6 rolety • 2 moduły przycisków przewodowych – 16 włączników • 1 moduł odbiornika przycisków radiowych – odbiornik 8 przycisków bezprzewodowych • 3 moduły przycisków bezprzewodowych – 6 przycisków z zasilaniem bateryjnym • 1 moduł sterownika czasowego– harmonogramy dla oświetlenia i regulatorów temperatury • 3 moduły regulatorów temperatury – regulacja w 3 niezależnych pomieszczeniach Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 19
 • 20. system automatyki dla budynków Przykładowe zestawy modułów przykłady• Możliwości takiego układu to : • sterowanie ogrzewaniem w 3 pomieszczeniach oddzielnie • ułożenie szczegółowego harmonogramu dla ustawień temperatury • sterowanie oświetleniem w 5 obwodach oświetleniowych w dowolnym miejscu z dowolnego miejsca • podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez współpracę z centralą alarmową i kamerami • sterowanie otwieraniem bramy i furtki • sterowanie 4 gniazdami zasilającymi : urządzenia RTV, urządzenia w kuchni, urządzenia w garażu i w ogrodzie • sterowanie czterema roletami (2 niezależne grupy po 2 rolety) • zastosowanie różnego rodzaju czujników do sterowania urządzeniami i oświetleniem np. czujnik wilgotności, czujnik oświetlenia, czujnik zalania, czujnik zmierzchowy, czujnik jakości powietrza itp. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 20
 • 21. system automatyki dla budynkówAplikacje domatIQ Configurator oraz Panel aplikacje• Aplikacja domatiq configurator służy do tworzenia i edycji projektów systemu, który w zamierzeniu odzwierciedla fizycznie istniejący system modułów domatiq .• Aplikacja domatiq panel służy do uruchamiania i zarządzania stworzonymi projektami. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 21
 • 22. system automatyki dla budynkówAplikacje domatIQ Configurator oraz Panel filmyFilmy 3SR4 4SR4 5SR4 Konfigurowanie, Panel Konfigurator adresowanie i porządkowanie modułów. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 22
 • 23. system automatyki dla budynków Informacje dodatkowe info• Moduły komunikują się za pomocą magistrali CAN• Zasilanie 12-18 v DC• Instalacja w puszkach podtynkowych, na szynie DIN, lub bezpośrednio na ścianie (np. moduł LS)• System jest rozproszony, wpływa to przede wszystkim na takie cechy jak możliwość skalowania systemu od 2 do …. modułów, oraz umożliwia łatwiejsze usuwanie potencjalnych problemów.• System jest zaprojektowany i produkowany w Polsce.• System domatiq umożliwia zmiany w domu poprzez przeprogramowanie a nie przez przebudowę instalacji.• Integracja z centralą alarmową podnosi jej funkcjonalność np. naruszenie strefy powoduje włączenie świateł w ogrodzie i w domu – symuluje obecność domowników• Ograniczamy wydatki na urządzenia indywidualne np. rozbudowany sterownik temperatur do pieca, system symulacji obecności do centralki alarmowej, piloty do sterowania gniazdkami, sterowniki do bram garażowych i wjazdowych, itp. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. | www.sim.com.pl | www.domatiq.pl 12/12/12 23

Related Documents