Press Clipping
STT Tên báo Thời gian 01 Hoahoctro Online 17/06/2008 02 Zing.vn 17/06/2008 03 Vietnamnet 18/06/2008 04 Tuoitre Online 18/0...
Hoahoctro Online (17/06/2008) http://www.hoahoctro.vn/nhipsong/16344.hht
Zing.vn (17/06/2008) http://news.zing.vn/news/doi-song/ha-long---goc-nhin-tu-internet/a21864.html
Vietnamnet (18/06/2008) http://netlife.vietnamnet.vn/vn/thoicuoc/29991/index.aspx
Tuoitre Online (18/06/2008) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=264096&ChannelID=16
VTC News (18/06/2006) http://www.vtc.vn/vanhoa/dsvn/183090/index.htm
24h (19/06/2008) http://www15.24h.com.vn/news.php/76/191752/Ha_Long_%E2%80%93_Goc_nhin_tu_Internet_Da_phat_dong_va_nhap_cu...
Thehe8x (23/06/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/06/26/46868.php
Thanh Nien Online (25/06/2008) http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/25/246980.tno
Vietnamnet (29/06/2008) http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/209350/
24h (30/06/2008) http://www28.24h.com.vn/news.php/82/192949/Chao_Ha_Long_bang_cuoc_thi_Online
Thehe8x (01/07/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/07/27/47235.php
Vnexpress (02/07/2008) http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/07/3BA03FEA /
Hoahoctro Online 15/07/2008 http://www.hoahoctro.vn/tin247/17363.hht
Thehe8x (16/07/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/07/29/47769.php
<ul><li>CÁC BÁO DẪN NGUỒN </li></ul>
Đại đoàn kết
Đại biểu nhân dân
Báo Mới
Báo Trực Tuyến
Cafeso
Đại học Kinh Tế
Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
Diễn đàn Bóng đá 24h
Diễn đàn Doanh nghiệp
Việt CNTT
Việt Báo
Hạnh Dung Tourist
 
of 30

Press Clipping Ha Long - Goc nhin tu Internet

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Clipping Ha Long - Goc nhin tu Internet

 • 1. Press Clipping
 • 2. STT Tên báo Thời gian 01 Hoahoctro Online 17/06/2008 02 Zing.vn 17/06/2008 03 Vietnamnet 18/06/2008 04 Tuoitre Online 18/06/2008 05 VTC News 18/06/2008 06 24h 19/06/2008 07 Thehe8x 23/06/3008 08 Thanh Nien Online 25/06/2008 09 Vietnamnet 29/06/2008 10 24h 30/06/2008 11 Thehe8x 01/07/2008 12 Vnexpress 02/07/2008 13 Hoahoctro Online 15/07/2008 14 Thehe8x 16/07/2008
 • 3. Hoahoctro Online (17/06/2008) http://www.hoahoctro.vn/nhipsong/16344.hht
 • 4. Zing.vn (17/06/2008) http://news.zing.vn/news/doi-song/ha-long---goc-nhin-tu-internet/a21864.html
 • 5. Vietnamnet (18/06/2008) http://netlife.vietnamnet.vn/vn/thoicuoc/29991/index.aspx
 • 6. Tuoitre Online (18/06/2008) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=264096&ChannelID=16
 • 7. VTC News (18/06/2006) http://www.vtc.vn/vanhoa/dsvn/183090/index.htm
 • 8. 24h (19/06/2008) http://www15.24h.com.vn/news.php/76/191752/Ha_Long_%E2%80%93_Goc_nhin_tu_Internet_Da_phat_dong_va_nhap_cuoc_gay_can
 • 9. Thehe8x (23/06/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/06/26/46868.php
 • 10. Thanh Nien Online (25/06/2008) http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/25/246980.tno
 • 11. Vietnamnet (29/06/2008) http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/209350/
 • 12. 24h (30/06/2008) http://www28.24h.com.vn/news.php/82/192949/Chao_Ha_Long_bang_cuoc_thi_Online
 • 13. Thehe8x (01/07/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/07/27/47235.php
 • 14. Vnexpress (02/07/2008) http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/07/3BA03FEA /
 • 15. Hoahoctro Online 15/07/2008 http://www.hoahoctro.vn/tin247/17363.hht
 • 16. Thehe8x (16/07/2008) http://www.thehe8x.net/news/Hottest/2008/07/29/47769.php
 • 17. <ul><li>CÁC BÁO DẪN NGUỒN </li></ul>
 • 18. Đại đoàn kết
 • 19. Đại biểu nhân dân
 • 20. Báo Mới
 • 21. Báo Trực Tuyến
 • 22. Cafeso
 • 23. Đại học Kinh Tế
 • 24. Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
 • 25. Diễn đàn Bóng đá 24h
 • 26. Diễn đàn Doanh nghiệp
 • 27. Việt CNTT
 • 28. Việt Báo
 • 29. Hạnh Dung Tourist

Related Documents