KINDERMISHANDELING: EEN ZORG VOOR ALLEN Rik Bloemen
Inleiding <ul><li>Er zijn jaarlijks 80.000 kinderen getuige van geweld tussen hun ouders. </li></ul><ul><ul><li>Daarvan l...
Inleiding <ul><li>Het moet tijdig worden opgemerkt </li></ul><ul><li>Aandacht van de omgeving is heel belangrijk </li></ul...
Definitie <ul><li>Kindermishandeling omvat elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadig...
Vormen <ul><li>Lichamelijke mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Door allerlei vormen van geweldpleging worden letsels toege...
Vormen <ul><li>Psychische mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Actieve gerichte aanval op kinderen in de vorm van voortduren...
Vormen <ul><li>Seksueel misbruik en mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Kinderen die zonder dat ze het kunnen weigeren t.g....
Waarom kindermishandeling? <ul><li>Factoren aan de kant van de ouders: </li></ul><ul><ul><li>Moeilijke jeugd: ervaren wein...
Kindermishandeling: te zien ? <ul><li>Kinderen zenden onbewust signalen uit, maar wijzen niet altijd in de richting van ki...
Een vermoeden van kindermishandeling <ul><li>Ouders kunnen grenzen overschrijden, maar moeten hun omgangsconflict kunnen h...
Enkele overwegingen <ul><li>Negatieve gedragingen ontstaan vaak uit frustraties en onmacht, bewust naar jezelf leren kijke...
 
of 12

Kindermishandeling

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kindermishandeling

 • 1. KINDERMISHANDELING: EEN ZORG VOOR ALLEN Rik Bloemen
 • 2. Inleiding <ul><li>Er zijn jaarlijks 80.000 kinderen getuige van geweld tussen hun ouders. </li></ul><ul><ul><li>Daarvan loopt 40 % ernstige schade op </li></ul></ul><ul><li>Het veroorzaakt ernstige schade: </li></ul><ul><ul><li>Angst en depressie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verliezen van zelfvertrouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>In de puberteit: agressie en crimineel gedrag </li></ul></ul><ul><li>Niet enkel het kind, maar het hele gezin moet geholpen worden </li></ul><ul><ul><li>Aandacht geven ad verwerking v geweldervaring bij de ouders in hun jeugd </li></ul></ul>
 • 3. Inleiding <ul><li>Het moet tijdig worden opgemerkt </li></ul><ul><li>Aandacht van de omgeving is heel belangrijk </li></ul><ul><li>De rechten van het kind worden ingedeeld in 4 groepen: </li></ul><ul><ul><li>Overlevingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschermingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>participatierechten </li></ul></ul>
 • 4. Definitie <ul><li>Kindermishandeling omvat elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief </li></ul>
 • 5. Vormen <ul><li>Lichamelijke mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Door allerlei vormen van geweldpleging worden letsels toegebracht aan kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vormen: slaan, stampen, verbranden, bijten, verdrinken, vergiftigen, door elkaar schudden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevolgen: kneuzingen, verwondingen, blauwe plekken, brandwonden, hersenletsels, … </li></ul></ul><ul><li>Lichamelijke verwaarlozing </li></ul><ul><ul><li>Kinderen niet genoeg verzorgen, onvoldoende kleding, voeding, .. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ieder gezin heeft zijn eigen normen, cultuur en mogelijkheden </li></ul></ul>
 • 6. Vormen <ul><li>Psychische mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Actieve gerichte aanval op kinderen in de vorm van voortdurend kleineren, treiteren, bang maken, pesten, .. </li></ul></ul><ul><li>Psychische verwaarlozing </li></ul><ul><ul><li>Onvoldoende ouderlijke zorg, warmte en liefde voor de kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Factoren aan de kant van de ouders verhinderen dat ze de nodige aandacht en geborgenheid aan kinderen te geven </li></ul></ul>
 • 7. Vormen <ul><li>Seksueel misbruik en mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Kinderen die zonder dat ze het kunnen weigeren t.g.v. lichamelijke, relationele en/of emotionele druk, dwang en geweld seksuele activiteiten meemaken of ondergaan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actief misbruik: seksuele aanrakingen, geslachtsgemeenschap,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passief misbruik: begluren, vertonen van geslachtsdelen, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komt voor in alle lagen van de bevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>Kind is ook emotioneel gekwetst, het beleeft zijn omgeving als onbetrouwbaar en bedreigend </li></ul></ul>
 • 8. Waarom kindermishandeling? <ul><li>Factoren aan de kant van de ouders: </li></ul><ul><ul><li>Moeilijke jeugd: ervaren weinig warmte en genegenheid door harde opvoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouders wilden geen kind of voldoet niet aan verwachtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouders kunnen tegenslagen niet de baas en zijn niet bedreven in opvoedingsvaardigheden </li></ul></ul><ul><li>Factoren aan de kant van de kinderen </li></ul><ul><ul><li>Kinderen met moeilijk gedrag(bv veel huilen) of kinderen met een beperking </li></ul></ul><ul><li>Factoren aan de kant van het gezin </li></ul><ul><ul><li>Praktische problemen (huisvesting, geld,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinnen die zich uitsluiten van de buitenwereld </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgangsculturen en opvoedingsstijlen </li></ul></ul>
 • 9. Kindermishandeling: te zien ? <ul><li>Kinderen zenden onbewust signalen uit, maar wijzen niet altijd in de richting van kindermishandeling: je moet kijken naar de hele leefwereld van het kind! </li></ul><ul><ul><li>Gedrag van het kind? (bv gewelddadig, teruggetrokken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties van het kind? (bv. veel, weinig vrienden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestaties op school ? (bv slechte prestaties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie : Kinderen tonen soms hun gevoelens door tekeningen, speelgoed i.p.v. taal </li></ul></ul><ul><ul><li>Lichamelijke signalen (bv klachten over buikpijn, blauwe plekken) </li></ul></ul>
 • 10. Een vermoeden van kindermishandeling <ul><li>Ouders kunnen grenzen overschrijden, maar moeten hun omgangsconflict kunnen herstellen </li></ul><ul><ul><li>Indien ze dit niet kunnen moeten ze een deskundige raadplegen en in begeleiding gaan </li></ul></ul><ul><li>Luister naar het verhaal van het kind en bouw een vertrouwensrelatie op </li></ul><ul><li>Contacteer een vertrouwenscentrum </li></ul>
 • 11. Enkele overwegingen <ul><li>Negatieve gedragingen ontstaan vaak uit frustraties en onmacht, bewust naar jezelf leren kijken en jezelf beheersen kan helpen </li></ul><ul><li>Psychische mishandeling is minder zichtbaar, maar veel ingrijpender dan lichamelijke </li></ul><ul><li>Goed ouderschap is moeilijk </li></ul><ul><ul><li>Je moet levenslang leren uit ervaringen </li></ul></ul><ul><li>Opvoeden is een ‘werkwoord’ </li></ul><ul><ul><li>Er zijn voor de kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oog en oor hebben voor noden, vragen en verhalen </li></ul></ul>

Related Documents