NapirendNapirend
 Köszöntő, bemutatkozásKöszöntő, bemutatkozás
 ÚjjáalakulásÚjjáalakulás
 Tájékoztató a várható változá...
Legfontosabb változásokLegfontosabb változások
a köznevelésbena köznevelésben
2012.2012.
JogszabályokJogszabályok
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésrőlköznevelésről
 2...
Legfontosabb változásokLegfontosabb változások
 16 éves korhatár16 éves korhatár
 Kártérítési kötelezettségKártérítési k...
SzakközépiskolaSzakközépiskola
 Munkakör betöltésére jogosító szakmaiMunkakör betöltésére jogosító szakmai
érettségiérett...
TovábbtanulásTovábbtanulás
 Tovább szűkülő keretszámokTovább szűkülő keretszámok
 Államilag támogatott egyre kevesebbÁll...
Iskola-”újjáépítés”Iskola-”újjáépítés”
 Minden dokumentumot újrafogalmazni:Minden dokumentumot újrafogalmazni:
 PPPP
 S...
Az iskola mindennapiAz iskola mindennapi
élete,a tanulás változatlan!élete,a tanulás változatlan!
A tanuló ebből semmit ne...
Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
of 10

Szülői Szervezet Napirend

Szülői Szervezet Napirend - Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Szülői Szervezet Napirend

  • 1. NapirendNapirend  Köszöntő, bemutatkozásKöszöntő, bemutatkozás  ÚjjáalakulásÚjjáalakulás  Tájékoztató a várható változásokrólTájékoztató a várható változásokról  Tisztségviselők megválasztásaTisztségviselők megválasztása  9. évf. és a 10.a számára: közösségi9. évf. és a 10.a számára: közösségi szolgálat, egyéb tudnivalókszolgálat, egyéb tudnivalók
  • 2. Legfontosabb változásokLegfontosabb változások a köznevelésbena köznevelésben 2012.2012.
  • 3. JogszabályokJogszabályok  2011. évi CXC. törvény a nemzeti2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrőlköznevelésről  2011.évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről2011.évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről  2011.évi CLIX. A felsőoktatásról2011.évi CLIX. A felsőoktatásról  20/2012.EMMI rendelet a köznevelési20/2012.EMMI rendelet a köznevelési intézmények …intézmények …  Végrehajtási rendeletek stb.Végrehajtási rendeletek stb.
  • 4. Legfontosabb változásokLegfontosabb változások  16 éves korhatár16 éves korhatár  Kártérítési kötelezettségKártérítési kötelezettség  Érettségi szabályzatÉrettségi szabályzat  Közösségi szolgálatKözösségi szolgálat  Oktatás: közszolgálatOktatás: közszolgálat  Egész napos iskolaEgész napos iskola  Mindennapos testnevelésMindennapos testnevelés
  • 5. SzakközépiskolaSzakközépiskola  Munkakör betöltésére jogosító szakmaiMunkakör betöltésére jogosító szakmai érettségiérettségi  Komplex szakmai vizsga a 13. év utánKomplex szakmai vizsga a 13. év után  Szakirányú továbbtanulásSzakirányú továbbtanulás  + minden többlet, amit az intézmény+ minden többlet, amit az intézmény nyújtani tud: kéttannyelvű és emelt szintűnyújtani tud: kéttannyelvű és emelt szintű oktatás, fakultatív 2 idegen nyelv,oktatás, fakultatív 2 idegen nyelv, informatikai képzés: ECDL, EBCL,informatikai képzés: ECDL, EBCL, nyelvvizsga-felkészítésnyelvvizsga-felkészítés
  • 6. TovábbtanulásTovábbtanulás  Tovább szűkülő keretszámokTovább szűkülő keretszámok  Államilag támogatott egyre kevesebbÁllamilag támogatott egyre kevesebb  Költségtérítéses konstrukció: Diákhitel-II.Költségtérítéses konstrukció: Diákhitel-II.  Állami szférában: visszatérítésÁllami szférában: visszatérítés  2016-tól nyelvvizsga a felvételhez2016-tól nyelvvizsga a felvételhez  Kétszintű érettségi?Kétszintű érettségi?
  • 7. Iskola-”újjáépítés”Iskola-”újjáépítés”  Minden dokumentumot újrafogalmazni:Minden dokumentumot újrafogalmazni:  PPPP  SZMSZSZMSZ  HázirendHázirend  Véleményezi:DÖK, SZSZVéleményezi:DÖK, SZSZ  Elfogadja: nevelőtestületElfogadja: nevelőtestület  Aláírja: igazgató – egyszemélyi felelősAláírja: igazgató – egyszemélyi felelős
  • 8. Az iskola mindennapiAz iskola mindennapi élete,a tanulás változatlan!élete,a tanulás változatlan! A tanuló ebből semmit nemA tanuló ebből semmit nem érezhet meg!érezhet meg!
  • 9. Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
  • 10. Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!