Ekonomska škola - Niš TEMA: NAPREDNO FILTRIRANJE Profesor : Učenik :Dejan Pejčić ...
SADRŽAJ:1. Napredno filtriranje - uvod2. Složeni filter3. Kriterijum složenog filtera – komparativni kriterijum4. Filtrira...
1. NAPREDNO FILTRIRANJE – ADVANCED FILTERExcel – napredni filter se koristi za obavljanje složenijih filtriranja od osnovn...
Ako se filtrirani podatak prikazuje na mestu baze, oni se pomoću naprednogfiltriranja ( Advanced Filterom ) izdvajaju isto...
6) čekirati opciju Filter the list, in – place da bi se isfiltrirani podaci prikazali namestu baze podataka,7) kliknuti na...
4. FILTRIRANJE:1. Više uslova u jednoj koloni2. Jedan uslov u dve kolone ili više njih3. Jedan uslov u jednoj ili drugoj k...
Tip Prodavac ProdajaProizvodStanković>10004.4. Jedan od dva skupa uslova za dv...
prikazuje redove koji u koloni C imaju vrednost veću od prosečne vrednosti ućelijama C7:C10.=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)Formula...
of 8

Napredno filtriranje Jelena Perovic

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napredno filtriranje Jelena Perovic

  • 1. Ekonomska škola - Niš TEMA: NAPREDNO FILTRIRANJE Profesor : Učenik :Dejan Pejčić Jelena Perović IV f2
  • 2. SADRŽAJ:1. Napredno filtriranje - uvod2. Složeni filter3. Kriterijum složenog filtera – komparativni kriterijum4. Filtriranje 4.1. Više uslova u jednoj koloni 4.2. Jedan uslov u dve kolone ili više njih 4.3. Jedan uslov u jednoj ili drugoj koloni 4.4. Jedan od dva skupa uslova za dve kolone 4.5. Više od dva skupa uslova za jednu kolonu 4.6. Uslovi kreirani na osnovu izračunavanja formule5. Džoker znakovi 2
  • 3. 1. NAPREDNO FILTRIRANJE – ADVANCED FILTERExcel – napredni filter se koristi za obavljanje složenijih filtriranja od osnovnihprograma Excel automatski filter.Napredni filter je komanda u meniju „ Data “ koja omogućava da se koristikompleksni kriterijum za filtriranje opsega, ali drugačije funkcioniše odAutomatskog filtera koji ima komandu u nekoliko važnih načina.Kako izdvojiti spisak svih jedinstvenih vrednosti u opsegu?Jednostavno uneti detalje u Napredni filter, ostavljajući prazan kriterijum, dodajućinovu ćeliju u kojoj treba izdvojiti vrednosti kako bi uopšte filtriranje odpočelo i nakraju izabrati „samo jedinstven zapis“ obeležiti polje.2. SLOŽENI FILTERAdvanced filterNapredno filtriranje pokreće se preko menija Data opciju Filter / Advanced filter.Opcija Filter the list, in- place omogućava dobijanje filtrirane liste na istom mestugde je i polazna, a ukoliko filtriranu listu želimo na posebnom mestu to se postižeuz opciju Copy to another location i preko polje Copy to selektuje se gornja levaćelija na mestu gde će biti filtrirana lista.Preko polja Lista range selektuje se ceo opseg liste, a preko polja Criteria rangeselektuje se kriterijum pretrage. Opcija Unique records only onemogućava prikazduplikata vraćenih vrsta. 3
  • 4. Ako se filtrirani podatak prikazuje na mestu baze, oni se pomoću naprednogfiltriranja ( Advanced Filterom ) izdvajaju isto kao i AutoFilterom samo se nepojavljuju padajuće liste u nazivima polja. Zapisi koji ne zadovoljavaju određenekriterijume se skrivaju, a svi ostali se prikazuju. Uslovi po kojima se podaciizdvajaju iz baze moraju biti definisani u posebnom delu tabele koji se nazivacriteria range.Advances Filter komanda može se koristiti tek ako se prvo definiše criteria range.Ono se definiše tako što se u ćelije iznad ili ispod baze koja se filtrira iskopirajunazivi onih polja za koja se zadaju uslovi filtriranja. Ispod naziva polja trebaostaviti jedan ili više praznih redova da bi se u njima mogli da upisuju uslovifiltracije. Ako je criteria range definisan iznad ili ispod baze on neće biti sakrivenposle filtracije baze.Podaci u bazi filtriraju se na sledeći način :1) definisanje criteria range,2) premeštanje selektora u bilo koju ćeliju u bazi,3) aktiviranje komandu Data / Filter / Advanced Filter ,4) u polju List range dijalog okvira Advanced Filter obeležiti u tabeli ili upisatiadresu cele baze koja se filtrira. Ako je selektor smešten u bazu, ovo polje će samopopuniti Excel referencom cele baze,5) u polju Criteria range Filter obeležiti u tabeli ili upisati adresu onog dela radnetabele u kome zadaje uslove filtracije ( cruteria range). Ne treba zaboraviti da se uovu grupu ćelija uključe i one koje sadrže nazive polja, 4
  • 5. 6) čekirati opciju Filter the list, in – place da bi se isfiltrirani podaci prikazali namestu baze podataka,7) kliknuti na ekranski taster OK,8) da bi se ponovo obavilo filtriranje sa novim kriterijumom na radnom listu, trebanapisati nove kriterijume u criteria range, zatim aktivirati komandu Data / FilterAdvanced Filter i kliknuti na ekranski taster OK. Komanda Advanced Filterpamti parametre poslednjeg autofiltera. Međutim novim filtriranjem ne zadaju senovi uslovi nad isfiltriranom bazom podataka već nad originalnom. Višestrukiuslovi filtracije zadaju se zajedno u criteria rangu.3. KRITERIJUM SLOŽENOG FILTERA – KOMPARATIVNIKRITERIJUMKriterijum za složeno filtriranje baze podataka može biti višestruki komparativni.Komparativni kriterijum omogućava prikazivanje ćelija iz baze koje sadržespecifične vrednosti ili se nalaze u definisanim granicama vrednosti. Komparativnikriterijum može biti i niz znakova ili jednačina, na primer „Glišić“ ili „>=1000“.Komparativni kriterijum čine relacioni operator koji nije obavezan i vrednost kojasledi iza njega. U narednoj tabeli prikazani su komparativni operatori.Operator Značenje= jednako> veće< manje>= veće ili jednako<= manje ili jednako<> različitoU komparativnim kriterijumima je dozvoljeno korišćenje specijalnih džokerznakova, znaka pitanja (?) i zvezdice (*), koji zamenjuju jedan ili više znakova upodacima koji se pretražuju. 5
  • 6. 4. FILTRIRANJE:1. Više uslova u jednoj koloni2. Jedan uslov u dve kolone ili više njih3. Jedan uslov u jednoj ili drugoj koloni4. Jedan od dva skupa uslova za dve kolone5. Više od dva skupa uslova za jednu kolonu6. Uslovi kreirani na osnovu izračunavanja formule4.1. Više uslova u jednoj koloniAko postoje dva ili više uslova za jednu kolonu, upisuje se tip kriterijuma direktnojedan ispod drugog u odvojenim redovima. Na primer, sledeći opseg kriterijumaprikazuje redove koji sadrže „Stanković“, „Petrović“ ili „Jovanović“ u koloni„Prodavac“.ProdavacStankovićPetrovićJovanović4.2. Jedan uslov u dve kolone ili više njihUneti sve kriterijume u isti red opsega kriterijuma da bi se pronašli podaci kojiispunjavaju uslov u dve ili više kolona. Na primer, sledeći opseg kriterijumaprikazuje sve redove koji sadrže reč „Proizvod“ u koloni „Tip“, „Stanković“ ukoloni „Prodavac“ i vrednost prodaje veću od 1.000 Din.Tip Prodavac ProdajaProizvod Stanković >1.0004.3. Jedan uslov u jednoj ili drugoj koloniUneti kriterijume u različite redove opsega kriterijuma da bi se pronašli podaci kojiispunjavaju uslov u jednoj ili drugoj koloni. Na primer, sledeći opseg kriterijumaprikazuje sve redove koji u koloni „Tip“ sadrže reč „Proizvod“, u koloni„Prodavac“ reč „Stanković“ ili vrednost prodaje veću od 1.000 Din. 6
  • 7. Tip Prodavac ProdajaProizvodStanković>10004.4. Jedan od dva skupa uslova za dve koloneUpisati kriterijume u odvojene redove da bi pronašli redove koji ispunjavaju jedanod dva skupa uslova, gde svaki skup uključuje uslove za više kolona. Na primer,sledeći opseg kriterijuma prikazuje redove koji u koloni „Prodavac“ sadrže reč„Stanković“ i vrednost prodaje veću od 3.000 Din., kao i redove za prodavca„Petrovića” i vrednost prodaje veću od 1.500 Din.Prodavac ProdajaStanković >3.000Petrović >1.5004.5. Više od dva skupa uslova za jednu kolonuUključiti više kolona sa istim naslovom da bi pronašli redove koji ispunjavaju višeod dva skupa uslova. Na primer, sledeći opseg kriterijuma prikazuje vrednostprodaje između 5.000 i 8.000, kao i prodaje čija je vrednost manja od 500.Prodaja Prodaja>5.000 <8.000<5004.6. Uslovi kreirani na osnovu izračunavanja formuleKao kriterijum može se koristiti izračunata vrednost koja je rezultat formule(formula: niz vrednosti, referenci ćelija, imena, funkcija i operatora u ćeliji kojizajedno daju novu vrednost. Formula uvek počinje znakom jednako (=).). Kada sekoristi formula za kreiranje kriterijuma, ne treba koristiti oznaku kolone kaooznaku kriterijuma; oznaka kriterijuma treba da ostane prazna ili koristiti oznakukoja ne predstavlja oznaku kolone u opsegu. Na primer, sledeći opseg kriterijuma 7
  • 8. prikazuje redove koji u koloni C imaju vrednost veću od prosečne vrednosti ućelijama C7:C10.=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)Formula mora imati jednu od dve vrednosti a to su:TRUE ili FALSEUkoliko postoje greške i Microsoft Excel ih prikazuje kao #NAME? ili #VALUE!u ćeliji koja sadrži kriterijum, ta greška se može zanemariti jer ona ne utiče nafiltriranje opsega.Kod provere podataka, Microsoft Excel ne razlikuje velika i mala slova.Filtrirati se mogu sve stavke koje počinju tekstom. Na primer, ukoliko se tekstualnootkuca Pet kao kriterijum, Microsoft Excel pronaći će „Petrović", „Petrić“ i„Petronijević“. Za pnonalaženje određenog teksta potrebna je formula, gde tekstpredstavlja tekst koji treba pronaći. ==tekst5. DŽOKER ZNAKOVIOvi džoker znakovi se mogu upotrebiti kao kriterijum.Upotrebite Da biste pronašli? (znak pitanja) Bilo koji znakNpr. ko?ka pronalazi „koska“ i „kocka“* (zvezdicu) Veći broj znakovaNpr. *istok pronalazi „Severoistok“ i„Jugoistok“~ (znak tilda) iza koga piše ?, * ili ~ Znak pitanja, zvezdicu ili znak tildaNpr. fy91~? pronalazi „fy91?“ 8