Studená válka v karikatuře
Bc. Libor Pospíšil
libor.pospisil@ustrcr.cz
ÚSTR
12. 4. 2013
pohled Východu
VÝZNAMSE
RODÍ ZDE
JAK VZNIKÁ?
PŮSOBENÍ
(exposure)
ZKUŠENOST
(experience)
Fotografie
- realističtější = uvěřitelnější
- omezené množství motivů
= složitější využití
Karikatura
- záměrná nerealisti...
symbol
Hadi:
se na objevují všude
na karikatuře,
připomínají biblický
prvotní hřích (což je
překvapivé vzhledem k
negativnímu pos...
zapamatování (znalost) - pochopení (chápání) -
- aplikace (schopnost užití)
• bipolární svět, vzájemné vztahy a nejvýznamn...
Návrhy využití karikatur ve výuce
(vzhledem k výše zmíněným cílům)
a) ilustrace + zapamatování
domácí úkol - samostatná pr...
domácí úkol - samostatná práce - úvod do tématu
• prostřednictvím nepřeberného množství symbolů
dát možnost/prostor žákům:...
kompozice „pohled Východu“
• prostřednictvím zobrazovaných symbolů ukázat na charakter:
a) režimu zobrazeného
b) režimu zo...
DikObraz první dojem/váš název téma obrazu/souvislosti zajímavé detaily/jejich důvod
obrázek č. 1
obrázek č. 2
obrázek č. ...
DikObraz první dojem/váš název téma obrazu/souvislosti zajímavé detaily/jejich důvod
obrázek č. 1
Nadvláda / Imperialistic...
relativizace
• prostřednictvím záměny „stran“ zhodnotit:
a) Význam a záměry propagandistické komunikace
b) Roli propagandy...
témaobrazu
symbolynaobrazu
vlastnosti přiřazované
autorem jednotlivým
stranám
emoce, které chtěl autor
vyvolat
přeháníauto...
témaobrazu
symbolynaobrazu
vlastnosti přiřazované
autorem jednotlivým
stranám
emoce, které chtěl autor
vyvolat
přeháníauto...
Děkuji za pozornost.
Bc. Libor Pospíšil
libor.pospisil@ustrcr.cz
ÚSTR
12. 4. 2013
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
Studená válka v karikatuře
of 27

Studená válka v karikatuře

Prezentace ze semináře pro učitele dějepisu. Prezentace nabízí způsob, jak využít karikaturu při výuce dějepisu a rozvíjet tak analytické schopnosti žáků. Karikatury pocházejí z časopisu Dikobraz z 50. let.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Studená válka v karikatuře

 • 1. Studená válka v karikatuře Bc. Libor Pospíšil libor.pospisil@ustrcr.cz ÚSTR 12. 4. 2013 pohled Východu
 • 2. VÝZNAMSE RODÍ ZDE JAK VZNIKÁ? PŮSOBENÍ (exposure) ZKUŠENOST (experience)
 • 3. Fotografie - realističtější = uvěřitelnější - omezené množství motivů = složitější využití Karikatura - záměrná nerealističnost -(teoreticky) neomezená šíře motivů - forma sdělení =ideální pro masové využití
 • 4. symbol
 • 5. Hadi: se na objevují všude na karikatuře, připomínají biblický prvotní hřích (což je překvapivé vzhledem k negativnímu postoji k náboženství). Dolar: symbolizuje spojenectví s USA a Titovu domnělou korupci. Klobouk: v amerických barvách, z něj se vinou „Titovy zmije“; odkaz na imperialismus Název časopisu: cyrilice -> určení zdroje Vojenská čepice: vyjadřuje myšlenku bojechtivosti Hákový kříž: Tito a jeho stoupenci jsou obviňováni z „fašismu“ práce se symbolem Tito jako sluha amerického imperialismu, karikatura z sovětského časopisu Krokodil, 1949
 • 6. zapamatování (znalost) - pochopení (chápání) - - aplikace (schopnost užití) • bipolární svět, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty • základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; vzájemný vztah supervelmocí USA, SSSR • způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích RVP základní vzdělávání + gymnázia
 • 7. Návrhy využití karikatur ve výuce (vzhledem k výše zmíněným cílům) a) ilustrace + zapamatování domácí úkol - samostatná práce - úvod do tématu b) ilustrace + zapamatování + schopnost aplikace kompozice obrazů c) schopnost aplikace + hodnocení relativizace
 • 8. domácí úkol - samostatná práce - úvod do tématu • prostřednictvím nepřeberného množství symbolů dát možnost/prostor žákům: a) pro vlastní interpretace (srozumitelnost symbolů) b) samostatného vyhledávání faktů(internet, rodina, texty…)
 • 9. kompozice „pohled Východu“ • prostřednictvím zobrazovaných symbolů ukázat na charakter: a) režimu zobrazeného b) režimu zobrazujícího • prostřednictvím vnímání zobrazovaných symbolů poukázat na: a) základní problémy vnitřního vývoje obou režimů b) základní podstatu vztahů mezi režimy • prostřednictvím hodnocení záměrů autora karikatury: a) rozvíjet kritické myšlení (ve vztahu k předkládanému obrazu)
 • 10. DikObraz první dojem/váš název téma obrazu/souvislosti zajímavé detaily/jejich důvod obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 celá kompozice
 • 11. DikObraz první dojem/váš název téma obrazu/souvislosti zajímavé detaily/jejich důvod obrázek č. 1 Nadvláda / Imperialistický vliv Marshallův plán Postavičky, insigniepostaviček, klobouk, postava imperialisty, zvednutépravice obrázek č. 2 Síť / Nedáme se chytit! Bipolárníuspořádání, sféra vlivů, protiválečná kritika západu Kontrastpavouk (zlo) a nůžky (mír), doutník, klobouk, nápisy obrázek č. 3 Ochrana /Bratrská pomoc Studená válka – západnípakty vs. sovětský kabát Sníh, postavy nahoře, dívka a mládenec velký kabát, snítka obrázek č. 4 Srovnání/Správná kultura Společenská kritika Západu (oprávěnostxneoprávněnost) Postava dělníka, knihy, oběšenec, KKK, trychtýř, mrtvoly vs. nadšený lid, jed, bílý límeček vs. modrý límeček obrázek č. 5 Cirkus/ Nás si neochočí! Sféra vlivů, konkurencemezi oběma bloky Bičík, doutník, ušlápnutý lev, pětka, kladivo, srp, zeměkoule obrázek č. 6 Pyramida /Žebříček korupce Kritika Západu a jeho společenských deviací Zbraně, obličeje, kapky krve, mrtvoly dole, velikost lidí celá kompozice OdhaleníZápadu Kritika Západu v souvislosti s bipolárnímuspořádáním viz výše
 • 12. relativizace • prostřednictvím záměny „stran“ zhodnotit: a) Význam a záměry propagandistické komunikace b) Roli propagandy v totalitách/demokraciích (podobnost role)
 • 13. témaobrazu symbolynaobrazu vlastnosti přiřazované autorem jednotlivým stranám emoce, které chtěl autor vyvolat přeháníautor? proč?
 • 14. témaobrazu symbolynaobrazu vlastnosti přiřazované autorem jednotlivým stranám emoce, které chtěl autor vyvolat přeháníautor? proč?
 • 15. Děkuji za pozornost. Bc. Libor Pospíšil libor.pospisil@ustrcr.cz ÚSTR 12. 4. 2013