Geen
kantoorpoli-ek?
Het
powerlab
6
cruciale
lessen
Les
1
De
allergrootste
valkuil!
Onderzoek
David
Perkins
Is
kennis
dan
geen
macht?
Les
2
Krachtenveldanalyse
op
een
bierviltje
(Mendelow
1991)
De
Elitethese
(systeem
theorie)
Macht
der
machteloosheid
Les
3
Slim
omgaan
met
belangen
Les
4……
Verdeel
de
vierkanten
over
2
personen
Les
5
De
juiste
snaar
raken
Les
6
Gebruik
je
emo-e
professioneel
Politieke Intelligentie - Presentatie Job Boersma
of 13

Politieke Intelligentie - Presentatie Job Boersma

Politieke Intelligentie - Presentatie Job Boersma
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politieke Intelligentie - Presentatie Job Boersma

 • 1. Geen kantoorpoli-ek?
 • 2. Het powerlab 6 cruciale lessen
 • 3. Les 1 De allergrootste valkuil!
 • 4. Onderzoek David Perkins
 • 5. Is kennis dan geen macht?
 • 6. Les 2 Krachtenveldanalyse op een bierviltje (Mendelow 1991)
 • 7. De Elitethese (systeem theorie)
 • 8. Macht der machteloosheid
 • 9. Les 3 Slim omgaan met belangen
 • 10. Les 4…… Verdeel de vierkanten over 2 personen
 • 11. Les 5 De juiste snaar raken
 • 12. Les 6 Gebruik je emo-e professioneel

Related Documents