educadors 2.0
de la societat de la
informació
...
estructurals
el 1981 surt al mercat el primer PC de IBM
el 1989 es crea el llenguatge HTML
el 1994 un particular pot contractar l’accés...
canvi social
Segons el Departament de Treball dels Estats Units,
1 de cada 4 treballadors
ha canviat de feina el darrer any,
i 1 de cad...
La informació tècnica
que hi ha al món
s’està doblant cada dos anys,
i es preveu que el 2010
...
La gent que ara té 21 anys
ha vist 20.000 hores de televisió,
ha jugat 5.000 hores amb videojocs,
ha parlat 5.000 hores pe...
l’impacte
del fenomen digital
barreja
crea
comparteix
http://www.youtube.com/watch?v=KKQUZPqDZb0
La informació és poder
només si la comparteixes
P2P
share
http://www.edad.anieto2k.com/stats.php
La identitat digital és tant o més important
que la desenvolupada a la vida real
La capacitat de t...
Terminologia
bàsica
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
http://www.enriquedans.com
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
http://www.enriquedans.com
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
http://chir.ag/phernali...
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminología básica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
http://www.genisroca.com
Terminología básica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
Terminologia bàsica
Asynchronous
> Post JavaScript
> Tag
> Fake And
> CMS
> Ajax
...
Terminologia bàsica
> Post
> Tag
> Fake
> CMS
> Ajax
> RSS
http://www.lavanguardia.es
Gestionant RSS
Google Reader
http://www.google.com/reader
Gestionant RSS
Gestionant RSS
http://www.google.com/reader
de què serveix si
només
ho tinc jo
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint coneixement
http://es.wikipedia.o...
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint coneixement
http://tviv.org
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint coneixement
http://mitvwiki.org
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint videos
2.500
milions
de vídeos
75.000
nous
vídeos
cada dia
...
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint videos
http://sclipo.com/
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint videos
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint fotos
2.000
milions
de fotos
entre
3i5
milions
de fotos
noves
...
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint presentacions
http://www.slidesha...
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint contactes
http://www.linkedin.com/
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint experiència
http://www.tractis.com
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint fitxers
http://box.net/
De què serveix si només ho tinc jo?
Compartint viatges
http://www.dopplr.com/travelle...
“Una veritable aplicació web 2.0
es una que millora
mentre més persones la utilitzen.
el veritable cor de la w...
http://www.internality.com/web20/
http://cci.mit.edu/
nous
La nova universitat
http://www.innocentive.com/
La nova política
http://elcuadernodeguillermo.blogspot.com/2007/08/me-echais-una-manita.html
Les noves finances
http://www.zopa.com
El nou comerç
90
Milions
d’articles
a la venda
http://www.ebay.es/
El nou periodisme
http://www.francispisani.net/
El nou periodisme
http://www.soitu.es
La nova participació
http://es.youtube.com/elecciones08
La nova participació
http://www.tupreguntas.com/
La nova televisió
http://www.current.tv/
organitzacions
2.0
En augmentar la subcontractació
calen més treballadors capaços
d’interactuar amb altres
empreses, clients i proveïdors.
L...
“En part cal oblidar
la tecnologia
...
Search: El realment important és poder trobar allò
que cerques en cada moment.
Links: Les cerques ja no són seqüencials. ...
http://www-306.ibm.com/software/info/web20/
http://www.capgemini.com/google
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BBVA/inaugura/era/bancaria/Simo/cdscdi/20071102cdscdiemp_22/Tes/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BBVA/inaugura/era/bancaria/Simo/cdscdi/20071102cdscdiemp_22/Tes/
Les persones són
les protagonistes
Internet és la plataforma
La cerca de la informació
...
I nosaltres,
què podem fer?
Com buscar
Olives +la española
“cotxe esportiu”
cotxe esportiu OR coupe OR deportivo
coche +deportivo -diesel
coche +depo...
Com gestionar
http://www.google.com/reader
Com vigilar
http://blogsearch.google.com
altres coses que
ja fa la gent
http://www.google.com/alerts
http://news.google.com/
http://www.blogpulse.com/trend
http://swotti.com/
http://www.google.com/trends
http://del.icio.us/
Kit bàsic de supervivència
educadors 2.0
de la societat de la
informació
...
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"
of 94

Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"

Conferència de Genís Roca dins la Jornada d'educadors i educadores socials de centres penitenciaris. Lecture of Genís Roca in the Day of social educators of penitentiary centers. Barcelona, 22 de febrer de 2008.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència Genís Roca: "Educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa"

 • 1. educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa genís roca genisroca @ gmail.com 22/02/08
 • 2. estructurals
 • 3. el 1981 surt al mercat el primer PC de IBM el 1989 es crea el llenguatge HTML el 1994 un particular pot contractar l’accés a Internet el 2007 havia 1.100 milions d’usuaris a Internet La ràdio va assolir els 50 milions d’audiència en 38 anys La televisió ho va fer en 13 anys. Internet en 4. acceleració
 • 4. canvi social
 • 5. Segons el Departament de Treball dels Estats Units, 1 de cada 4 treballadors ha canviat de feina el darrer any, i 1 de cada 2 ho va fer en els darrers cinc anys. Segons el Secretari d’Estat d’Educació dels Estats Units, el 2004 no existien les empreses que el 2010 crearan més llocs de treball incertesa
 • 6. La informació tècnica que hi ha al món s’està doblant cada dos anys, i es preveu que el 2010 es dobli cada 72 hores. volum
 • 7. La gent que ara té 21 anys ha vist 20.000 hores de televisió, ha jugat 5.000 hores amb videojocs, ha parlat 5.000 hores per telèfon, i ha enviat i rebut 250.000 missatges. Més del 50% dels habitants dels EUA de 21 anys han creat algun contingut a Internet. I més del 70% de 4 anys d’edat ja han utilitzat un ordinador. El 2005, 1 de cada 8 parelles que es varen casar als EUA s’havien conegut per Internet. nadius digitals
 • 8. l’impacte del fenomen digital
 • 9. barreja crea comparteix
 • 10. http://www.youtube.com/watch?v=KKQUZPqDZb0
 • 11. La informació és poder només si la comparteixes P2P share
 • 12. http://www.edad.anieto2k.com/stats.php
 • 13. La identitat digital és tant o més important que la desenvolupada a la vida real La capacitat de treballar en multitasca Dominar els mitjans de producció digital Veure el món com a prosumidors i no com a consumidors passius El terreny de joc és tot el món Sempre connectats, sempre on-line
 • 14. Terminologia bàsica
 • 15. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS http://www.enriquedans.com
 • 16. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS http://www.enriquedans.com
 • 17. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS http://chir.ag/phernalia/preztags/
 • 18. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 19. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 20. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 21. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 22. Terminología básica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS http://www.genisroca.com
 • 23. Terminología básica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 24. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS
 • 25. Terminologia bàsica Asynchronous > Post JavaScript > Tag > Fake And > CMS > Ajax XML > RSS permet que les eines necessàries per a navegar i interactuar no estiguin al sistema operatiu sinó disponibles en línia a través del navegador
 • 26. Terminologia bàsica > Post > Tag > Fake > CMS > Ajax > RSS http://www.lavanguardia.es
 • 27. Gestionant RSS Google Reader http://www.google.com/reader
 • 28. Gestionant RSS
 • 29. Gestionant RSS http://www.google.com/reader
 • 30. de què serveix si només ho tinc jo
 • 31. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint coneixement http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
 • 32. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint coneixement http://tviv.org
 • 33. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint coneixement http://mitvwiki.org
 • 34. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint videos 2.500 milions de vídeos 75.000 nous vídeos cada dia http://www.youtube.com/
 • 35. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint videos http://sclipo.com/
 • 36. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint videos
 • 37. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint fotos 2.000 milions de fotos entre 3i5 milions de fotos noves cada día http://www.flickr.com/
 • 38. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint presentacions http://www.slideshare.net
 • 39. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint contactes http://www.linkedin.com/
 • 40. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint experiència http://www.tractis.com
 • 41. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint fitxers http://box.net/
 • 42. De què serveix si només ho tinc jo? Compartint viatges http://www.dopplr.com/traveller/genisroca
 • 43. “Una veritable aplicació web 2.0 es una que millora mentre més persones la utilitzen. el veritable cor de la web 2.0 és la capacitat d’aprofitar (harnessing) la intel·ligència col·lectiva” Tim O’Reilly durant un discurs a la Universitat de Berkeley
 • 44. http://www.internality.com/web20/
 • 45. http://cci.mit.edu/
 • 46. nous
 • 47. La nova universitat http://www.innocentive.com/
 • 48. La nova política http://elcuadernodeguillermo.blogspot.com/2007/08/me-echais-una-manita.html
 • 49. Les noves finances http://www.zopa.com
 • 50. El nou comerç 90 Milions d’articles a la venda http://www.ebay.es/
 • 51. El nou periodisme http://www.francispisani.net/
 • 52. El nou periodisme http://www.soitu.es
 • 53. La nova participació http://es.youtube.com/elecciones08
 • 54. La nova participació http://www.tupreguntas.com/
 • 55. La nova televisió http://www.current.tv/
 • 56. organitzacions 2.0
 • 57. En augmentar la subcontractació calen més treballadors capaços d’interactuar amb altres empreses, clients i proveïdors. La organització tradicional s’està obrint cap a baix, donant més poder a l’empleat mig. Cada cop és més difícil motivar als treballadors del coneixement amb tasques no automatitzables. Qui sàpiga percebre aquest canvi desenvoluparà avantatges competitives basades en el talent dels seus empleats.
 • 58. “En part cal oblidar la tecnologia i centrar-se en les relacions i les interrelacions personals” Exposa els teus reptes tecnològics i de negoci en fòrums oberts i aprèn a identificar aquells que realment hi contribueixen. Demana consell als clients i respon al seu feedback, especialment a través de xarxes socials i comunitats creades específicament. Utilitza software d’anàlisi social per veure com circula la informació dins la pròpia empresa. Genera mercats virtuals on els clients i els empleats puguin comprar i vendre accions sobre idees i innovacions de l’empresa. http://www.gartner.com/it/sym/pdf/Brochure_BS07.pdf
 • 59. Search: El realment important és poder trobar allò que cerques en cada moment. Links: Les cerques ja no són seqüencials. Es salta d’un lloc a l’altra. L’ordre el donen els enllaços. Authoring: Tothom pot produir i generar continguts, i tothom és susceptible de generar tràfic i audiència. Tag: Són les persones, i no els sistemes, qui etiqueta els continguts. Els criteris s’humanitzen. Extensions: El coneixement s’organitza en xarxes, Andrew McAfee Associate Professor on prima la confiança i la recomanació. Harvard Business School Signals: No podem perseguir tot allò que ens interessa. Ens calen senyals i alarmes. Els sistemes RSS són indispensables. http://blog.hbs.edu/faculty/amcafee/
 • 60. http://www-306.ibm.com/software/info/web20/
 • 61. http://www.capgemini.com/google
 • 62. http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BBVA/inaugura/era/bancaria/Simo/cdscdi/20071102cdscdiemp_22/Tes/
 • 63. http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BBVA/inaugura/era/bancaria/Simo/cdscdi/20071102cdscdiemp_22/Tes/
 • 64. Les persones són les protagonistes Internet és la plataforma La cerca de la informació és més rellevant que la seva organització
 • 65. I nosaltres, què podem fer?
 • 66. Com buscar Olives +la española “cotxe esportiu” cotxe esportiu OR coupe OR deportivo coche +deportivo -diesel coche +deportivo –diesel –4 –cuatro –5 –cinco puertas
 • 67. Com gestionar http://www.google.com/reader
 • 68. Com vigilar http://blogsearch.google.com
 • 69. altres coses que ja fa la gent
 • 70. http://www.google.com/alerts
 • 71. http://news.google.com/
 • 72. http://www.blogpulse.com/trend
 • 73. http://swotti.com/
 • 74. http://www.google.com/trends
 • 75. http://del.icio.us/
 • 76. Kit bàsic de supervivència
 • 77. educadors 2.0 de la societat de la informació a la societat xarxa genís roca genisroca @ gmail.com 22/02/08

Related Documents