Naar een efficiënt overheidsbeleid Rudy Aernoudt Secretaris-generaal [email_address]
Structuur <ul><li>Wat is efficiënte overheid </li></ul><ul><li>Belang van efficiënte overheid </li></ul><ul><li>Meten is w...
I. Een effici ënte overheid is er één die: <ul><li>De groei en de concurrentie-kracht ondersteunt </li></ul><ul><li>Het ec...
II. Belang van efficiënte overheid: academische analyse <ul><li>Harvard studie: </li></ul><ul><li>Er bestaat een perfect...
II. Academische analyse: IMD-studie <ul><li>Sterktes: </li></ul><ul><ul><li>onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>exportpr...
II. Prioriteiten van werkgevers (Vacature verkiezingsenquête) <ul><li>Betere dienstverlening overheid (86%) </li></ul><...
II. Prioriteiten van werkgeversorganisaties (Voka/VBO/UNIZO/UWE) <ul><li>Efficiëntie van de overheid </li></ul><ul>...
III. Meten is weten: Inputefficiëntie in Europa
III. Meten is weten: efficiëntie en overheidsinterventie
III. Meten is weten: The five weakest elements of the Belgian economy <ul><li>Public debt </li></ul><ul><li>(effective ex...
Samengevat <ul><li>Een efficiënte overheid is </li></ul><ul><ul><li>Factor van competitieve economie </li></ul></ul><ul><u...
Visie van EWI <ul><li>Administratie moet zelf ondernemend worden </li></ul><ul><li>Administratie moet communiceren </li>...
Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie SERV DEPARTEMENT Economie, Wetenschap en Innovatie VITO IWT VLAO FWO PMV nv LRM ...
1. Een ondernemende administratie <ul><li>Invoeren managementtools </li></ul><ul><ul><li>Balance score card </li></ul></ul...
2. Een administratie die communiceert <ul><li>“ Grijze muizen” zijn schietschijf </li></ul><ul><li>Logo </li></ul><ul><li>...
 
3. Een “lean and mean” administratie <ul><li>Afslanken (18% BE compared to 11% EU) </li></ul><ul><ul><li>20.000 + sinds 2...
Demografische situatie Bron: P-data (30/06/2006)
 
4. Afslanken kabinetten: citaten <ul><li>“ Kabinetten: achterafkamer politiek” (zie Tijd 25/5/2007) </li></ul><ul><li>Kabi...
Wantrouwt administratie Minister wordt benoemd Kabinet politiek benoemd Parachutage in administratie Administratie blijft ...
4. Afslanken kabinetten <ul><li>Staat in Wetten, Koninklijke besluiten (Copernicus) en decreten (BBB) </li></ul><ul><li>BB...
Afslanking kabinetten
5. Politieke benoemingen <ul><li>Rotatie in selectiebureaus </li></ul><ul><li>Niet selectie van geslaagden maar rangschikk...
Visie van UWE <ul><li>Jean de Lame </li></ul><ul><li>Secrétaire –général Union Wallonne des </li></ul><ul><li>Entreprises ...
Visie Unizo <ul><ul><li>Karel Van Eetvelt </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul>
Visie VBO <ul><li>Rudi Thomaes </li></ul><ul><li>Gedelegeerd bestuurder </li></ul>
Visie Agoria <ul><li>Wilson De Pril </li></ul><ul><li>Directeur-generaal van Agoria Vlaanderen </li></ul>
Samengevat <ul><li>Er bestaat ondernemers, academische en politieke unanimiteit over wat te doen staat: </li></ul><ul><ul>...
of 29

Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een efficiënt overheidsbeleid - presentatie Rudy Aernoudt

 • 1. Naar een efficiënt overheidsbeleid Rudy Aernoudt Secretaris-generaal [email_address]
 • 2. Structuur <ul><li>Wat is efficiënte overheid </li></ul><ul><li>Belang van efficiënte overheid </li></ul><ul><li>Meten is weten </li></ul><ul><li>Te ondernemen acties: </li></ul><ul><ul><li>Visie EWI </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie UWE (Jean de Lame) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie Unizo (Karel Van Eetvelt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie VBO (Rudi Thomaes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie Agoria (Wilson De Pril) </li></ul></ul>
 • 3. I. Een effici ënte overheid is er één die: <ul><li>De groei en de concurrentie-kracht ondersteunt </li></ul><ul><li>Het economische draagvlak helpt versterken </li></ul><ul><li>Meer aandacht besteed aan essentiële taken </li></ul><ul><li>Haar opdrachten efficiënter volbrengt </li></ul><ul><li>Haar ingrijpen, waar het de economie afremt, beperkt </li></ul><ul><li>Beter haar kosten analyseert </li></ul><ul><li>Haar efficiëntie vergelijkt met die van andere landen. </li></ul><ul><li>In één zin: “een overheid die meer met minder doet” </li></ul><ul><li>Vierde pijler van “Vlaanderen in Actie”! </li></ul>
 • 4. II. Belang van efficiënte overheid: academische analyse <ul><li>Harvard studie: </li></ul><ul><li>Er bestaat een perfecte correlatie tussen regio’s waar overheid efficiënt is, en competitiviteit </li></ul><ul><li>World economic forum (WEF) </li></ul><ul><li>Efficiënte overheid belangrijkste factor voor comptetiviteitsindex </li></ul><ul><li>Vlaanderen in actie: </li></ul><ul><li>Efficiënte overheid bepaalt 40% van concurrentievermogen van de regio </li></ul>
 • 5. II. Academische analyse: IMD-studie <ul><li>Sterktes: </li></ul><ul><ul><li>onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>exportprestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastructuur </li></ul></ul><ul><li>Zwaktes: </li></ul><ul><ul><li>(para)fiscale lasten </li></ul></ul><ul><ul><li>onbeperkte werkloosheidsuitkeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>gebrek aan moderniseringsdrang (overheid) </li></ul></ul><ul><li>Prioriteiten: </li></ul><ul><ul><li>verdere administratieve vereenvoudiging </li></ul></ul><ul><ul><li>aanmoedigen ondernemerschap </li></ul></ul>
 • 6. II. Prioriteiten van werkgevers (Vacature verkiezingsenquête) <ul><li>Betere dienstverlening overheid (86%) </li></ul><ul><li>Onderwijssysteem moet beter voorbereiden op de arbeidsmarkt (85%) </li></ul><ul><li>Productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening door vaste benoemingen af te schaffen (81%) </li></ul><ul><li>Overheid moet dringend écht werk maken van innovatie (69%) </li></ul><ul><li>Overheid moet ondernemerschap aanmoedigen door startkapitaal te voorzien </li></ul>
 • 7. II. Prioriteiten van werkgeversorganisaties (Voka/VBO/UNIZO/UWE) <ul><li>Efficiëntie van de overheid </li></ul><ul><ul><li>VBO/UWE: moet dé prioriteit zijn </li></ul></ul><ul><li>Menselijk kapitaal (aantal + kwalificatie) </li></ul><ul><li>Loonkost </li></ul><ul><li>Arbeidstijd </li></ul><ul><li>Omgevingsfactoren (RO/milieu, …) </li></ul><ul><li>Innovatie </li></ul>
 • 8. III. Meten is weten: Inputefficiëntie in Europa
 • 9. III. Meten is weten: efficiëntie en overheidsinterventie
 • 10. III. Meten is weten: The five weakest elements of the Belgian economy <ul><li>Public debt </li></ul><ul><li>(effective exchange rate) </li></ul><ul><li>(pessimism) </li></ul><ul><li>Wasting of public money </li></ul><ul><li>Wrong priorities of government (eg ICT) </li></ul><ul><li>WEF: </li></ul><ul><li>For these five elements Belgium belongs to the 10% worst countries </li></ul><ul><li>- Waste of public expenses : from 17th (2002) to 32nd place (2005) (WEF) </li></ul>
 • 11. Samengevat <ul><li>Een efficiënte overheid is </li></ul><ul><ul><li>Factor van competitieve economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Laat ons toe te besparen: </li></ul></ul><ul><li>12 miljard euro (R. Aernoudt in Forward 11/2006) </li></ul><ul><li>8 miljard (Mc Kensey - 2006) </li></ul><ul><li>50 miljard (Voka: voor een goed bestuur 3/21007) </li></ul><ul><li>Conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Geen exacte wetenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen 1000 en 4000 euro per burger per jaar </li></ul></ul>
 • 12. Visie van EWI <ul><li>Administratie moet zelf ondernemend worden </li></ul><ul><li>Administratie moet communiceren </li></ul><ul><li>Hoe administratie afslanken </li></ul><ul><li>Kabinetten zwaar afslanken </li></ul><ul><li>Einde politieke benoemingen </li></ul>
 • 13. Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie SERV DEPARTEMENT Economie, Wetenschap en Innovatie VITO IWT VLAO FWO PMV nv LRM nv Ag.economie
 • 14. 1. Een ondernemende administratie <ul><li>Invoeren managementtools </li></ul><ul><ul><li>Balance score card </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen prikklok (nog 1 op 4 prikken) </li></ul></ul><ul><li>Contacten met ondernemers </li></ul><ul><ul><li>Nodig ambtenaren uit naar jullie seminaries </li></ul></ul><ul><li>Uitwisseling privé-overheid </li></ul><ul><ul><li>Reeds zes operaties: Siemens, Tigenix, UWE, …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevraagd: meer reciprociteit! </li></ul></ul>
 • 15. 2. Een administratie die communiceert <ul><li>“ Grijze muizen” zijn schietschijf </li></ul><ul><li>Logo </li></ul><ul><li>Voorbeeld 1: De speurgids </li></ul><ul><ul><li>Publieke innovatie-uigaven dalen relatief </li></ul></ul><ul><ul><li>Leterme “Aernoudt voert oppositie” (De Tijd) </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeld 2: EWI – Review </li></ul><ul><ul><li>VANDAAG eerste nummer </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen “krant” en “paper” </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikelen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Je kan geen omelet maken zonder een ei te breken” over efficiëntie van de overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is de 3% eigenlijk </li></ul></ul></ul>
 • 17. 3. Een “lean and mean” administratie <ul><li>Afslanken (18% BE compared to 11% EU) </li></ul><ul><ul><li>20.000 + sinds 2002 (totaal 850.000) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschil: 200 000 eenheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelstelling volgende regering: niet 200 000 jobs meer, maar 200 000 ambtenaren minder </li></ul></ul><ul><li>Upgraden : kwalitatief en pecuniair </li></ul><ul><li>Nederland: voorstel door administratie </li></ul><ul><li>Kerntakendebat </li></ul><ul><li>Hoe: geen bloedbad, wel </li></ul><ul><ul><ul><li>Leeftijdspyramide is opportuniteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penurie op privé-arbeidsmarkt(mobilitiet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratie niet verwarren met sociale politiek </li></ul></ul></ul>
 • 18. Demografische situatie Bron: P-data (30/06/2006)
 • 20. 4. Afslanken kabinetten: citaten <ul><li>“ Kabinetten: achterafkamer politiek” (zie Tijd 25/5/2007) </li></ul><ul><li>Kabinetten beschouwen administraites als hun aanhangsel (Norbert De Batselier, colloquium MOVI 11/05/2007) </li></ul><ul><li>Regeerakkoord: versterking rol administratie sluit aan met inkrimping kabinetten. </li></ul><ul><li>Rapport OESO </li></ul><ul><li>Vicieuze cirkel: politieke benoemingen, …… </li></ul>
 • 21. Wantrouwt administratie Minister wordt benoemd Kabinet politiek benoemd Parachutage in administratie Administratie blijft politiek Vicieuze cirkel <ul><li>Aanwas administratie </li></ul><ul><li>Interferentie administratie kabinetten </li></ul>
 • 22. 4. Afslanken kabinetten <ul><li>Staat in Wetten, Koninklijke besluiten (Copernicus) en decreten (BBB) </li></ul><ul><li>BBB werd reeds grotendeels gerealiseerd; OK </li></ul><ul><li>Nu afwerken: vraagt politieke consensus!! </li></ul><ul><li>Kabinetten afslanken zoals gepland </li></ul><ul><li>Wat gebeurt in werkelijkheid? </li></ul>
 • 23. Afslanking kabinetten
 • 24. 5. Politieke benoemingen <ul><li>Rotatie in selectiebureaus </li></ul><ul><li>Niet selectie van geslaagden maar rangschikking </li></ul><ul><li>Onafhankelijke jury </li></ul><ul><li>Geen partijpolitieke referenties op cv </li></ul><ul><li>Mandaat: opnemen of niet? </li></ul>
 • 25. Visie van UWE <ul><li>Jean de Lame </li></ul><ul><li>Secrétaire –général Union Wallonne des </li></ul><ul><li>Entreprises </li></ul>
 • 26. Visie Unizo <ul><ul><li>Karel Van Eetvelt </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedelegeerd bestuurder </li></ul></ul>
 • 27. Visie VBO <ul><li>Rudi Thomaes </li></ul><ul><li>Gedelegeerd bestuurder </li></ul>
 • 28. Visie Agoria <ul><li>Wilson De Pril </li></ul><ul><li>Directeur-generaal van Agoria Vlaanderen </li></ul>
 • 29. Samengevat <ul><li>Er bestaat ondernemers, academische en politieke unanimiteit over wat te doen staat: </li></ul><ul><ul><li>Flexibele arbeidsmarkt en motiverende regulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiënte overheid en uitvoering van BBB </li></ul></ul><ul><ul><li>Afslanken administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkrimpen kabinetten </li></ul></ul><ul><ul><li>Depolitiseren administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Naar één statuut: ambtenaar – bediende – arbeider </li></ul></ul><ul><ul><li>Klantvriendelijke, efficiënte administratie </li></ul></ul><ul><li>Waar wachten we nog op? Op een sense of urgency? </li></ul>