El Pla d’estalvi energètic de la UPC tenia com a objectiu reduir
el consum energètic de la universitat un 25% en quatre an...
S’ha aconseguit estabilitzar la despesa energètica per sota dels
5M€ i minimitzar l’efecte dels increments dels preus.
La ...
Línies estratègiques
Treball col·laboratiu i gestió del coneixement. S’han articulat equips de treball
col·laboratiu, comp...
3 idees clau de la
intervenció
Escala: Edifici = Comunitat
La idea principal és convertir EDIFICIS ORFES en EDIFICIS VIUS,...
of 4

Resultats del Pla d'estalvi energètic.

La Universitat assoleix un 27% d’estalvi energètic en els últims quatre anys Els edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya han reduït un 27% el seu consum energètic en els darrers quatre anys. Amb aquesta xifra se supera l’objectiu que es va marcar amb el Pla d’estalvi energètic de la Universitat marcat amb un 25%.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Resultats del Pla d'estalvi energètic.

  • 1. El Pla d’estalvi energètic de la UPC tenia com a objectiu reduir el consum energètic de la universitat un 25% en quatre anys. Gràcies al treball de la comunitat universitària la UPC ha assolit un 27% d’estalvi energètic respecte l’any 2010.
  • 2. S’ha aconseguit estabilitzar la despesa energètica per sota dels 5M€ i minimitzar l’efecte dels increments dels preus. La reducció del consum energètic ha representat un estalvi econòmic acumulat d’uns 4M€.
  • 3. Línies estratègiques Treball col·laboratiu i gestió del coneixement. S’han articulat equips de treball col·laboratiu, comptant amb l’expertesa dels serveis de manteniment i la complicitat dels gestors i usuaris. Sistemes de monitorització. La UPC compta amb el Sistema d’Informació de Recursos Energètics i Aigua (SIRENA), una xarxa de més de 200 punts de monitorització que permet conèixer en temps real el consum dels edificis. Inversions en eficiència energètica. Un 25% de l’estalvi aconseguit en cada edifici s’ha reinvertit en eficiència. La inversió acumulada 2011-14 ha estat de 600.000€. Formació del personal. S’han realitzat nombroses accions formatives destinades al PAS, aprofundint en els coneixements dels experts o generant cultura energètica a la comunitat. Comunicació i sensibilització. S’han creat diferents materials destinats a donar indicacions, consells o instruccions fàcils de dur a terme per part dels usuaris dels edificis. Decisions institucionals. S’ha fixat un objectiu molt clar (25%) i s’han pres decisions estratègiques per a reforçar el compromís dels òrgans de govern l’assoliment dels objectius el Pla. Projectes d’Optimització Energètica. Són projectes de millora i innovació de la gestió energètica que es treballen a nivell d’edifici. De manera voluntària i a partir d’un esquema d’incentius s’hi han afegit la pràctica totalitat dels edificis de la universitat.
  • 4. 3 idees clau de la intervenció Escala: Edifici = Comunitat La idea principal és convertir EDIFICIS ORFES en EDIFICIS VIUS, on la comunitat actua i es responsabilitza de la seva gestió. Ordre Primera fase: Optimització de la demanda energètica (gestió intel·ligent + comportament responsable + monitorització) Segona fase: Inversions (eficiència + EERR) Mètode: gestió de la col·laboració Fonamentat en els principis del treball Col·laboratiu i la gestió del coneixment, els equips i les xarxes, la transparència, la motivació i l’apoderament per part de treballadors i usuaris.

Related Documents