HƯỚNG DẪN NAT PORT KẾT NÓI MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUA MẠNG INTERNET
Đầu tiên bạn nhập địa chỉ IP: 192.168.1.1 nhập user và ...
of 1

NAT PORT MODEM DUNG CHO MAY CHAM CONG KET NOI QUA MANG INTERNET

http://sieuthimaychamcong.vn/ Liên hệ hướng dẫn:0908935129
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NAT PORT MODEM DUNG CHO MAY CHAM CONG KET NOI QUA MANG INTERNET

  • 1. HƯỚNG DẪN NAT PORT KẾT NÓI MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUA MẠNG INTERNET Đầu tiên bạn nhập địa chỉ IP: 192.168.1.1 nhập user và pass vào. Vào mục NAT >> Open Port và tiến hành cấu hình theo các yêu cầu của ví dụ  Service name: tên dịch vụ, bạn có thể đặt tên bất kỳ.  Protocol: chọn đúng giao thức của ứng dụng  WAN IP: chọn 1.All, tức là cho phép bất kỳ WAN IP nào từ bên ngoài vào.  Public Port: port để bên ngoài truy cập vào.(8000)  Local computer: địa chỉ IP của máy tính có cài phần mềm chấm công wise eye 2014 (192.168.1.245)  Active: check vào để có hiệu lực. Lưu ý: đối với máy chấm công thì private port chính là port của IP máy chấm công (mỗi hãng máy chấm công có 1 port riêng biệt tùy theo hãng sản xuất quy định). Vào website: http://sieuthimaychamcong.vn/ Liên hệ 090893519

Related Documents