EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰÉlménypillanatok a muzsikábanIKT eszközökkel támogatott tehetséggondozásaz óvodai és gyógypedagógiai ...
Célcsoport: 3-6 éves óvodás SNI gyermekekTémakör: Óvodai zenei nevelésIdőtartam: 4 hónap /febr. – máj./Eszközök: Hagyomány...
 SNI gyermekek kontaktusteremtésének megkönnyítése, izoláltságuk csökkentése, megszüntetése Kapcsolatteremtés, érdeklődé...
A zenei fejlesztés során:Pedagógiai célkitűzések II. A zenei tehetségcsírák felismerése, azonosítása, motivációjuk és kre...
Megvalósítás lépései I.FEBRUÁRA zenei nevelés konvencionális ésdigitális módszereinek ötvözeteA zene világa:Érzelmi ráhang...
Megvalósítás lépései II.MÁRCIUSSzociális – kommunikációs készségekfejlesztésének elősegítéseA kapcsolat szerepének erősíté...
Megvalósítás lépései III.ÁPRILISKognitív funkciók elősegítése- Digitális eszköztár lehetőségeinek maximáliskihasználása- Ö...
Megvalósítás lépései IV.MÁJUSÖrömpedagógia – tehetségígéretekfelismerése, azonosítása, gondozása- Motiváció és kreativitás...
AJÁNLÁSELŐNYÖK:Manuális és a digitális eszközök didaktikaiszerepének maximális ismerete:"mit?", "miért?", "mivel?”, "hog...
INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KULTÚRÁJAHagyományos módszerekKorszerű módszerekDigitális készség- és képességfejlesztésInnovatív sze...
A projektet videofilmen tettük szemléletesebbé.http://youtu.be/HUQgXEWSq18Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
of 11

Nagy Ildikó Mária, Ujhelyiné Szeverényi Irma: Egyszerű és nagyszerű

Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagy Ildikó Mária, Ujhelyiné Szeverényi Irma: Egyszerű és nagyszerű

 • 1. EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰÉlménypillanatok a muzsikábanIKT eszközökkel támogatott tehetséggondozásaz óvodai és gyógypedagógiai nevelésbenDigitális Pedagógus KonferenciaBudapest, 2013. május 25.Nagy Ildikó Máriaóvodai szaktanácsadóDr. Ujhelyiné Szeverényi Irmagyógypedagógus
 • 2. Célcsoport: 3-6 éves óvodás SNI gyermekekTémakör: Óvodai zenei nevelésIdőtartam: 4 hónap /febr. – máj./Eszközök: Hagyományos eszköztár /hangszerek, stb./Digitális eszközök /laptop, interaktív táblakorosztályhoz illeszkedő szoftverek ésonline alkalmazások/EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ
 • 3.  SNI gyermekek kontaktusteremtésének megkönnyítése, izoláltságuk csökkentése, megszüntetése Kapcsolatteremtés, érdeklődés, motiváció kialakításának megsegítése interaktív helyzetekkel Játékos, fejlesztő tevékenységformák gazdagítása Digitális kompetencia elsajátítása Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek nyújtása - sikeres integráció esélye Informatikai kultúra megalapozása az óvodában Pedagógiai szemléletváltás az óvodai nevelésben A részképességek egyidejű fejlesztése A kognitív folyamatok indukálása szakszerű digitális eszközhasználattal - terápiás hatás felismerésePedagógiai célkitűzések I.
 • 4. A zenei fejlesztés során:Pedagógiai célkitűzések II. A zenei tehetségcsírák felismerése, azonosítása, motivációjuk és kreativitásuk ébrentartása A tehetséges gyermekek zenei kifejezőképességeiknek és kreativitásuk fejlesztése A zene transzfer hatásának érvényre juttatása kognitív, szociális és emocionális területeken A zenei talentumra irányuló hajlamot mutató gyermekek professzionális támogatása,gondozása, intuíciójuk, érdeklődésük, spontaneitásuk érvényre juttatása A technikai eszköztár megismerése és célszerű használata Aktív-passzív szókincs bővítése Szem-kéz koordináció fejlődése Kitartás, figyelem, koncentráció erősödése
 • 5. Megvalósítás lépései I.FEBRUÁRA zenei nevelés konvencionális ésdigitális módszereinek ötvözeteA zene világa:Érzelmi ráhangolódás különböző zeneművekkel- ismerkedés a hangszerekkel, megszólaltatásuk- informatikai alapismeretek elsajátítása- interaktív tábla lehetőségeinek megismeréseErőforrás:Hangszerek, interaktív tábla, laptop, zenei CD,manuális fejlesztőjátékokSzoftverek, online alkalmazások:1szerű szoftvercsalád Kreatív történetek modul,Játszóház fejlesztő játék, Smart interaktív tábla– Notebook szoftver, egyszervolt.huFoglalkozások levezetése Snoezelen terápiával
 • 6. Megvalósítás lépései II.MÁRCIUSSzociális – kommunikációs készségekfejlesztésének elősegítéseA kapcsolat szerepének erősítése egyéni éskooperatív fejlesztéskor a zenén keresztül- Spontán játék a gyermektársakkal-Bábozás-- Játékos képességfejlesztés digitális eszközökkelés fejlesztő társasjátékokkalErőforrás:Hangszerek, interaktív tábla, laptop, zenei CD,manuális fejlesztőjátékokSzoftverek, online alkalmazások:1szerű szoftvercsalád Kreatív történetek modul,Egyszerű zeneszerkesztő,Játszóház fejlesztő játék, Smart interaktív tábla –Notebook szoftver, egyszervolt.hu, Mozabookinteraktív eszköz és játéktárFoglalkozások levezetése Snoezelen terápiával
 • 7. Megvalósítás lépései III.ÁPRILISKognitív funkciók elősegítése- Digitális eszköztár lehetőségeinek maximáliskihasználása- Önálló digitális eszközhasználat- Zenei képességfejlesztés – egyszerű dallamok,szekvenciák megismerése, létrehozása- Kreativitásuk kibontakoztatásaErőforrás:Hangszerek, interaktív tábla, laptop, zenei CD,manuális fejlesztőjátékokSzoftverek, online alkalmazások:1szerű szoftvercsalád Kreatív történetek modul,Játszóház fejlesztő játék, Smart interaktív tábla– Notebook szoftver, egyszervolt.hu,Logovár - i-Doctum iteraktív tananyagFoglalkozások levezetése Snoezelen terápiával
 • 8. Megvalósítás lépései IV.MÁJUSÖrömpedagógia – tehetségígéretekfelismerése, azonosítása, gondozása- Motiváció és kreativitás kibontakoztatása azinnovatív környezetben a zene eszközeivel/hegedű, interaktív tábla vonós hangszere/- Önálló, önfeledt zenei alkotás létrehozása,improvizációs tevékenység ösztönzése- Hangszerek, digitális eszközök önállóhasználataErőforrás:Hangszerek, interaktív tábla, laptop, zenei CD,manuális fejlesztőjátékokSzoftverek, online alkalmazások:1szerű szoftvercsalád Kreatív történetek modul,Játszóház fejlesztő játék, Smart interaktív tábla– Notebook szoftver, egyszervolt.hu,Logovár - i-Doctum iteraktív tananyagFoglalkozások levezetése Snoezelen terápiával
 • 9. AJÁNLÁSELŐNYÖK:Manuális és a digitális eszközök didaktikaiszerepének maximális ismerete:"mit?", "miért?", "mivel?”, "hogyan?" kívánunkfejleszteniGyermek és pedagógus között kialakultszeretetteljes kapcsolat.KOCKÁZAT:Szülők, pedagógusok, óvodavezetők aggodalmanem tudnak azonosulni innovatív törekvéseinkkelNEHÉZSÉGEK:Irányíthatatlanná váló foglalkozás - szabadság-adtatanulási környezet miattFontos: kerete legyen tevékenységünknek a fejlesztésitervben meghatározott célok figyelembe vételével.Nem minden gyermek fogadja el az általunkfontosnak vélt fejlesztőjátékot vagy oktatóprogramotSok és több felkészülési idő!AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK:Technikai eszköztár hiányosságaRendszergazda távollétePedagógusok IKT kompetenciáinak elmaradása
 • 10. INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KULTÚRÁJAHagyományos módszerekKorszerű módszerekDigitális készség- és képességfejlesztésInnovatív szemléletmódPEDAGÓGIAI PROGRAMIntézmény által választott pedagógiai program/okJátékos digitális modulInformatikai eszköz - új lehetőség és segítségINTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓÓvodai élet tevékenység formáiInfokommunikációs tevékenységZenei nevelés:•Ismert dallamok, mondókák lejátszása, felismerése az interaktív tábla adta lehetőségekkel•A hangszerek világában való kirándulás és ezeken keresztül a zenei hangok felfedezése•Egyszerű hangsorok, szekvenciák megtanulásaADAPTÁLÁS
 • 11. A projektet videofilmen tettük szemléletesebbé.http://youtu.be/HUQgXEWSq18Köszönjük a megtisztelő figyelmet!