DE NOODZAAK VAN
GEDRAGSWETENSCHAPPERS
IN ANALYTICS TEAMS
Yvonne van Laarhoven
© Copyright 2014 IIP B.V. All Rights Reserve...
DE WINST MET GEDRAGSWETENSCHAP
3
Toeristenpsychologie
Customer journey de emotionele curve van een vakantie
Tijd
Emotie
Understanding data
Physological
Safety
Social
Esteem
Self actualisation
Customer journey de emotionele curve van een vakantie
Tijd
Emotie
K lant doelenZakelijke doelen
Sturen vanuit klant doelstellingen
Hoe creëer je een onvergetelijke vakantie?
End
Peak
Tijd
Voldoening
‘Peak-end rule’ door Daniel Kahneman
‘Peak-end rule’
Patiënt BPatiënt A
Tijd in minuten
Pijnintensiteit
End
Peak
End
Tijd
Voldoening
‘Peak-end rule’
Uit gedragsdata (bellen en internetten)
weet South Travel dat ‘end’
twee dagen voor einde vakantie begint.
‘The end’
Wat doet South Travel?
Optimaliseren customer experience
End
Peak
End
Tijd
Voldoening
Voorbeeld
IKEA
IJsjes & hotdogs
IKEA - klantbelevenis
South Travel
Wat kunnen we hiervan leren?
Continious optimization in Customer
Experience Management
Implementeren
Evalueren
&
analyseren
Hypothese Testen
Doelstelli...
Patronen
ontdekken
Data scientists kunnen patronen ontdekken in data.
Inzichten
Mensen bellen en internetten veel twee dagen voor hun vertrek.
Begrijpen
Waarom vertonen mensen dit gedrag?
Actie en
evaluatie
Zorg dat je je end peak haalt.
KEY
TAKE AWAYS
Customer centric
1. Investeer in een customer centric cultuur.
Behavioral
Scientists
2. Investeer in de juiste combinatie van data en behavioral analisten.
Start
Mapping
Journey Map
Happiness
PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X
Touchpoints EDIT TEXT E...
It’s all about experience
Yvonne van Laarhoven
Customer Experience Management specialist
yvonne.vanlaarhoven@digital-power...
of 25

De noodzaak van gedragswetenschappers in analytics teams

The importance of behavioral science in data science teams.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - De noodzaak van gedragswetenschappers in analytics teams

 • 1. DE NOODZAAK VAN GEDRAGSWETENSCHAPPERS IN ANALYTICS TEAMS Yvonne van Laarhoven © Copyright 2014 IIP B.V. All Rights Reserved. @y_v_laarhoven
 • 2. DE WINST MET GEDRAGSWETENSCHAP
 • 3. 3 Toeristenpsychologie
 • 4. Customer journey de emotionele curve van een vakantie Tijd Emotie
 • 5. Understanding data Physological Safety Social Esteem Self actualisation
 • 6. Customer journey de emotionele curve van een vakantie Tijd Emotie
 • 7. K lant doelenZakelijke doelen Sturen vanuit klant doelstellingen
 • 8. Hoe creëer je een onvergetelijke vakantie? End Peak Tijd Voldoening ‘Peak-end rule’ door Daniel Kahneman
 • 9. ‘Peak-end rule’ Patiënt BPatiënt A Tijd in minuten Pijnintensiteit
 • 10. End Peak End Tijd Voldoening ‘Peak-end rule’
 • 11. Uit gedragsdata (bellen en internetten) weet South Travel dat ‘end’ twee dagen voor einde vakantie begint. ‘The end’
 • 12. Wat doet South Travel? Optimaliseren customer experience End Peak End Tijd Voldoening
 • 13. Voorbeeld IKEA IJsjes & hotdogs
 • 14. IKEA - klantbelevenis
 • 15. South Travel Wat kunnen we hiervan leren?
 • 16. Continious optimization in Customer Experience Management Implementeren Evalueren & analyseren Hypothese Testen Doelstellingen & ontdekken
 • 17. Patronen ontdekken Data scientists kunnen patronen ontdekken in data.
 • 18. Inzichten Mensen bellen en internetten veel twee dagen voor hun vertrek.
 • 19. Begrijpen Waarom vertonen mensen dit gedrag?
 • 20. Actie en evaluatie Zorg dat je je end peak haalt.
 • 21. KEY TAKE AWAYS
 • 22. Customer centric 1. Investeer in een customer centric cultuur.
 • 23. Behavioral Scientists 2. Investeer in de juiste combinatie van data en behavioral analisten.
 • 24. Start Mapping Journey Map Happiness PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X PHASE: X Touchpoints EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT Painpoints EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT Actions EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT EDIT TEXT 3. Maak doelen, interacties en customer journeys inzichtelijk.
 • 25. It’s all about experience Yvonne van Laarhoven Customer Experience Management specialist yvonne.vanlaarhoven@digital-power.com +31(0)6 48 18 47 30 @y_v_laarhoven

Related Documents