Način dobivanja električne energije
pomoću gorivnih ćelija i dobivanje
vodika te utjecaj na okoliš
Predmet: Obnovljivi izv...
Općenito
 2 milijarde ljudi nema pristupa električnoj
energiji
 Fosilnih goriva je sve manje
Nuklearna energija
 16% električne energije
 Ne zagađuju okoliš (ne proizvode štetne
plinove)
Problemi
 Radioaktivni otpad
Proizvodnja el.energije pomoću
gorivnih ćelija
 Kogeneracija – istodobna proizvodnja
električne i toplinske energije (uči...
PEMFC
1. Upravljački sistem
2. Električni transformer (inverter)
3. Reformator
4. PEMFC gorivna ćelija
5. Uređaj za odsump...
SOFC
1.Gorivna ćelija
2.Obrada zraka/razmjena topline
3.Sistem za odvod zraka
4.Sistem za zagrijavanje vode
5.Električni t...
Namjeni
 Osnovni izvor
 dodatni izvor energije u kombinaciji s obnovljivim
izvorom energije
 Pričuvni izvor
Prema nazvivnoj vrijednosti
 1 - 5 kW
 5 - 20 kW
 200 - 300 kW
smještaju
 na otvorenom
 Zatvorenom
 Odvojenoj izvedbi
Načini dobivanja vodika
 katalitičkim reformingom prirodnog plina
 elektrolizom
Prednosti i nedostaci
Prednosti :
o Male ili nikakve količine štetnih plinova
o Ne proizvode radioaktivni otpad
o Dostupno...
Nedostaci:
o Proizvodnja ugljičnog dioksida i monoksida
Pitanja za ponavljanje
 Nabrojiti najvažnije dijelove postrojenja s
gorivnim ćelijama
 Pomoću slike objasniti način dobi...
Način dobivanja električne energije pomoću gorivnih ćelija i
of 17

Način dobivanja električne energije pomoću gorivnih ćelija i

Gorivne ćelije predstavljaju tehnologiju budućnosti. Kroz prezentaciju može se vidjeti način dobivanja električne energije pomoću gorivnih ćelija.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Način dobivanja električne energije pomoću gorivnih ćelija i

 • 1. Način dobivanja električne energije pomoću gorivnih ćelija i dobivanje vodika te utjecaj na okoliš Predmet: Obnovljivi izvori energije Razred: 4 A Anamarija Diklić
 • 2. Općenito  2 milijarde ljudi nema pristupa električnoj energiji  Fosilnih goriva je sve manje
 • 3. Nuklearna energija  16% električne energije  Ne zagađuju okoliš (ne proizvode štetne plinove)
 • 4. Problemi  Radioaktivni otpad
 • 5. Proizvodnja el.energije pomoću gorivnih ćelija  Kogeneracija – istodobna proizvodnja električne i toplinske energije (učinkovitost 50-70%)
 • 6. PEMFC 1. Upravljački sistem 2. Električni transformer (inverter) 3. Reformator 4. PEMFC gorivna ćelija 5. Uređaj za odsumporavanje 6. Sistem za odvod vodene pare 7. Sustav ventila
 • 7. SOFC 1.Gorivna ćelija 2.Obrada zraka/razmjena topline 3.Sistem za odvod zraka 4.Sistem za zagrijavanje vode 5.Električni transformer (inverter) i upravljački sistem
 • 8. Namjeni  Osnovni izvor
 • 9.  dodatni izvor energije u kombinaciji s obnovljivim izvorom energije  Pričuvni izvor
 • 10. Prema nazvivnoj vrijednosti  1 - 5 kW  5 - 20 kW  200 - 300 kW
 • 11. smještaju  na otvorenom
 • 12.  Zatvorenom  Odvojenoj izvedbi
 • 13. Načini dobivanja vodika  katalitičkim reformingom prirodnog plina  elektrolizom
 • 14. Prednosti i nedostaci Prednosti : o Male ili nikakve količine štetnih plinova o Ne proizvode radioaktivni otpad o Dostupnost vodika o Nema pokretnih djelova
 • 15. Nedostaci: o Proizvodnja ugljičnog dioksida i monoksida
 • 16. Pitanja za ponavljanje  Nabrojiti najvažnije dijelove postrojenja s gorivnim ćelijama  Pomoću slike objasniti način dobivanja električne energije  Navesti načine dobivanja vodika