Prezent ă ri eficiente î n Power Point http://profu.info
All is DESIGN – Tom Peters D e ş t e a p t ă E f e c t S i m p l ă I m p a c t G r a f i c ă N a t u r a l ă ...
http://profu.info D e ş t e a p t ă Un om de ştept rezolvă o problemă , un om şi mai deştept o evită . Albert Einst...
http://profu.info D e ş t e a p t ă <ul><li>B a c k – up : USB, re ţea, www. slideshare.net </li></ul><ul><li>P r i...
http://profu.info E f e c t <ul><li>P l a n i f i c a re </li></ul><ul><li>R e g u l a de 6 *6 </li></ul><u...
http://profu.info S i m p l ă Lucrurile cele mari nu au nevoie decât de a fi infăţişate cu simplitate. Jean de la Bruyere
http://profu.info S i m p l ă <ul><li>C o n t r a s t e plăcute </li></ul><ul><li>F o n t u r i lizibile – Verdana, ...
http://profu.info I m p a c t <ul><li>F o t o g r a f i i memorabile </li></ul><ul><li>V i d e o </li></ul><ul><li>A u...
http://profu.info I m p a c t <ul><li>D e s c o p e r i r e </li></ul><ul><li>G a r a n t a </li></ul><ul><li>D r a g ...
http://profu.info I m p a c t 6. E c o n o m i e 7. U ş o r 8. S ă n ă t a t e 9. B a n i 10. N o u
http://profu.info I m p a c t 11. S i g u r a n ţ ă 12. T U Barbara şi Allan Pease Abilităţi de comunicare
http://profu.info G r a f i c ă <ul><li>G r a f i c e sugestive </li></ul><ul><li>C u l o r i potrivite </li></ul><ul...
http://profu.info G r a f i c ă <ul><li>S p a ţ i u între linii </li></ul><ul><li>S p a ţ i u între caractere </li></...
http://profu.info G r a f i c ă C u l o r i u şor de reţinut
http://profu.info G r a f i c ă L i z i b i l i t a t e Negru Verde R oşu
http://profu.info G r a f i c ă P e r c e p ţ i a desenelor Albastru Negru Verde
http://profu.info N a t u r a l ă <ul><li>S i m p l i t a t e </li></ul><ul><li>F ă r ă cuvinte preţioase </li></ul><ul...
http://profu.info
of 18

Prezentari de efect in Power Point

Prezentari de efect in Power Pointcu ocazia Training of Trainers 2008
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentari de efect in Power Point

 • 1. Prezent ă ri eficiente î n Power Point http://profu.info
 • 2. All is DESIGN – Tom Peters D e ş t e a p t ă E f e c t S i m p l ă I m p a c t G r a f i c ă N a t u r a l ă http://profu.info
 • 3. http://profu.info D e ş t e a p t ă Un om de ştept rezolvă o problemă , un om şi mai deştept o evită . Albert Einstein
 • 4. http://profu.info D e ş t e a p t ă <ul><li>B a c k – up : USB, re ţea, www. slideshare.net </li></ul><ul><li>P r i n t a ţ i prezentarea </li></ul><ul><li>S a l v a ţ i prezentarea cu extensia .pps </li></ul>
 • 5. http://profu.info E f e c t <ul><li>P l a n i f i c a re </li></ul><ul><li>R e g u l a de 6 *6 </li></ul><ul><li>C u l o r i contrastante </li></ul><ul><li>E v i t a ţ i supraîncărcarea </li></ul>
 • 6. http://profu.info S i m p l ă Lucrurile cele mari nu au nevoie decât de a fi infăţişate cu simplitate. Jean de la Bruyere
 • 7. http://profu.info S i m p l ă <ul><li>C o n t r a s t e plăcute </li></ul><ul><li>F o n t u r i lizibile – Verdana, Arial </li></ul><ul><li>A t r a g e ţ i subtil atenţia cu ajutorul graficii </li></ul>
 • 8. http://profu.info I m p a c t <ul><li>F o t o g r a f i i memorabile </li></ul><ul><li>V i d e o </li></ul><ul><li>A u d i o </li></ul><ul><li>12 “ cuvinte magice ” </li></ul>
 • 9. http://profu.info I m p a c t <ul><li>D e s c o p e r i r e </li></ul><ul><li>G a r a n t a </li></ul><ul><li>D r a g o s t e </li></ul><ul><li>D o v e d i t </li></ul><ul><li>R e z u l t a t e </li></ul>
 • 10. http://profu.info I m p a c t 6. E c o n o m i e 7. U ş o r 8. S ă n ă t a t e 9. B a n i 10. N o u
 • 11. http://profu.info I m p a c t 11. S i g u r a n ţ ă 12. T U Barbara şi Allan Pease Abilităţi de comunicare
 • 12. http://profu.info G r a f i c ă <ul><li>G r a f i c e sugestive </li></ul><ul><li>C u l o r i potrivite </li></ul><ul><li>Ş a b l o a n e </li></ul><ul><li>B r a n d personal </li></ul>
 • 13. http://profu.info G r a f i c ă <ul><li>S p a ţ i u între linii </li></ul><ul><li>S p a ţ i u între caractere </li></ul><ul><li>R e g u l a treimilor </li></ul>http://ro.wikipedia.org/wiki/Regula_treimilor
 • 14. http://profu.info G r a f i c ă C u l o r i u şor de reţinut
 • 15. http://profu.info G r a f i c ă L i z i b i l i t a t e Negru Verde R oşu
 • 16. http://profu.info G r a f i c ă P e r c e p ţ i a desenelor Albastru Negru Verde
 • 17. http://profu.info N a t u r a l ă <ul><li>S i m p l i t a t e </li></ul><ul><li>F ă r ă cuvinte preţioase </li></ul><ul><li>Un om percepe maxim 10 culori si 3-4 tipuri de linii </li></ul>
 • 18. http://profu.info