CONCEPTO
WEB: COSTE TOTAL: 350 PRECIO(€)
Lineade diseñopersonalizadoincluye:
• Maquetación(sólosi se elige diseñopersonali...
• Canal de videosenYouTube 50,00 € C
• cuentay grupo enFlickr50,00 €
• CuentaenTwitter50,00 € Redsocial en Ning50,00 €
• M...
of 2

Presupuesto web

En el nostre Blog de ​​disseny web, volem aportar en aquest apartat totes les notícies relacionades amb el món del disseny web a Catalunya i Espanya, així com tots els nous projectes desenvolupats. Que Internet ha suposat una revolució en tots els nivells és evident. Es parla molt de com la xarxa de xarxes ha canviat i està canviant el nostre cervell a tots els nivells. Algunes veus es posicionen a favor i altres en contra com sol succeir. Però els sociòlegs no són aliens a aquests canvis i ja els estan analitzant.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupuesto web

  • 1. CONCEPTO WEB: COSTE TOTAL: 350 PRECIO(€) Lineade diseñopersonalizadoincluye: • Maquetación(sólosi se elige diseñopersonalizado) • Introducciónde contenidos(depende de lacantidadde contenidosaintroducir) Marketingpor Internet:SEO (opcional) Análisispalabrasclave Url´samigables • Altaenbuscadores.Altaendirectorios.Otrastareasconsultar(linkbuilding,dominios extranjeros,etc.) 0,00€ Marketingpor Internet:SMO (noincluye diseñopersonalizado) (opcional)Blog(condiseñode plantilla) • Registrodel dominio1año0€ Alojamientoweb1año • Espacioweb:1000 MB • Transferencia:3GB • Cuentasde correo: 50 • Antivirus/Antispam,PHP,MySQL• Subdominiosilimitados • Instalaciónde laaplicaciónenel servidordefinitivo.Altaenregistrode accesosde Google Analyticsyenel directoriode Google Local 0,00 € Formación.8 horas de formaciónenel manejode laaplicación (opcional) OPCIONAL: • CreaciónPáginade empresaenFacebook50,00 €
  • 2. • Canal de videosenYouTube 50,00 € C • cuentay grupo enFlickr50,00 € • CuentaenTwitter50,00 € Redsocial en Ning50,00 € • Marketingpor Internet:SEM (opcional) PagoporClicGarantizadoOtrosservicios

Related Documents