Nấm có thể là nguồn nguyên liệu phi lương thực
để sản xuất diesel sinh học
Victoriano Garre và các cộng sự của nghiên cứu ...
of 1

Nam co the la nguon nguyen lieu phi luong thuc de san xuat diesel sinh hoc

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam co the la nguon nguyen lieu phi luong thuc de san xuat diesel sinh hoc

  • 1. Nấm có thể là nguồn nguyên liệu phi lương thực để sản xuất diesel sinh học Victoriano Garre và các cộng sự của nghiên cứu cho rằng các khu công nghiệp thường sản xuất diesel sinh học từ dầu thưc vật như hạt nho, cọ và đậu. Tuy nhiên, việc sản xuất mở rộng từ các nguồn này có thể làm tăng sự thiếu hụt lương thực và giá lương thực tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu sinh học, các nhà khoa học đang tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác ngoài thực vật. Những vi sinh vật như nấm chiếm rất ít diện tích để sinh trưởng là những “ứng cử viên” lý tưởng. Tuy nhiên, đầu tiên các nhà khoa học phải tìm ra loại nấm có thể tạo ra một lượng lớn dầu diesel sinh học. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã mô tả quá trình chuyển hóa dầu từ một loại nấm có tên khoa học là Mucor circinelloides thành diesel sinh học thậm chí không cần chiết xuất dầu từ những cây trồng đang phát triển. Diesel sinh học thu được từ nấm đã đáp ứng yêu cầu thương mại của Hoa Kỳ và châu Âu và có thể được sản xuất trên quy mô thương mại (Khoahoc)

Related Documents