Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za rok 2015
29 lutego 2016
2015
Szybki wzrost do rekordowych poziomów
• Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r)
• Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r...
Sytuacja rynkowa
• Rekordowa sprzedaż przy stabilnych cenach
• Równowaga popytu i podaży
• Rekordowo niskie stopy procento...
Roczna sprzedaż netto
4
820
1 468
1 801
1 478
1 699
1 944
2 383
0
500
1 000
1 500
2 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015...
Kwartalna sprzedaż netto
5
347
399
427
479
407
483
509
545
467
598
640 678
0
100
200
300
400
500
600
I kw. 2013 II kw.2013...
6
Segmentacja sprzedaży
wg wartości transakcji
*Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką l...
452
1 621 1 555 1 545 1 679
2 022
1 696
592
219 242
496 261
312
557
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
31/12/2009
1 044
31/12/2...
Inwestycje wprowadzone do realizacji
8
604
2 199
1 716 1 721
1 892 1 960
I kw.: 637
II kw.: 752
III kw.: 735
IV kw.: 279
0...
Projekty w realizacji i przygotowaniu
2 824 2 989
2 153
3 029 2 927 2 958
6 973
8 190
7 152
6 360
4 672
6 504
0
1 000
2 00...
10
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 31/12/2015
NR PROJEKT
W
REALIZACJI
W
PRZYGOTOWA
NIU
1 ŻOLI...
Przekazania
11
Lokale sprzedane i nieprzekazane
31.12.2014 31.12.2015
1 107
lokali
1 427
lokali, w tym:
• 260 lokali w pro...
12
Sprzedaż netto
do rozpoznania w wyniku
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II...
Podsumowanie
wyników finansowych
2015 2014 Zmiana
IV kw.
2015
IV kw.
2014
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 904,2 784,3 15% 48...
Podsumowanie
sytuacji finansowej
14
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN
31.12.2015 31.12.2014 Zmiana
Kapitał własny 883,...
Dywidendy
15
0,15
2,04
0,80 0,80 0,90
1,50
3,68
2,20 2,25
3,25*
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 201...
Struktura zapadalności długu
16
0
120
50
100
30
70
0
20
40
60
80
100
120
140
160
do 31.12.2016 do 31.12.2017 do 31.12.2018...
2015
17
Podsumowanie:
 Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r)
 Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r)
 Uruchomienie 13...
18
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyc...
of 18

Prezentacja fy 2015

Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w 2015 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja fy 2015

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016
 • 2. 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów • Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) • Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) • Rekordowe zakupy ziemi (12 projektów na 4,5 tys. lokali) • Bezpieczny poziom gotówki (225 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 16% 2
 • 3. Sytuacja rynkowa • Rekordowa sprzedaż przy stabilnych cenach • Równowaga popytu i podaży • Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt • MdM wspierał rynek warszawski • Duży udział klientów „gotówkowych” 3
 • 4. Roczna sprzedaż netto 4 820 1 468 1 801 1 478 1 699 1 944 2 383 0 500 1 000 1 500 2 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba lokali
 • 5. Kwartalna sprzedaż netto 5 347 399 427 479 407 483 509 545 467 598 640 678 0 100 200 300 400 500 600 I kw. 2013 II kw.2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 Liczba lokali
 • 6. 6 Segmentacja sprzedaży wg wartości transakcji *Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 37% 30% 28% 25% 32% 38% 37% 32% 17% 16% 18% 22% 14% 16% 18% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys.
 • 7. 452 1 621 1 555 1 545 1 679 2 022 1 696 592 219 242 496 261 312 557 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 31/12/2009 1 044 31/12/2010 1 840 31/12/2011 1 797 31/12/2012 2 041 31/12/2013 1 940 31/12/2014 2 334 31/12/2015 2 253 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych Oferta 7 Na ofertę 31/12/2015 składają się lokale w 13 lokalizacjach warszawskich i 3 wrocławskich Liczba lokali
 • 8. Inwestycje wprowadzone do realizacji 8 604 2 199 1 716 1 721 1 892 1 960 I kw.: 637 II kw.: 752 III kw.: 735 IV kw.: 279 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 projektów 10 projektów 2 projekty 12 projektów 11 projektów 13 projektów 2 403 7 z 13 projektów wprowadzonych w 2015 roku to nowe lokalizacje. Liczba lokali 12 projektów
 • 9. Projekty w realizacji i przygotowaniu 2 824 2 989 2 153 3 029 2 927 2 958 6 973 8 190 7 152 6 360 4 672 6 504 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 w realizacji w przygotowaniu 9 Liczba lokali
 • 10. 10 Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 31/12/2015 NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWA NIU 1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 380 403 2 PREMIUM 206 708 3 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 300 --- 4 WILLE LAZUROWA 166 --- 5 NOWOSOLIPSOWSKA --- 114 6 OS. POD RÓŻAMI III (NOWY) --- 50 7 STUDIO MOKOTÓW 329 --- 8 DOM POD ZEGAREM 235 --- 9 APARTAMENTY MOKOTOW NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II) 184 --- 10 CYBERNETYKI (NOWY) --- 600 11 BUKOWIŃSKA III --- 181 12 TANECZNA (NOWY) --- 115 13 ANODY --- 207 RAZEM LEWA STRONA 1 800 2 378 NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWA NIU 14 REGATY --- 217 15 PALLADIUM (AKACJE) --- 780 16 KLASYKÓW 235 204 17 MODERNA 171 593 18 SAMARYTANKA (NOWY) --- 581 19 WILNO 452 744 20 MOTOROWA (NOWY) --- 493 21 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 236 --- 22 SASKA III --- 359 RAZEM PRAWA STRONA 1 094 3 971 Warszawa PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 2 894 6 349 23 938 WROCŁAW (PROJEKT AURA) 64 155 657 DOM 2 958 6 504 24 595 1 23 4 5 6 7 8 11 12 13 9 10 14 15 17 16 19 21 18 20 22
 • 11. Przekazania 11 Lokale sprzedane i nieprzekazane 31.12.2014 31.12.2015 1 107 lokali 1 427 lokali, w tym: • 260 lokali w projektach zakończonych • 1 167 lokali w budowie 1 567 707 1 313 2 011 1 594 1 996 2 062 0 500 1 000 1 500 2 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba lokali
 • 12. 12 Sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 2012 2013 2014 2015 mln PLN
 • 13. Podsumowanie wyników finansowych 2015 2014 Zmiana IV kw. 2015 IV kw. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 904,2 784,3 15% 480,0 262,8 83% Zysk brutto ze sprzedaży 203,9 152,0 34% 110,1 58,2 89% Marża brutto 22,6% 19,4% 3,2 p.p. 22,9% 22,2% 0,8 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 102,5 69,0 48% 81,8 36,9 122% Marża EBIT 11,3% 8,8% 2,5 p.p. 17,0% 14,0% 3,0 p.p. Zysk brutto 100,6 69,4 45% 81,8 36,6 123% Zysk netto 80,8 55,9 44% 66,1 29,7 122% Zysk na akcję 3,26 2,25 45% 2,67 1,19 124% 13IAS 18, Dane w mln PLN
 • 14. Podsumowanie sytuacji finansowej 14 Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 31.12.2015 31.12.2014 Zmiana Kapitał własny 883,4 858,3 3% Dług netto* 144,6 41,2 251% Kapitał zaangażowany 1 028,0 899,5 14% Gearing (dług netto/kapitały własne) 16,4% 4,8% 12 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 35,66 34,65 3% Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 0% Bank ziemi Lokale (szt.) 6 504 4 672 +39% Marża brutto (mln PLN) 515,2 339,7 +52% *kredyty i obligacje – gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych i lokaty o zapadalności powyżej 3 miesięcy)
 • 15. Dywidendy 15 0,15 2,04 0,80 0,80 0,90 1,50 3,68 2,20 2,25 3,25* 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3% 25% 14% 23% 56% 45% 100% 100% 100% 100% Nowa polityka dywidendowa od 03.04.2013 r. (…)Intencją Zarządu jest zapewnienie w przyszłości akcjonariuszom Spółki jak najwyższych stóp dywidendy przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcjonującego bilansu Spółki i dostępnych środków finansowych (…). % zysku netto Dywidenda na akcję (PLN) *Rekomendacja Zarządu dot. dywidendy z zysku za 2015 rok
 • 16. Struktura zapadalności długu 16 0 120 50 100 30 70 0 20 40 60 80 100 120 140 160 do 31.12.2016 do 31.12.2017 do 31.12.2018 do 31.12.2019 do 31.12.2020 Obligacje Kredyty mln PLN Gotówka na dzień 31/12/2015 – 225 mln PLN
 • 17. 2015 17 Podsumowanie:  Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r)  Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r)  Uruchomienie 13 nowych projektów na 2 403 lokale  Rekordowa liczba lokalizacji w ofercie (Warszawa - 13, Wrocław - 3)  Duże, zróżnicowane zakupy gruntów (12 lokalizacji, ok. 4 500 lokali)  Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku  Nowe grunty bardzo szybko wprowadzane do produkcji  Silny bilans, 225 mln zł gotówki, zadłużenie netto tylko 16% na koniec roku  Konsekwentna polityka dywidendowa – rekomendacja wypłaty 100% zysku
 • 18. 18 Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents