Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.
21 sierpnia 2014 r.
Plan prezentacji
2
Najważniejsze wydarzenia 3
Sytuacja rynkowa 4
Działalność operacyjna:
Sprzedaż kwartalna 5
Rezygn...
Najważniejsze wydarzenia
3
Czas przyspieszenia
Sprzedaż na poziomach hossy w latach 2006-2007
Marże rosną
Uruchomi...
Sytuacja rynkowa w II kw. 2014
4
Wyniki sprzedaży rynku warszawskiego w II kwartale potwierdzają bardzo silny rynek
N...
Sprzedaż netto
5
361
334 339
386
414
466
400
463
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
III kw. 2012...
6
8,8%
9,7%
8,4%
6,1%
3,9%
4,9% 5,4% 5,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. ...
Oferta
7
1 617 1 545
1 253
1 442 1 491 1 625
1 241
2 086
447 458
411
381 314
232
444
365
-
200
400
600
80...
8
163
273
393
518
218
701
297
1 020
0
200
400
600
800
1 000
1 200
III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II k...
Projekty w realizacji i przygotowaniu
9
2 612 2 676
2 946
2 524
3 138
6 311
6 093 6 211 6 196
5 173
0
1 000
2 0...
Przekazania
10
Liczba mieszkań 736
549 519
295
252
496 516
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
III kw. ...
Rachunek zysków i strat IAS 18
II kw. 2014
II kw. 2013
Zmiana
I poł. 2014
I poł. 2013
Zmiana
Przychody ze sprzedaży...
Analiza marży brutto
12
68,3
70,8
39,8
43,1
65,8
55,3
56,0
22,7
23,9
54,4
32,6
21,1
0%
5%
10%
15%
20%
2...
13
30.06.2014
30.06.2013
Zmiana
Gotówka*
294,6
349,5
-15,7%
Roboty w toku
1 043,8
1 011,7
3,2%
Zadłużenie odse...
Komfortowa struktura zapadalności długu
14
295
100
120
50
46
98
0
50
100
150
200
250
300
gotówka
30.06.201...
Podsumowanie: I półrocze 2014 – nabieramy rozpędu
15
Wzrost ilości i jakości sprzedaży – rosną marże
3.138 mieszkań w...
Załączniki
Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014
17
Projekt
Liczba mieszkań
w projekcie
Początek przekazań
I kw.
Derby 14 ...
Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu stan na 30/06/2014
18
RAZEM
W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
ZAKOŃCZO...
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyczny...
of 19

Prezentacja H1 2014

Prezentacja wyników za I półrocze 2014 Dom Development S.A. - czołowego polskiego deweloper Dom Development S.A., a leading Polish housing developer, H1 2014 results presentation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja H1 2014

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. 21 sierpnia 2014 r.
 • 2. Plan prezentacji 2 Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Rezygnacje – jakość sprzedaży 6 Oferta 7 Inwestycje wprowadzone do realizacji 8 Projekty w realizacji i przygotowaniu 9 Przekazania 10 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 11 Analiza marży brutto 12 Bilans 13 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 14 Podsumowanie 15 Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014 r. 17 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 18 nr slajdu
 • 3. Najważniejsze wydarzenia 3 Czas przyspieszenia Sprzedaż na poziomach hossy w latach 2006-2007 Marże rosną Uruchomienie rekordowej ilości projektów w I poł. 2014 (ponad 1.300 mieszkań) Nadal wysoki stan gotówki, 295 mln zł na 30 czerwca 2014, wskaźnik zadłużenia netto 15%
 • 4. Sytuacja rynkowa w II kw. 2014 4 Wyniki sprzedaży rynku warszawskiego w II kwartale potwierdzają bardzo silny rynek Niskie stopy procentowe głównym czynnikiem wspierającym popyt Duża ilość nowych projektów w II kwartale potwierdza przekonanie deweloperów o sile rynku Wielkość oferty na rynku warszawskim na koniec II kw. na poziomie rocznej sprzedaży MdM – mały wpływ na rynek warszawski w II kw. (niski limit cenowy)
 • 5. Sprzedaż netto 5 361 334 339 386 414 466 400 463 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw.2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 Liczba mieszkań
 • 6. 6 8,8% 9,7% 8,4% 6,1% 3,9% 4,9% 5,4% 5,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 Wejście w życie Ustawy Deweloperskiej (29 kwietnia 2012) - znaczący wpływ na wzrost liczby rezygnacji Udział rezygnacji w sprzedaży brutto Rezygnacje – jakość sprzedaży
 • 7. Oferta 7 1 617 1 545 1 253 1 442 1 491 1 625 1 241 2 086 447 458 411 381 314 232 444 365 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 30/09/2012 2 064 31/12/2012 2 003 31/03/2013 1 664 30/06/2013 1 823 30/09/2013 1 805 31/12/2013 1 857 31/03/2014 1 685 30/06/2014 2 451 Mieszkania na projektach w budowie Mieszkania na projektach zakończonych Liczba mieszkań
 • 8. 8 163 273 393 518 218 701 297 1 020 0 200 400 600 800 1 000 1 200 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 Liczba mieszkań Inwestycje wprowadzone do realizacji 1 projekt 2 projekty 2 projekty 3 projekty 1 projekt 4 projekty 2 projekty 7 projektów
 • 9. Projekty w realizacji i przygotowaniu 9 2 612 2 676 2 946 2 524 3 138 6 311 6 093 6 211 6 196 5 173 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 30/06/2013 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 Projekty w realizacji Projekty w przygotowaniu Liczba mieszkań
 • 10. Przekazania 10 Liczba mieszkań 736 549 519 295 252 496 516 450 0 100 200 300 400 500 600 700 800 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 Mieszkania sprzedane a nieprzekazane 30/06/2014 195 – projekty zakończone 830 – projekty w realizacji Liczba mieszkań
 • 11. Rachunek zysków i strat IAS 18 II kw. 2014 II kw. 2013 Zmiana I poł. 2014 I poł. 2013 Zmiana Przychody ze sprzedaży 163,0 119,9 35,9% 361,6 340,2 6,3% Przychody na 1 mieszkanie przekazane (tys. PLN) 362,1 406,4 -10,9% 374,3 417,9 -10,4% Zysk brutto ze sprzedaży 21,1 22,7 -7,2% 53,7 78,7 -31,8% Marża brutto 12,9% 19,0% -6,0 p.p. 14,8% 23,1% -8,3 p.p. EBITDA 3,7 2,7 39,3% 13,3 36,4 -63,5% Marża EBITDA 2,3% 2,2% 0,1 p.p. 3,7% 10,7% -7,0 p.p. Zysk netto 1,7 1,0 64,0% 10,9 27,4 -60,0% Zysk na akcję 0,07 0,04 63,8% 0,44 1,11 -60,0% 11 mln PLN
 • 12. Analiza marży brutto 12 68,3 70,8 39,8 43,1 65,8 55,3 56,0 22,7 23,9 54,4 32,6 21,1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) Marża brutto (%) mln PLN
 • 13. 13 30.06.2014 30.06.2013 Zmiana Gotówka* 294,6 349,5 -15,7% Roboty w toku 1 043,8 1 011,7 3,2% Zadłużenie odsetkowe netto 119,4 130,5 -8,5% Kapitał własny 813,3 829,1 -1,9% Gearing (dług netto/kapitały własne) 14,7% 15,7% -1,1 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 32,83 33,51 -2,0% Bilans IAS 18 mln PLN * Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne na rachunku powierniczym
 • 14. Komfortowa struktura zapadalności długu 14 295 100 120 50 46 98 0 50 100 150 200 250 300 gotówka 30.06.2014 do 30.06.2015 do 30.06.2016 do 30.06.2017 do 30.06.2018 Obligacje Kredyty mln PLN
 • 15. Podsumowanie: I półrocze 2014 – nabieramy rozpędu 15 Wzrost ilości i jakości sprzedaży – rosną marże 3.138 mieszkań w budowie i 2.451 mieszkań w ofercie na koniec II kwartału 2014 Wysoki stan gotówki przy niskim poziomie zadłużenia netto – duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów Wyniki finansowe I półrocza zbliżone do konsensusu
 • 16. Załączniki
 • 17. Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014 17 Projekt Liczba mieszkań w projekcie Początek przekazań I kw. Derby 14 ph. 3 189 Styczeń 2014* Młyny Królewskie 294 Styczeń 2014* Klasyków ph. 2 236 Luty 2014* II kw. Wilno I ph. 2B 124 Maj 2014* Adria ph. 3 183 Maj 2014* Willa na Harfowej 90 Czerwiec 2014* III kw. Saska ph. 3/3 170 Sierpień 2014* Saska ph. 3/4 178 Sierpień 2014* IV kw. Żoliborz Artystyczny ph. 1 223 Listopad 2014 Żoliborz Artystyczny ph. 2 152 Listopad 2014 Derby 14/4 188 Grudzień 2014 * - przekazania rozpoczęte
 • 18. Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu stan na 30/06/2014 18 RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 2 563 5 018 20 763 WROCŁAW 575 155 246 DOM 3 138 5 173 21 009 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 171 --- OAZA 218 ---- AURA 186 155 WROCŁAW 575 155 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU WILLA LINDEGO 121 --- ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 825 749 REZYDENCJA MOKOTÓW (NARUSZEWICZA) 133 --- WŁODARZEWSKA - DRAWSKA ---- 104 GARAŻOWA ---- 326 BUKOWIŃSKA ---- 235 BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ ---- 207 RAZEM LEWA STRONA 1 079 1 621 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY ---- 204 PALLADIUM (AKACJE) 245 824 KLASYKÓW --- 435 DERBY 188 ---- WILNO 317 1 316 SASKA 348 ---- APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 386 239 SASKA III --- 379 RAZEM PRAWA STRONA 1 484 3 397
 • 19. Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 19 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domdevelopment.com.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents