Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za rok 2014
26 lutego 2015
Budujemy wartość
na solidnych fundamentach
• Długofalowe cele
• Silny bilans
• Konsekwentna polityka dywidendowa
• Transpa...
Mocne fundamenty
rynku mieszkaniowego
bieżące średnioterminowe długoterminowe
Stopy procentowe
4
7,00%
4,70%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
I III V VII IX XI I III V VII ...
Demografia
5Opracowanie własne na podstawie danych GUS; stan na 31.12.2013
Struktura wieku ludności Warszawy
0
50 000
100 ...
Trendy migracji
Aglomeracja miasta stołecznego (pow. 1 mln) % ludności kraju
1. Ateny (Grecja) 33,4%
2. Kopenhaga (Dania) ...
Sytuacja rynkowa
• Sprzedaż na poziomie hossy 2007 przy niższych, nie rosnących
cenach
• Równowaga popytu i podaży
• Rekor...
Wyniki operacyjne i finansowe
w 2014 roku
IV kw. 2014
Na fali wznoszącej
• Rekordowa sprzedaż kwartalna – 531 mieszkań netto w IV kw.
• Zwiększając sprzedaż pilnuje...
Roczna sprzedaż netto
792
1 386
1 735
1 436
1 605
1 889
0
500
1 000
1 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
10
Liczba mieszkań
Kwartalna sprzedaż netto
11
361
334 339
386
414
466
400
463
495
531
0
100
200
300
400
500
III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2...
Oferta
12
443
1 582 1 515 1 545 1 625
1 952
580
206 223
458 232
283
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
31/12/2009
1 023
31/12/2...
Inwestycje wprowadzone do realizacji
13
585
2 151
1 685 1 701 1 830
I kw. 297
II kw. 1020
III kw. 338
IV kw. 249
0
500
1 0...
Projekty w realizacji i przygotowaniu
583
2 745 2 921
2 123
2 946 2 815
7 024 6 770
7 929
7 023
6 211
4 587
0
1 000
2 000
...
Przekazania
15
1 547
694
1 282
1 970
1 562
1 958
0
500
1 000
1 500
2 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba mieszkań
Mie...
Wyniki finansowe efektem przekazań
mieszkań popularnych o niskiej marży
2014 2013 Zmiana
IV kw.
2014
IV kw.
2013
Zmiana
Pr...
Utrzymujemy silny bilans
przy wysokich wypłatach dywidendy
17
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN 31.12.2014 31.12.2013 ...
Wypłacone dywidendy
18
0,15
2,04
0,80 0,80 0,90
1,50
3,68
2,20 2,25*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Rekomen...
Komfortowa struktura
zapadalności długu
19
353
100 120
50
26
78
20
0
50
100
150
200
250
300
350
gotówka
31.12.2014
do 31.1...
2014 – realizowane cele
20
Reakcja na
sytuację rynkową
Rozwój
potencjału
strategicznego
Optymalizacja
efektywności
kapitał...
Załączniki
22
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2015
Projekt
Liczba mieszkań
w projekcie
Początek przekazań
II kw.
(380)
Oaza ph 3...
23
Załącznik 2:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
stan na 31/12/2014
RAZEM W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
ZAKOŃCZONE
WAR...
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyczny...
of 24

Prezentacja wyników za rok 2014 Dom Development S.A.

Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w 2014 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników za rok 2014 Dom Development S.A.

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015
 • 2. Budujemy wartość na solidnych fundamentach • Długofalowe cele • Silny bilans • Konsekwentna polityka dywidendowa • Transparentna komunikacja 2 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy od ponad 20 lat w branży Małgorzata Kolarska Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny od ponad 10 lat w branży Janusz Stolarczyk Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju od ponad 20 lat w branży Terry Roydon Członek Zarządu Ponad 40 lat międzynarodowego doświadczenia w branży Jarosław Szanajca Prezes Zarządu Współzałożyciel Dom Development S.A. Od ponad 20 lat w branży deweloperskiej
 • 3. Mocne fundamenty rynku mieszkaniowego bieżące średnioterminowe długoterminowe
 • 4. Stopy procentowe 4 7,00% 4,70% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI 2010 2011 2012 2013 2014 Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych (lewa oś) Dynamika płac realnych r/r (prawa oś) Źródło: NBP; GUS bieżące
 • 5. Demografia 5Opracowanie własne na podstawie danych GUS; stan na 31.12.2013 Struktura wieku ludności Warszawy 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75< Wyż przełomu lat 70. i 80. „idzie na swoje” – silne wsparcie popytu na mieszkania popularne w najbliższych latach średnio- terminowe Rynek drugich mieszkań, mieszkania o podwyższonym standardzie
 • 6. Trendy migracji Aglomeracja miasta stołecznego (pow. 1 mln) % ludności kraju 1. Ateny (Grecja) 33,4% 2. Kopenhaga (Dania) 28,4% 3. Dublin (Irlandia) 27,1% 4. Wiedeń (Austria) 25,5% 5. Budapeszt (Węgry) 25,5% 6. Lizbona (Portugalia) 23,8% 7. Helsinki (Finlandia) 22,8% 8. Londyn (Wielka Brytania) 22,0% 9. Oslo (Norwegia) 21,6% 10. Sztokholm (Swecja) 20,8% 11. Mińsk (Białoruś) 20,1% 12. Belgrad (Serbia) 19,4% 13. Bruksela (Belgia) 19,1% 14. Sofia (Bułgaria) 18,9% 15. Paryż (Francja) 17,5% 16. Amsterdam (Holandia) 13,9% 17. Praga (Czechy) 13,6% 18. Madryt (Hiszpania) 13,4% 19. Moskwa (Rosja) 11,7% 20. Bukareszt (Rumunia) 10,0% 21. Kijów (Ukraina) 7,6% 22. Rzym (Włochy) 5,9% 23. Warszawa (Polska) 5,9% 24. Berlin (Niemcy) 5,4% 6 długo-term inowe Opracowanie własne na podstawie: Thomas Brinkhoff: Major Agglomerations of the World, http://www.citypopulation.de Tylko 5,9% populacji Polski mieszka w aglomeracji warszawskiej (2,3 mln osób)
 • 7. Sytuacja rynkowa • Sprzedaż na poziomie hossy 2007 przy niższych, nie rosnących cenach • Równowaga popytu i podaży • Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają rynek kredytów hipotecznych • Wyższe limity MdM wsparły sprzedaż mieszkań popularnych w Warszawie 7
 • 8. Wyniki operacyjne i finansowe w 2014 roku
 • 9. IV kw. 2014 Na fali wznoszącej • Rekordowa sprzedaż kwartalna – 531 mieszkań netto w IV kw. • Zwiększając sprzedaż pilnujemy marż • Utrzymujemy dużą, zróżnicowaną ofertę • Bezpieczny poziom gotówki (353 mln zł) i bardzo niskie zadłużenie netto: 5% 9
 • 10. Roczna sprzedaż netto 792 1 386 1 735 1 436 1 605 1 889 0 500 1 000 1 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 Liczba mieszkań
 • 11. Kwartalna sprzedaż netto 11 361 334 339 386 414 466 400 463 495 531 0 100 200 300 400 500 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw.2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 Liczba mieszkań
 • 12. Oferta 12 443 1 582 1 515 1 545 1 625 1 952 580 206 223 458 232 283 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 31/12/2009 1 023 31/12/2010 1 788 31/12/2011 1 738 31/12/2012 2 003 31/12/2013 1 857 31/12/2014 2 235 Mieszkania na projektach w budowie Mieszkania na projektach zakończonych 96% oferowanych mieszkań w budowie posiada rachunek powierniczy. Liczba mieszkań
 • 13. Inwestycje wprowadzone do realizacji 13 585 2 151 1 685 1 701 1 830 I kw. 297 II kw. 1020 III kw. 338 IV kw. 249 0 500 1 000 1 500 2 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 projektów 10 projektów 2 projekty 12 projektów 11 projektów 12 projektów 1 904 4 z 12 projektów wprowadzonych w 2014 roku to nowe lokalizacje. Liczba mieszkań
 • 14. Projekty w realizacji i przygotowaniu 583 2 745 2 921 2 123 2 946 2 815 7 024 6 770 7 929 7 023 6 211 4 587 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 w realizacji w przygotowaniu 14 Liczba mieszkań
 • 15. Przekazania 15 1 547 694 1 282 1 970 1 562 1 958 0 500 1 000 1 500 2 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liczba mieszkań Mieszkania sprzedane i nieprzekazane 31.12.2014 r. 1 059 mieszkań, w tym: • 196 mieszkań w projektach zakończonych • 863 mieszkania w budowie
 • 16. Wyniki finansowe efektem przekazań mieszkań popularnych o niskiej marży 2014 2013 Zmiana IV kw. 2014 IV kw. 2013 Zmiana Przychody ze sprzedaży 784,3 676,4 16,0% 262,8 212,6 23,6% Przychody na 1 mieszkanie przekazane (tys. PLN) 400,5 433,0 -7,5% 425,2 428,6 -0,8% Zysk brutto ze sprzedaży 152,0 157,1 -3,2% 58,2 54,4 7,0% Marża brutto 19,4% 23,2% -3,8 p.p. 22,2% 25,6% -3,4 p.p. EBITDA 72,3 76,5 -5,5% 37,8 36,4 3,9% Marża EBITDA 9,2% 11,3% -2,1 p.p. 14,4% 17,1% -2,7 p.p. Zysk netto 55,9 54,5 2,6% 29,7 26,1 14,0% Zysk na akcję 2,25 2,20 2,3% 1,20 1,05 13,9% 16IAS 18, Dane w mln PLN
 • 17. Utrzymujemy silny bilans przy wysokich wypłatach dywidendy 17 Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 31.12.2014 31.12.2013 Zmiana Gotówka* 352,8 327,4 7,8% Roboty w toku 1 000,4 1 167,1 -14,3% Mieszkania sprzedane a nieprzekazane (szt.) 1 059 1 128 -6,1% Zadłużenie odsetkowe netto 41,2 116,6 -64,7% Kapitał własny 858,3 856,5 0,2% Gearing (dług netto/kapitały własne) 4,8% 13,6% -8,8 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 34,65 34,60 0,1% *w tym środki na rachunkach powierniczych i lokaty o zapadalności powyżej 3 miesięcy
 • 18. Wypłacone dywidendy 18 0,15 2,04 0,80 0,80 0,90 1,50 3,68 2,20 2,25* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *Rekomendacja Zarządu Wypłaty dywidendy na akcję (PLN) Wypłaty dywidendy (mln PLN) 3,7 50,1 19,6 19,6 22,1 37,0 91,0 54,5 55,7* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *Rekomendacja Zarządu Wypłaty dywidendy Z zysku za rok 2014 (rekomendacja) Z zysku za rok 2013 Z zysku za rok 2012 Dywidenda na akcję 2,25 zł 2,20 zł 3,68 zł Łączna kwota dywidendy 55,7 mln zł 54,5 mln zł 91,0 mln zł Udział w zysku netto 100% 100% 100%
 • 19. Komfortowa struktura zapadalności długu 19 353 100 120 50 26 78 20 0 50 100 150 200 250 300 350 gotówka 31.12.2014 do 31.12.2015 do 31.12.2016 do 31.12.2017 do 31.12.2018 Obligacje Kredyty mln PLN 270 124
 • 20. 2014 – realizowane cele 20 Reakcja na sytuację rynkową Rozwój potencjału strategicznego Optymalizacja efektywności kapitału • Uruchomienie 12 nowych projektów (1,900 mieszkań) • Poszerzenie oferty w ramach programu MdM • Wzbogacenie oferty apartamentów • Przedkładanie marż ponad wolumen sprzedaży • Długoterminowa, stabilna struktura finansowania • Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku • Modernizacja operacji i systemów w Spółce Podsumowanie:
 • 21. Załączniki
 • 22. 22 Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 Projekt Liczba mieszkań w projekcie Początek przekazań II kw. (380) Oaza ph 3 218 Czerwiec 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 1 162 Czerwiec 2015 III kw. (763) Palladium 245 Lipiec 2015 Wilno II ph 1 168 Sierpień 2015 Żoliborz Artystyczny ph 3 228 Wrzesień 2015 Aura 1a 122 Wrzesień 2015 IV kw. (1 128) Willa Lindego 121 Listopad 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 2 224 Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 134 Grudzień 2015 Osiedle Pod Różami 107 Grudzień 2015 Al. Piastów 171 Grudzień 2015 Żoliborz Artystyczny ph 4 222 Grudzień 2015 Wilno 2a ph 2 149 Grudzień 2015
 • 23. 23 Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu stan na 31/12/2014 RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 2 240 4 432 21 674 WROCŁAW 575 155 246 DOM 2 815 4 587 21 920 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 171 --- OAZA 218 ---- AURA 186 155 WROCŁAW 575 155 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU WILLA LINDEGO 121 --- ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 450 749 REZYDENCJA MOKOTÓW (NARUSZEWICZA) 134 --- OSIEDLE POD RÓŻAMI (WŁODARZEWSKA) 107 --- GARAŻOWA ---- 326 BUKOWIŃSKA ---- 235 BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ ---- 207 RAZEM LEWA STRONA 812 1 517 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY ---- 204 PALLADIUM (AKACJE) 245 824 KLASYKÓW 231 204 WILNO 566 1 065 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 386 239 SASKA III --- 379 RAZEM PRAWA STRONA 1 428 2 915
 • 24. Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 24 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domdevelopment.com.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents