Clubul de discuţii sportive“Descoperă industriasportivă” (DIS)Iniţiatorul proiectului: Asociaţia Industria Sportivă din Mo...
Clubul de discuţii sportive “Descoperă industriasportivă” (DIS) apare ca necesitate de a face cunoscutpublicului larg proi...
De ce?Oamenii simpli de multe orinu cunosc despre proiectele sportive,se simt izolaţi,nu au de unde se informa,au întrebăr...
Scopul este de deschiderea, transparenţa,eliminarea barierilor ce distanţează consumatorii desport şi cei care administrea...
Obiectivele proiectului:promovarea sportului local;acces la mai multă informație despre lumea sportului din RM;atragerea s...
Ce dorim:schimb de experienţă,schimb de idei şi cunoştinţe,relaţionare şi construirea unor noi parteneriate între particip...
Modul de desfăşurare:3 luniÎn fiecare sîmbătă, timp de 3 luni – 13 invitaţi de oanoareCîte un inivitat va prezenta institu...
Rezultatele așteptateÎn urma derulării proiectului și obiectivelor identificate, dorim săobțimen următoarele rezultate:un ...
Mulţumim pentru timpul acordat,tel. Mb. 068597359 ,e-mail: industriasportiva@gmail.com
Sperăm la o colaborare şi deschiderereciproc avantajoasă ☺Cu respect,Echipa AO Industria Sportivă din Moldova
of 10

Prezentarea proiectului DIS (Descoperă Industria Sportivă din Moldova)

Scopul este de deschiderea, transparenţa, eliminarea barierilor ce distanţează consumatorii de sport şi cei care administrează diferite structuri sportive din Moldova.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea proiectului DIS (Descoperă Industria Sportivă din Moldova)

  • 1. Clubul de discuţii sportive“Descoperă industriasportivă” (DIS)Iniţiatorul proiectului: Asociaţia Industria Sportivă din Moldovanumărul de voluntari care vor lucra în proiect: 10-15 persoane.
  • 2. Clubul de discuţii sportive “Descoperă industriasportivă” (DIS) apare ca necesitate de a face cunoscutpublicului larg proiectele sportive ce se dezvoltă zilnic înRepublica Moldova.În proiecte sportive includem Federaţii sportive, asociaţii sportive, cluburi sportive precum şi altecomponente ce participă la dezvoltarea sportului local.
  • 3. De ce?Oamenii simpli de multe orinu cunosc despre proiectele sportive,se simt izolaţi,nu au de unde se informa,au întrebări fără răspuns,dezinteres faţă de sportul localconcurenţă mare internaţională
  • 4. Scopul este de deschiderea, transparenţa,eliminarea barierilor ce distanţează consumatorii desport şi cei care administrează diferite structurisportive din Moldova.
  • 5. Obiectivele proiectului:promovarea sportului local;acces la mai multă informație despre lumea sportului din RM;atragerea suporterilor în lumea sportului;instruirea, cunoaşterea unei informaţii noi în procesul de prezentare;promovarea federațiilor, asociaţiilor, cluburilor sportive;realizarea unor chestionare prin care vom putea afla opiniileparticipanților (invitat și spectator) despre sport, sportiv, club saufanclub.
  • 6. Ce dorim:schimb de experienţă,schimb de idei şi cunoştinţe,relaţionare şi construirea unor noi parteneriate între participanţi,informare despre proiectele locale,dezvoltare durabilă
  • 7. Modul de desfăşurare:3 luniÎn fiecare sîmbătă, timp de 3 luni – 13 invitaţi de oanoareCîte un inivitat va prezenta instituţia din care face partePrezentarea durează 30-60 minute şi va fi aratată pe un ecran marePauză de cafea/ceaiÎntrebări deschise adresate de oaspeţi către invitaţi 30-60 minutePauză de cafea/ceaiNetworking stabilire contacteOfflineLa fiecare eveniment vor asista voluntari, amatori de sport, profesionişti, jurnalişti, bloggeriinteresaţi de eveniment care vor aplica printr-o cerere online, înainte de eveniment.La fiecare eveniment vor fi între 20-40 aplicanţi, adică 260-800 persoane, per ediţie.
  • 8. Rezultatele așteptateÎn urma derulării proiectului și obiectivelor identificate, dorim săobțimen următoarele rezultate:un impact pozitiv din partea persoanelor, organizațiilor care vorveni să participe la acest proiect;informația acumulată de participanți să fie împărtășită cu altepersoane din societate;să crească numărul de suporteri în tribune şi săli;să fie familiarizați cu menirea fiecărei federații sportive;în urma analizei chestionarelor să identificăm nevoile și viziunileintervievaților pentru a vedea soluționarea acestora.
  • 9. Mulţumim pentru timpul acordat,tel. Mb. 068597359 ,e-mail: industriasportiva@gmail.com
  • 10. Sperăm la o colaborare şi deschiderereciproc avantajoasă ☺Cu respect,Echipa AO Industria Sportivă din Moldova

Related Documents