 Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inaczej: abrewiatura). Skróty zapisuj...
 Wśród właściwych skrótów rozróżniamy skróty tworzone: Przez odcięcie, gdzie piszemy początek wyrazu, pierwszą l...
 małymi literami z kropką na końcu, jeśli skrót nie zawiera ostatniej litery skracanego wyrazu (np. inż., godz., ...
małymi literami bez kropki, gdyskrót zawiera ostatnią literęskracanego pojedynczego wyrazu(np. dr, mgr, nr, w...
 również małymi literami bez kropki w przypadku skrótów będących symbolami matematycznymi (np. sin, log), ...
 małymi literami z kropką po każdym wyrazie, jeśli - którykolwiek z kolejnych wyrazów (poza pierwszym) wchodzącyc...
 skróty jednoliterowe podwaja się, kończąc kropką, np. spotkałem oo. paulinów („spotkałem ojców paulinów”) czy pp. Kowa...
of 7

Prezentacja dotycząca skrótów w języku polskim.

Niniejsza prezentacja dotyczy stosowania skrótów w języku polskim i z powodzeniem może być wykorzystywana na lekcjach dotyczących tej tematyki.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dotycząca skrótów w języku polskim.

  • 1.  Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inaczej: abrewiatura). Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych – szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.
  • 2.  Wśród właściwych skrótów rozróżniamy skróty tworzone: Przez odcięcie, gdzie piszemy początek wyrazu, pierwszą literę lub pierwszą zgłoskę wyrazu: A.D. – Anno Domini, np. – na przykład. Przez ściągnięcie, takie skrócenie, gdy ze środka wyrazu opuszcza się jedną lub więcej liter wskutek czego wyraz zostaje ściągnięty: np.: Dns – Dominus (Pan), ca – circa (około), dr – doktor, mgr – magister.
  • 3.  małymi literami z kropką na końcu, jeśli skrót nie zawiera ostatniej litery skracanego wyrazu (np. inż., godz., tel., płn., ppoż., gosp. - polit.) oraz w wypadku skrótów utworzonych z pierwszych liter wyrazów składających się na skracane wyrażenie, o ile żaden z tych wyrazów (poza pierwszym) nie rozpoczyna się samogłoską (np. cdn., jw., itd., itp.);
  • 4. małymi literami bez kropki, gdyskrót zawiera ostatnią literęskracanego pojedynczego wyrazu(np. dr, mgr, nr, wg, z-ca), chyba żeskrót występuje w formieodmienionej
  • 5.  również małymi literami bez kropki w przypadku skrótów będących symbolami matematycznymi (np. sin, log), chemicznymi, międzynarodowymi oznaczeniami jednostek miar, skrótów nazw rodzimej waluty (zł i gr; skróty utworzone od nazw innych walut zamyka się kropką, np. dol., rub.) oraz ksiąg biblijnych – wszystkie te skróty są nieodmienne;
  • 6.  małymi literami z kropką po każdym wyrazie, jeśli - którykolwiek z kolejnych wyrazów (poza pierwszym) wchodzących w skład skrótu zaczyna się samogłoską (np. p.n.e., p.o.), w przypadku skrótów złożonych z więcej niż jednej litery któregoś z członów (np. m.in., m.st., Sz. P. – w tym ostatnim duże litery stosuje się ze względów grzecznościowych), oraz w celu odróżnienia niektórych skrótów od identycznych skrótów utworzonych od innych wyrażeń (np. b.r. – „brak roku [wydania]” w odróżnieniu od br. – „bieżącego roku”),
  • 7.  skróty jednoliterowe podwaja się, kończąc kropką, np. spotkałem oo. paulinów („spotkałem ojców paulinów”) czy pp. Kowalscy („państwo” lub „panowie”); skróty wieloliterowe można podwajać, np. mgr mgr Kowalski, Janiak, Michalewski, lub dodawać końcówkę -owie, np. mgrowie Kowalski, Janiak, Michalewski.