1
PPrroojjeekkttnnaa nnaallooggaa
PPoolloovviiččnnaa oobbnnoovvaa kkoolleessaa zz mmoottoorrjjeemm
''TToommooss AAppnn44''...
2
Kazalo
I. Uvodna beseda o projektu, ideja
II. Pregled začetnega stanja
III.Prikaz poteka obnove v slikah ter opisom
IV.I...
3
Moja tema seminarske naloge kot projektna naloga na koncu srednje šole je obnova kolesa z motorjem
Tomos APN 4, letnik 1...
4
Moped med razstavljanjem :
5
Ko sem motor povsem razstavil na posamezne dele, sem hitro opazil da bo dela veliko več kot sem
pričakoval na začetku. P...
6
Zadnja osovina po pripravi na cinkanje :
Sprednja ročka, kateri je bilo potrebno popraviti navoj pred obdelavo:
7
Med obdelavo :
Po obdelavi (notranjost) :
8
Sprednje krmilo (na sliki se jasno vidi razlika med levo in desno stranjo). Imel sem veliko srečo, da je
bila rja na krm...
9
Zadnji zobnik sem kupil nov, ker 30 let starega namreč nima smisla obnavljati. Kupil sem novega,
vendar je bil zelo povr...
10
Po obdelavi:
Ena od stvari, ki sem jih moral obnoviti samo polovico je tudi zadnja luč, saj je namreč nameščena na
sred...
11
Med postopkom. Barvo sem odstranil s pomočjo 'Lavacola'. Ker je bila lučka že načeta od rje, sem
dokončal postopek še s...
12
Po obnovi. Del luči, ki ni obnovljen sem zaščitil.
Razlika med obnovljeno in ne obnovljeno stranjo :
13
Pri obročnikih je prišlo do dileme, saj ne morem galvanizirati samo polovico obroča, zato sem odločil,
da obnovim zadnj...
14
Karoserijske dele, ki so bili slabše ohranjeni sem pripravil s pomočjo lavacola ter finim brusnim
papirjem, bolj ohranj...
15
Rezervoar
Pokrov valja motorja
16
Nosilec krmila:
Spodnji del zadnjega amortizerja:
17
Na spodnji sliki je levi blok motorja, ki je že premazan z Lavacol premazom, in barva je že nabreknila.
Kasneje sem z v...
18
Spodaj so slike delov, ki sem jih že pripravil na galvaniziranje po postopku brušenje (granulacija 180
– do visokega si...
19
Napenjalec verige:
Obroč med zadnjimi vilicami ter obročnikom:
20
Na spodnji sliki je material, ki sem ga uporabljal za poliranje ter brušenje:
21
Pri stojalu mopeda je mehanizem narejen tako, da je privijačen na okvir z vmesno 'pušo' saj le to
omogoča, da je stojal...
22
Ker sem se odločil da bom naredil polovično obnovo, sem moral identično narediti tudi pri valju
motorja. Notranjost je ...
23
Valj po obnovi :
24
Kanale – izpušne, sesalne ter pretočne sem zbrusil s posebno večnamensko električno napravo ter
namenskim brusom. Pred ...
25
Težavo z zlomljenim vijakom pri stojalu kolesa sem rešil tako, da sem z gorilnikom segrel nekakšen
vložek, v katerem je...
26
Slika spodaj prikazuje stanje pred obnovo. Na sliki je razstavljen sprednji žaromet. Steklo je bilo zelo
dobro ohranjen...
27
Na spodnji sliki so zloženi več ali manj vsi deli motorja, ki so bili potrebni obnove. Slika je nastala, ko
sem peljal ...
28
Na spodnji sliki je obročnik, ki ga bom uporabil pri projektu in ne bo obnovljen, saj kot sem že
omenil, bo sprednji os...
29
Na spodnji sliki je razstavljen agregat brez drobovine pred obnovo.
Na spodnji sliki so deli, pripravljeni na nanos kon...
30
Z leve proti desni : pokrov verižnice, sprednji krak amortizerjev, nosilec sprednjega blatnika, sprednji
blatnik, varov...
31
Dele mopeda, ki so iz aluminija in niso barvani sem dal strojno polirati, predhodno pa sem jih spoliral
tudi doma. Rezu...
32
Sprednjemu obročniku, ki ne bo obnovljen sem namestil zelo dobro ohranjeno pnevmatiko iz leta
1982 ,novo zračnico ter n...
33
34
Staro osnovno ploščo z navitjem sem zamenjal z novo :
Spodaj je slika nekaterih delov, ki sem jih kupil. Kapa cilindra,...
35
Pisni del moje seminarske naloge se tu končuje, saj me je pred nedavnim podjetje za galvanizacijo
obvestilo, da bo moje...
36
Grobi seštevek stroškov obnove
Na grobo sem napravil tudi seštevek stroškov obnove, s tem da svojega dela ter dela moji...
37
Zaključek
Za zaključek naj povem, da sem se med seminarsko nalogo naučil veliko novih stvari, ter izvedel
veliko novega...
of 37

Polovična obnova kolesa z motorjem Tomos APN 4

Projektna naloga ob zaključku srednje strojne šole
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polovična obnova kolesa z motorjem Tomos APN 4

 • 1. 1 PPrroojjeekkttnnaa nnaallooggaa PPoolloovviiččnnaa oobbnnoovvaa kkoolleessaa zz mmoottoorrjjeemm ''TToommooss AAppnn44'' MMeennttoorr :: pprrooff.. KKoorrooššeecc JJoožžee AAvvttoorr:: HHeekkiičč DDoorroonn
 • 2. 2 Kazalo I. Uvodna beseda o projektu, ideja II. Pregled začetnega stanja III.Prikaz poteka obnove v slikah ter opisom IV.Imena podjetij/posameznikov s katerimi sem sodeloval V.Grobi seštevek stroškov obnove VI.Zaključek
 • 3. 3 Moja tema seminarske naloge kot projektna naloga na koncu srednje šole je obnova kolesa z motorjem Tomos APN 4, letnik 1981. Gre za enega najbolj prodajanih modelov tovarne Tomos, ki so ga izdelovali 15 do 20 let, kasnejšo izpeljanko APN 6 z identičnim agregatom pa še naslednjih 15. Posebnost tega modela je, da je bil agregat izdelan tako premišljeno in dovršeno, da je zdržal maksimalne obremenitve. Bil je primeren za takratnje razmere v Sloveniji. Torej več ali manj so bili kupci ljudje s podeželja. Za to temo seminarske naloge sem se odločil zato, ker z očetom zbirava stare motorje že približno deset let, in me obnavljanje oziroma restavriranje zelo veseli. S polovično obnovo sem želel pokazati kakšna je razlika med 30 let starim motorjem, ter dejansko novim motorjem. Med obnovo sem se naučil veliko novih stvari, ter s tem še nadgradil svoje znanje o restavriranju. Potrebno je upoštevati, da motor, katerega sem obnavljal ni bil garažiran, in je zaradi tega tudi slabše ohranjen, kar pa je bila še večja motivacija za obnovo. Stanje na začetku projekta je bilo, razvidno iz slik, dokaj slabo. Ko sem prišel na idejo, da bi prenovil samo polovico motorja, sem moral tehtno razmisliti katero polovico naj obnovim in katero naj pustim staro. Ko sem motor razstavljal na dele, sem kmalu ugotovil, da je leva stran slabša, zato sem jo obnovil. Zgornji nosilec zadnjega amortizerja je bil zlomljen, levo varovalo pri sprednjih vilicah je bilo zamaknjeno, ter levi vijak pri stojalu motorja je bil odlomljen. Torej desno stran motorja sem pustil 'staro', levo pa obnovil. Slika spodaj prikazuje desno stran, ki je ostala nespremenjena.
 • 4. 4 Moped med razstavljanjem :
 • 5. 5 Ko sem motor povsem razstavil na posamezne dele, sem hitro opazil da bo dela veliko več kot sem pričakoval na začetku. Projekta se nisem ustrašil, zato sem začel s pripravo vijakov ter delov ki so potrebni galvaniziranje (kromiranja, cinkanja). Gre za dolgotrajne procese, pri katerih je bistvenega pomena to, da se z njih mehansko odstrani rja nastala z leti, ter da se jih zbrusi in kasneje spolira do visokega sijaja, saj je plast kroma in cinka zelo tanka, zato moramo za kvaliteten izdelek vložiti veliko dela. Naj samo povem, da je bilo dela z eno samo matico približno 3 ure. Slike pred obdelavo, ter po obdelavi : Nosilec zadnjega zobnika :
 • 6. 6 Zadnja osovina po pripravi na cinkanje : Sprednja ročka, kateri je bilo potrebno popraviti navoj pred obdelavo:
 • 7. 7 Med obdelavo : Po obdelavi (notranjost) :
 • 8. 8 Sprednje krmilo (na sliki se jasno vidi razlika med levo in desno stranjo). Imel sem veliko srečo, da je bila rja na krmilu le površinska) Postopek je trajal približno 4 ure. Začel sem z malo bolj grobim vodo brusnim papirjem (400) ter stopnjeval proti bolj finemu (2000), zadnjo fazo pa sem opravil s kotnim brusilnikom ter tremi različnimi nastavki.
 • 9. 9 Zadnji zobnik sem kupil nov, ker 30 let starega namreč nima smisla obnavljati. Kupil sem novega, vendar je bil zelo površno pripravljen pred cinkanjem, prav tako pa ni bil mehko cinkan, tako kot si jaz želim, zato sem zbrusil zobnik do čistega železa ter po dolgih postopkih prišel do visokega sijaja. Vse sem opravil s kotnim brusilnikom ter približno desetimi različnimi nastavki. Ta postopek je vzel resnično veliko časa in živcev, saj je tudi material drugačen od običajnega železa in poliranje še toliko bolj zamudno. Slika novega zobnika : Med postopkom :
 • 10. 10 Po obdelavi: Ena od stvari, ki sem jih moral obnoviti samo polovico je tudi zadnja luč, saj je namreč nameščena na sredini. Pred obnovo :
 • 11. 11 Med postopkom. Barvo sem odstranil s pomočjo 'Lavacola'. Ker je bila lučka že načeta od rje, sem dokončal postopek še s finim brusnim papirjem in jo tako pripravil na barvanje. Med obnovo. Aluminijasti del, ki pokriva 'kresničko' sem zbrusil in spoliral izključno z rokami, saj mi tu ročni brusilnik ni prišel v poštev.
 • 12. 12 Po obnovi. Del luči, ki ni obnovljen sem zaščitil. Razlika med obnovljeno in ne obnovljeno stranjo :
 • 13. 13 Pri obročnikih je prišlo do dileme, saj ne morem galvanizirati samo polovico obroča, zato sem odločil, da obnovim zadnjega, sprednjega pa pustim neobnovljenega. Zadnji obročnik sem razstavil, obroč dal galvanizirati, boben – notranji del obročnika pa sem dal mehansko pulirati, saj doma z mojim orodjem nikakor nebi dosegel takega sijaja.
 • 14. 14 Karoserijske dele, ki so bili slabše ohranjeni sem pripravil s pomočjo lavacola ter finim brusnim papirjem, bolj ohranjene dele pa sem pripravil samo s finim brusnim papirjem. Bloke motorja sem pripravil na barvanje po istem postopku. Nosilec stojal za noge Nosilec žarometa :
 • 15. 15 Rezervoar Pokrov valja motorja
 • 16. 16 Nosilec krmila: Spodnji del zadnjega amortizerja:
 • 17. 17 Na spodnji sliki je levi blok motorja, ki je že premazan z Lavacol premazom, in barva je že nabreknila. Kasneje sem z visokotlačnim čistilnim strojem nabreklo barvo odstranil. Tako kot pri karoserijski delih, sem se tudi pri delih agregata odločil, da bo zunanjost obnovljena samo polovično, zato sem odstranil barvo z levih dveh, desna dva pa sem pustil v originalnem stanju. Notranjost agregata je povsem nova. Ko so bloki prišli iz barvanja, sem agregat sestavil skupaj. V agregatu so vsi ležaji in semeringi zamenjani z novimi. Glavna gred je na novo balansirana, majhne praske v kompresijskem prostoru ter na stikih bloka so bile odstranjene. Vzmeti, zaskočke so zamenjane. Kondenzator, platine, vžigalna tuljava so novi.
 • 18. 18 Spodaj so slike delov, ki sem jih že pripravil na galvaniziranje po postopku brušenje (granulacija 180 – do visokega sijaja Koleno pri zadnjih zavorah: Prestavna ročica:
 • 19. 19 Napenjalec verige: Obroč med zadnjimi vilicami ter obročnikom:
 • 20. 20 Na spodnji sliki je material, ki sem ga uporabljal za poliranje ter brušenje:
 • 21. 21 Pri stojalu mopeda je mehanizem narejen tako, da je privijačen na okvir z vmesno 'pušo' saj le to omogoča, da je stojalo fiksno ter se premika ob enem. Ker so bile puše dotrajane, sem jih zamenjal z novimi, ki mi jih je izdelal prijatelj, prav tako pa sem moral povečati luknjo v stojalu, saj je bila ovalne oblike. Na levi sliki so stare, na desni pa nove.
 • 22. 22 Ker sem se odločil da bom naredil polovično obnovo, sem moral identično narediti tudi pri valju motorja. Notranjost je namreč potrebno povečati na drugo brušenje (38,5), saj je stanje slabo in je notranja luknja preveč ovalne oblike, zunanjost pa sem obnovil samo polovicč. Cilinder tovarniško ni bil barvan, zato tudi moj ne bo. Vse kar je bilo potrebno, je bilo samo to, da sem zbrusil rjo. Valj pred obnovo :
 • 23. 23 Valj po obnovi :
 • 24. 24 Kanale – izpušne, sesalne ter pretočne sem zbrusil s posebno večnamensko električno napravo ter namenskim brusom. Pred obnovo so bili kanali 'načeti' od rje.
 • 25. 25 Težavo z zlomljenim vijakom pri stojalu kolesa sem rešil tako, da sem z gorilnikom segrel nekakšen vložek, v katerem je navoj, ter ga zamenjal z rabljenim, z drugega mopeda. Pred : Po obnovi
 • 26. 26 Slika spodaj prikazuje stanje pred obnovo. Na sliki je razstavljen sprednji žaromet. Steklo je bilo zelo dobro ohranjeno, zato sem ga samo ročno očistil, parabole sem dal na novo napariti, s pomočjo podjetja, ki se ukvarja s tesnili pa sem izdelal tudi kalup za tesnilo ter kasneje tudi tesnilo, saj ga kot rezervni del ni mogoče dobiti v trgovini že lep čas. Ko bo kalup narejen bom neuradno lastnik edinega kalupa za ta tip žarometa v Sloveniji, do sedaj so vsi prakticirali delo s 'silikonskimi lepili' ter podobnimi stvarmi. Ko sem razstavljal sprednje vilice, sem kmalu naletel na še eno težavo. Eden od krakov je imel namreč zlomljeno vzmet, zato sem jo zamenjal z novo. Slika zlomljene vzmeti :
 • 27. 27 Na spodnji sliki so zloženi več ali manj vsi deli motorja, ki so bili potrebni obnove. Slika je nastala, ko sem peljal dele galvanizirati, napariti parabole, karoserijske dele nesel k ličarju kjer sva delo nadaljevala, pakne sem nesel na novo 'nalimati', v mešalnico barv sem nesel originalen del, zelene barve, s katerega so mi odčitali barvo ter 'zmešali' identično.
 • 28. 28 Na spodnji sliki je obročnik, ki ga bom uporabil pri projektu in ne bo obnovljen, saj kot sem že omenil, bo sprednji ostal v takšnem stanju kot je bil, zadnji pa bo povsem obnovljen. Na spodnji sliki so sprednje 'pakne' oziroma zavore pred obnovo. Vzmeti sem med obnavljanjem zamenjal z novimi, v podjetje, ki se ukvarja s ponovnim nanašanjem zaviralnega sloja (azbesta) pa sem odnesel dva dela, katera vzmet povezuje.
 • 29. 29 Na spodnji sliki je razstavljen agregat brez drobovine pred obnovo. Na spodnji sliki so deli, pripravljeni na nanos končne, zelene barve. Na sliki je na karoserijskih delih tako imenovani 'špric kit' ter temeljna barva. Jasno se vidi, da so deli, ki mejijo na levo in desno stran mehansko ločeni (s trakom, papirjem)
 • 30. 30 Z leve proti desni : pokrov verižnice, sprednji krak amortizerjev, nosilec sprednjega blatnika, sprednji blatnik, varovalo pri verižnici, zadnje nihajke, pokrov na rezervoarju. Spodaj je fotografiran okvir mopeda.
 • 31. 31 Dele mopeda, ki so iz aluminija in niso barvani sem dal strojno polirati, predhodno pa sem jih spoliral tudi doma. Rezultat je viden na spodnji sliki :
 • 32. 32 Sprednjemu obročniku, ki ne bo obnovljen sem namestil zelo dobro ohranjeno pnevmatiko iz leta 1982 ,novo zračnico ter nov povoj med obročem in zračnico. Prav tako sem stare ležaje nadomestil z novimi, pakne pa so na novo 'sintrane'.
 • 33. 33
 • 34. 34 Staro osnovno ploščo z navitjem sem zamenjal z novo : Spodaj je slika nekaterih delov, ki sem jih kupil. Kapa cilindra, filter, vzmet, tesnila. Večinoma delikatne stvari, ki se jih v običajnih trgovinah zelo težko dobi.
 • 35. 35 Pisni del moje seminarske naloge se tu končuje, saj me je pred nedavnim podjetje za galvanizacijo obvestilo, da bo moje naročilo obdelano s kar precejšnjo zamudo, kar pa je posledično zamaknilo celotno obnovo. Kljub temu mislim, da sem prikazal velik del poteka obnove, saj sem dejansko opravil vse razen končnega sestavljanja ki je verjetno najlažji proces. Ravno med pisanjem zaključka seminarske naloge sem prejel obvestilo, da so karoserijski deli pripravljeni na sestavljanje, parabole so naparjene, prav tako pa je izdelano tudi tesnilo. V roku dveh ali treh tednov pa bom zaključil tudi praktični del. Imena podjetij/posameznikov s katerimi sem pri seminarski nalogi sodeloval : Minox poliranje Velo Črnuče Hella Saturnus Galma Radomlje Tesnila Trzin Timing rudnik Spies Hecker Slovenija Obnovi-si.si
 • 36. 36 Grobi seštevek stroškov obnove Na grobo sem napravil tudi seštevek stroškov obnove, s tem da svojega dela ter dela mojih ožjih družinskih članov nisem vračunal v znesek. Prav tako nisem upošteval cene začetne investicije, ker sem motor dobil. Delo/storitev Cena (€) Galvaniziranje 170 Strojno poliranje 20 Naparjanje 15 Izdelava kalupa 110 in tesnila Brušenje valja 20 Ličarske storitve 60 Barva 30 Material za brušenje 50 Material za poliranje 60 Elektrika na mopedu 50 Material za motor 80 Tesnila, semeringi, 50 ležaji Gumi deli 30 Ostali rabljeni deli, 70 ki sem jih dokupil Nalepke 20 Barvanje in Priprava 70 Skupaj : 895 €
 • 37. 37 Zaključek Za zaključek naj povem, da sem se med seminarsko nalogo naučil veliko novih stvari, ter izvedel veliko novega tako o delovanju mopeda kot prevoznega sredstva kot tudi samo o motorju, ki poganja moped. Tekom obnove sem opravljal najrazličnejše postopke, ki so sestavni deli restavracije. Tudi ko sem določene dele dal obnoviti posameznikom ali podjetjem sem se več ali manj organiziral tako, da sem vedno videl kaj in kako se dogaja z deli. Verjamem da bo znanje, ki sem ga pridobil pri tem projektu dobra osnova in izhodišče za vse moje nadaljne projekte. Hkrati pa želim s tem projektom sporočiti in pokazati da je znanje strojnega tehnika, katerega vzdevek bom prejel po končani šoli ki jo opravljam, še kako pomembno pri prav vseh mogočih projektih. Le od vsakega dijaka posamezno, pa je odvisno, kakšne osnove bo iz šole ki mu bo ta naziv podelila odnesel. Zahvala sošolcema Janu Modicu ter Simonu Šivcu ker sta mi pomagala pri projektu.