RAZNORAZNA POMAGALA
SISOMJER
ROŠTILJ
<ul><li>OSMIJEH ZA ŠEFA </li></ul>
DRŽAČ I… <ul><li>OTVARAČ ZA </li></ul><ul><li>BOCE </li></ul>
KOSILICA TRAVE
ČISTAČ ULICA
BICIKL
TETRAPAK
<ul><li>KAKO ISKORISTITI STARE </li></ul><ul><li>TRAPERICE… </li></ul>
ŠETNJA PSA
AFRIČKI MOBITEL
 HANDS-FREE MOBITEL
<ul><li>MOBITEL SA KAMEROM </li></ul>
PROZORI
ANTIRADAR (SLOVENSKI)
ZIMSKA OPREMA
KRPA ZA POD
PODLOGA ZA…....hm.. MIŠA. KOMPJUTERSKOG.
DRŽAČ NOŽEVA
FITNESS-CENTAR
SUŠIONA
PROTOČNI BOJLER
<ul><li>REZERVNA </li></ul><ul><li>GUMA </li></ul>
DRŽAČI AUTOMOBILA
<ul><li>MARAMICE </li></ul><ul><li>ZA JAKO </li></ul><ul><li>PREHLAĐENE </li></ul><ul><li>(vrlo popularne u vrijeme gri...
<ul><li>KREVETI U </li></ul><ul><li>STUDENTSKOM </li></ul><ul><li>DOMU </li></ul>
BAZENI
<ul><li>VIDIKOVAC </li></ul>
<ul><li>DJEČJA </li></ul><ul><li>KOLICA </li></ul>
LUNA-PARK
MINI-SUNCOBRAN
MOBILNI MINI-BAR
U SLUČAJU NUŽDE…….
of 34

Pomagala

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomagala

 • 1. RAZNORAZNA POMAGALA
 • 2. SISOMJER
 • 3. ROŠTILJ
 • 4. <ul><li>OSMIJEH ZA ŠEFA </li></ul>
 • 5. DRŽAČ I… <ul><li>OTVARAČ ZA </li></ul><ul><li>BOCE </li></ul>
 • 6. KOSILICA TRAVE
 • 7. ČISTAČ ULICA
 • 8. BICIKL
 • 9. TETRAPAK
 • 10. <ul><li>KAKO ISKORISTITI STARE </li></ul><ul><li>TRAPERICE… </li></ul>
 • 11. ŠETNJA PSA
 • 12. AFRIČKI MOBITEL
 • 13. HANDS-FREE MOBITEL
 • 14. <ul><li>MOBITEL SA KAMEROM </li></ul>
 • 15. PROZORI
 • 16. ANTIRADAR (SLOVENSKI)
 • 17. ZIMSKA OPREMA
 • 18. KRPA ZA POD
 • 19. PODLOGA ZA…....hm.. MIŠA. KOMPJUTERSKOG.
 • 20. DRŽAČ NOŽEVA
 • 21. FITNESS-CENTAR
 • 22. SUŠIONA
 • 23. PROTOČNI BOJLER
 • 24. <ul><li>REZERVNA </li></ul><ul><li>GUMA </li></ul>
 • 25. DRŽAČI AUTOMOBILA
 • 26. <ul><li>MARAMICE </li></ul><ul><li>ZA JAKO </li></ul><ul><li>PREHLAĐENE </li></ul><ul><li>(vrlo popularne u vrijeme gripe) </li></ul>
 • 27. <ul><li>KREVETI U </li></ul><ul><li>STUDENTSKOM </li></ul><ul><li>DOMU </li></ul>
 • 28. BAZENI
 • 29. <ul><li>VIDIKOVAC </li></ul>
 • 30. <ul><li>DJEČJA </li></ul><ul><li>KOLICA </li></ul>
 • 31. LUNA-PARK
 • 32. MINI-SUNCOBRAN
 • 33. MOBILNI MINI-BAR
 • 34. U SLUČAJU NUŽDE…….

Related Documents