Nadzór
w zgodzie z prawem
Zdzisław A. Kaleta
radca prawny
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca i osób
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca i osób
• Nagrania audio...
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca i osób
• Nagrania audio...
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca i osób
• Nagrania audio...
Co zbieramy i przetwarzamy stosując
monitoring wizyjny i audio-wizyjny?
• Nagrania wizyjne miejsca i osób
• Nagrania audio...
Gdzie pozyskujemy informacje?
• w otwartej przestrzeni publicznej
Gdzie pozyskujemy informacje?
• w otwartej przestrzeni publicznej
• w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publi...
Gdzie pozyskujemy informacje?
• w otwartej przestrzeni publicznej
• w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publi...
Co robimy z pozyskaną informacją?
1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer
w jednym miejscu
Co robimy z pozyskaną informacją?
1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer
w jednym miejscu
2. zapisujemy d...
Co robimy z pozyskaną informacją?
1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer
w jednym miejscu
2. zapisujemy d...
Co robimy z pozyskaną informacją?
W przypadkach 2 i 3, zgodnie z interpretacją GIODO,
przetwarzamy dane osobowe i zazwycza...
Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie
przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego
• Konwencja Rady Europy Nr ...
Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie
przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego
• Konwencja Rady Europy Nr ...
Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie
przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego
• Konwencja Rady Europy Nr ...
Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie
przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego
• Ustawa z dnia 29 sierpnia...
Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie
przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego
• Ustawa z dnia 29 sierpnia...
Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom,
których wizerunek zapisaliśmy?
• Prawo sprzeciwu
Każdej osobie, której dane są prz...
Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom,
których wizerunek zapisaliśmy?
• Prawo sprzeciwu
• Prawo do informacji
Każda osoba...
Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom,
których wizerunek zapisaliśmy?
• Prawo sprzeciwu
• Prawo do informacji
• Prawo do ...
Co nas czeka ?
Nowe przepisy prawa
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
W dniu 25 stycznia 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła p...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
Planowane jest zastąpienie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europ...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
• Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
• Nowa ustawa krajowa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt z...
Nowe przepisy prawa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW)
• Ustawa wprowadzi funkcję ad...
Nowe przepisy prawa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW)
• Nagrania nie będą przechowy...
Nowe przepisy prawa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW)
• Administrator systemu nie b...
Nowe przepisy prawa
Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW)
• Projektowane przepisy zabra...
A może jakieś inne przepisy trzeba wziąć pod uwagę?
• Przepisy branżowe
• Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europe...
Czy to już wszystkie problemy ?
Oczywiście nie!
Co jeszcze nam grozi?
Co jeszcze nam grozi?
• Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć
czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu ...
Co jeszcze nam grozi?
• Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć
czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu ...
Co jeszcze nam grozi?
• Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć
czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu ...
Powstaje Leninowskie pytanie:
Co Robić?
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
• Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia z...
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
• Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia z...
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
• Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia z...
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
• Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia z...
Powstaje Leninowskie pytanie: co robić?
• Robić swoje!
• Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia z...
Wnioski Końcowe
• Obecny stan prawny jest niejasny i niedostosowany do potrzeb
jednoznacznej regulacji monitoringu.
• Brak...
www.dtcom.pl
of 54

Nadzór w zgodzie z prawem

Zdzisław A. Kaleta, Jurisconsulting Zastosowanie systemów monitoringu w świetle obowiązującego prawa i przygotowywanych regulacji krajowych i europejskich. Prezentacja z seminarium "Bezpieczny Obiekt XXI wieku. Techniczne i prawne aspekty nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.", 13 maja 2014 r., Business Centre Club.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadzór w zgodzie z prawem

 • 1. Nadzór w zgodzie z prawem Zdzisław A. Kaleta radca prawny
 • 2. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca
 • 3. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca i osób
 • 4. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca i osób • Nagrania audio miejsca i osób
 • 5. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca i osób • Nagrania audio miejsca i osób I co potem?
 • 6. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca i osób • Nagrania audio miejsca i osób •Porządkujemy i indeksujemy zbiór.
 • 7. Co zbieramy i przetwarzamy stosując monitoring wizyjny i audio-wizyjny? • Nagrania wizyjne miejsca i osób • Nagrania audio miejsca i osób • Porządkujemy i indeksujemy zbiór • Stosujemy oprogramowanie identyfikujące
 • 8. Gdzie pozyskujemy informacje? • w otwartej przestrzeni publicznej
 • 9. Gdzie pozyskujemy informacje? • w otwartej przestrzeni publicznej • w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego
 • 10. Gdzie pozyskujemy informacje? • w otwartej przestrzeni publicznej • w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego • w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku prywatnego
 • 11. Co robimy z pozyskaną informacją? 1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer w jednym miejscu
 • 12. Co robimy z pozyskaną informacją? 1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer w jednym miejscu 2. zapisujemy dane na dyskach w trakcie ich oglądania - wszystkie lub wybrane przez operatora
 • 13. Co robimy z pozyskaną informacją? 1. oglądamy na bieżąco - zazwyczaj obrazy z wielu kamer w jednym miejscu 2. zapisujemy dane na dyskach w trakcie ich oglądania - wszystkie lub wybrane przez operatora 3. zapisujemy dane na dyskach w celu ich późniejszego wykorzystania
 • 14. Co robimy z pozyskaną informacją? W przypadkach 2 i 3, zgodnie z interpretacją GIODO, przetwarzamy dane osobowe i zazwyczaj robimy to automatycznie.
 • 15. Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego • Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych
 • 16. Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego • Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych
 • 17. Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego • Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych • Konstytucja RP z 1997r. Jej art. 47 zagwarantował obywatelom prawo do prywatności, a art. 51 (każdej osobie) prawo do ochrony dotyczących jej informacji.
 • 18. Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • 19. Regulacje prawne ochrony danych mające zastosowanie przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33, poz. 285) – implementacja przepisów Dyrektywy 95/46/WE
 • 20. Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom, których wizerunek zapisaliśmy? • Prawo sprzeciwu Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. • Prawo do informacji • Prawo do poprawiania danych
 • 21. Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom, których wizerunek zapisaliśmy? • Prawo sprzeciwu • Prawo do informacji Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m. in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania swoich danych (art. 32 ust. Pkt. 1 – 5a, art. 33, UoODO). • Prawo do poprawiania danych
 • 22. Jakie prawa powinniśmy zapewnić osobom, których wizerunek zapisaliśmy? • Prawo sprzeciwu • Prawo do informacji • Prawo do poprawiania danych Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 23. Co nas czeka ?
 • 24. Nowe przepisy prawa
 • 25. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej
 • 26. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa
 • 27. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej W dniu 25 stycznia 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, w celu wzmocnienia prawa do prywatności w Internecie i nadanie impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. Projekt zawiera komunikat polityczny określający cele Komisji oraz dwa wnioski ustawodawcze, a mianowicie rozporządzenie określające ogólne unijne ramy ochrony danych osobowych oraz dyrektywę zawierającą szczególne regulacje dotyczące ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa. • Nowa ustawa krajowa
 • 28. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej Planowane jest zastąpienie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie to obowiązywałoby bezpośrednio w krajach członkowskich, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego, a dzięki jego wprowadzeniu nastąpiłaby pełna harmonizacja prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu tych danych. • Nowa ustawa krajowa
 • 29. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW)
 • 30. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) „Kończymy z wolnoamerykanką. Do tej pory każdy mógł nagrywać każdego w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie i robić z tymi nagraniami wszystko. Przygotowana przez nas regulacja ma na celu nie likwidację monitoringu, ale nadanie monitoringowi wizyjnemu pewnych ram prawnych i cywilizowanego kształtu.” Minister Bartłomiej Sienkiewicz o przygotowanych przepisach dotyczących monitoringu wizyjnego.
 • 31. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) Gdzie jej szukać: a) https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11660,Przeciw-wielkiemu-bratu- ustawa-o-monitoringu-wizyjnym.html b) http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/ 22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
 • 32. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) Co ma zawierać regulacja? 1) prawa osób, które znajdują się w przestrzeni objętej monitoringiem 2) zasady postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów monitoringu 3) zasady kontroli dla systemów monitoringu przetwarzających obraz, procedur udostępniania systemów i wglądu do obrazu uprawnionym podmiotom, stosowania przepisów karnych
 • 33. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) Co ma zawierać regulacja? 4) wprowadzenie zasady: - celowości, proporcjonalności, minimalności ingerencji w inną przestrzeń niż w odniesieniu do której monitoring jest prowadzony oraz - merytorycznej poprawności i adekwatności obrazu 5) uporządkowanie kwestii związanych ze stosowaniem monitoringu jako narzędzia istotnego dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego z jednoczesnym zagwarantowaniem praw i wolności obywatelskich,
 • 34. Nowe przepisy prawa • Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej • Nowa ustawa krajowa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) Co ma zawierać regulacja? 6) zwiększenie skuteczności działania służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności w aspekcie realizowanych działań prewencyjnych.
 • 35. Nowe przepisy prawa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) • Ustawa wprowadzi funkcję administratora systemu monitoringu wizyjnego, który będzie odpowiedzialny m.in. za zapewnienie ochrony odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu. Zadaniem administratora będzie także zabezpieczenie obrazu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem kopii rejestrowanego obrazu przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą lub zniszczeniem zarejestrowanego obrazu.
 • 36. Nowe przepisy prawa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) • Nagrania nie będą przechowywane dłużej niż 90 dni, chyba że uprawnione instytucje wystąpią o ich zabezpieczenie.
 • 37. Nowe przepisy prawa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) • Administrator systemu nie będzie mógł zestawiać zarejestrowanego obrazu z danymi osobowymi pozwalającymi na określenie tożsamości danej osoby (chyba że uprawnienie to wynika z odrębnych przepisów lub jest prowadzone w zakresie niezbędnym do realizacji ochrony osób i mienia na warunkach wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia oraz nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych).
 • 38. Nowe przepisy prawa Ustawa o Monitoringu Wizyjnym (projekt założeń do ustawy opracowało MSW) • Projektowane przepisy zabraniają prowadzenia monitoringu wizyjnego rejestrującego jednocześnie obraz i dźwięk oraz jego prowadzenia w miejscach, w których mogłoby dojść do naruszenia godności człowieka, chyba że dopuszczenie takie wynika z innych przepisów. Nie będzie można także stosować atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej.
 • 39. A może jakieś inne przepisy trzeba wziąć pod uwagę? • Przepisy branżowe • Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych • Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej)
 • 40. Czy to już wszystkie problemy ?
 • 41. Oczywiście nie!
 • 42. Co jeszcze nam grozi?
 • 43. Co jeszcze nam grozi? • Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu by taki wizerunek zapisać i przetwarzać. • Gromadzimy zapisy a więc jeżeli wyciekną np. na Fejsa lub na YouTube to skompromitujemy naszą firmę. • Będziemy mieli ciekawy proces cywilny o odszkodowanie.
 • 44. Co jeszcze nam grozi? • Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu by taki wizerunek zapisać i przetwarzać. • Gromadzimy zapisy a więc jeżeli wyciekną np. na Fejsa lub na YouTube to skompromitujemy naszą firmę. • Będziemy mieli ciekawy proces cywilny o odszkodowanie.
 • 45. Co jeszcze nam grozi? • Zapisujemy czyjeś wizerunki a zatem możemy naruszyć czyjeś prawo do wizerunku gdy nie mamy powodu by taki wizerunek zapisać i przetwarzać. • Gromadzimy zapisy a więc jeżeli wyciekną np. na Fejsa lub na YouTube to skompromitujemy naszą firmę. • Będziemy mieli ciekawy proces cywilny o odszkodowanie.
 • 46. Powstaje Leninowskie pytanie: Co Robić?
 • 47. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje!
 • 48. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje! • Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia zaplanowanego celu.
 • 49. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje! • Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia zaplanowanego celu. • Wprowadzać jasne regulacje firmowe.
 • 50. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje! • Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia zaplanowanego celu. • Wprowadzać jasne regulacje firmowe. • Informować, że dany obszar jest monitorowany.
 • 51. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje! • Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia zaplanowanego celu. • Wprowadzać jasne regulacje firmowe. • Informować, że dany obszar jest monitorowany. • Dobrze zabezpieczyć gromadzone nagrania i kasować niepotrzebne.
 • 52. Powstaje Leninowskie pytanie: co robić? • Robić swoje! • Wprowadzić tyle monitoringu, ile jest potrzebne dla osiągnięcia zaplanowanego celu. • Wprowadzać jasne regulacje firmowe. • Informować, że dany obszar jest monitorowany. • Dobrze zabezpieczyć gromadzone nagrania i kasować niepotrzebne. • Zasięgać opinii prawnika przed, a nie po wprowadzeniu monitoringu.
 • 53. Wnioski Końcowe • Obecny stan prawny jest niejasny i niedostosowany do potrzeb jednoznacznej regulacji monitoringu. • Brak regulacji powoduje konieczność zachowania dużej staranności przy wprowadzaniu i wykorzystywaniu monitoringu oraz przy przechowywaniu jego zapisów.
 • 54. www.dtcom.pl

Related Documents