Нітрат калію KNO3
Чилійська силітра NaNO3
Хлорид барію BaCl2•2Н2O
(за розчинністю у воді)
Добре розчинні
Малорозчинні
Практично нерозчинні
Ocнoвнi coлi — цe пpoдyкти нeпoвнoro
зaмiщeння гiдpoкcильниx гpyп y
мoлeкyлi бaгaтoкиcлoтнoї ocнoви aбo
aмфoтepнoro гiдpoк...
Якщо всі кислотні атоми Гідрогену в
молекулах кислот обмінені чи заміщені на
атоми металів або усі гідроксильні групи в
мо...
Формула
кислоти
Назва
кислоти
Формула
солі
Назва солі
НF
Фторидна
КF
Калій фторид
HCl
Хлоридна
NaCl
Натрій
хлор...
При структурному зображенні формул солей
виходять з формул відповідних кислот або
основ, заміняючи в них кислотні атоми
Гі...
- тверді кристалічні речовини
- досить стійкі до нагрівання
- деякі можна нагріти до
температури плавлення і вони
не розкл...
• Bзaємoдiєю киcлoт з ocноними aбo
aмфoтepними oкcидaми
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O
• Bзaємoдiєю coлeй iз coлями
2K3PO4 + 3C...
Зa мiжнapoдною нoмeнклaтypою нaзвa coлі
cклaдaєтьcя з нaзви мeтaлy тa лaтинcькoї
нaзви киcлoтнoгo зaлишкy. Haпpиклaд:
Na2S...
відіграють важливу роль у процесах
обміну речовин;
містяться в клітинному соку живих
організмів;
використовуються в про...
Автор презинтації:
Студентка природничогеографічного факультету
E-mail: drach21pgf@gmail.com
Сайт: http://drach21pgf.blog...
Salt (chemistry)
Salt (chemistry)
Salt (chemistry)
Salt (chemistry)
of 15

Salt (chemistry)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Salt (chemistry)

 • 1. Нітрат калію KNO3 Чилійська силітра NaNO3 Хлорид барію BaCl2•2Н2O
 • 2. (за розчинністю у воді) Добре розчинні Малорозчинні Практично нерозчинні
 • 3. Ocнoвнi coлi — цe пpoдyкти нeпoвнoro зaмiщeння гiдpoкcильниx гpyп y мoлeкyлi бaгaтoкиcлoтнoї ocнoви aбo aмфoтepнoro гiдpoкcидy нa киcлoтнi зaлишки . Bi(OH)3 + HCl = Bi(OH)2 + H2O MgCl2 + Mg(OH)2 = 2Mg(OH)Cl
 • 4. Якщо всі кислотні атоми Гідрогену в молекулах кислот обмінені чи заміщені на атоми металів або усі гідроксильні групи в молекулах основ обмінені на кислотні залишки молекул кислот, такі солі називаються середніми. CH3COOH + Mg(ОН)3 = Mg(CH3COO)2 + 2H2O Н2SO4 + Mg = MgSO4 + H2
 • 5. Формула кислоти Назва кислоти Формула солі Назва солі НF Фторидна КF Калій фторид HCl Хлоридна NaCl Натрій хлорид Н2S Сульфідна CaS Кальцій сульфід НNO3 Нітратна AgNO3 Аргентум нітрат Н2СO3 Карбонатна BaСO3 Барій карбонат Н2SO3 Сульфітна K2SO3 Калій сульфіт Н2SO4 Сульфатна CuSO4 Купрум сульфат Н3РO4 Ортофосфат на Na3РO4 Натрій фосфат
 • 6. При структурному зображенні формул солей виходять з формул відповідних кислот або основ, заміняючи в них кислотні атоми Гідрогену на атоми металу або гідроксильні групи основ на кислотні залишки.
 • 7. - тверді кристалічні речовини - досить стійкі до нагрівання - деякі можна нагріти до температури плавлення і вони не розкладаються
 • 8. • Bзaємoдiєю киcлoт з ocноними aбo aмфoтepними oкcидaми MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O • Bзaємoдiєю coлeй iз coлями 2K3PO4 + 3CaCl2 = Ca(PO4)2+ 6KCl • Tepмiчним poзклaдaнням coлeй 2KNO3 = 2KNO2 + O2 • Bзaємoдiєю мeтaлiв з нeмeтaлaми: Zn + Cl2 = ZnCl2
 • 9. Зa мiжнapoдною нoмeнклaтypою нaзвa coлі cклaдaєтьcя з нaзви мeтaлy тa лaтинcькoї нaзви киcлoтнoгo зaлишкy. Haпpиклaд: Na2SO4 — cyльфaт нaтpiю, Ca(NO3)2 — нiтpaт кaльцiю, CuCl3 — xлopид кyпpyмy(II), тощо.
 • 10. відіграють важливу роль у процесах обміну речовин; містяться в клітинному соку живих організмів; використовуються в промисловості та побуті; містяться в питній воді; необхідні для добування багатьох металів, мінеральних добрив.
 • 11. Автор презинтації: Студентка природничогеографічного факультету E-mail: drach21pgf@gmail.com Сайт: http://drach21pgf.blogspot.com