MEDICINSKA ŠKOLA
“ STEVICA JOVANOVIĆ “
PANČEVO
PREZENTACIJA DIDAKTIČKIH
MEDIJA
• Obrazovni profili koji imaju praktičnu nastavu u kabinetu
zastupljeni su u području rada zdravstvo i socijalna
zaštita.
...
• Profesionalnost u radu budućih medicinskih sestara
moguće je ostvariti ako učenici poseduju odgovarajuće
obrazovanje, ov...
Zahvaljujući Opštini grada Pančeva, članovima projektnog
tima ( Vesna Bogdan, Mirjana Brzovan, Jasmina
Radulović, Ljilja V...
LUTKA ZA NEGU PACIJENTA
Nameštanje i presvlačenje ličnog i
posteljnog rublja
Postavljanje pacijenta u odgovarajući
položaj
Nega čula
Nega čula
Davanje oksigenoterapije
Hranjenje pacijenta preko nazogastrične
sonde
Postavljanje endotrahealnog tubusa i
veštačka ventilacija pacijenta
Ventilacija pomoću ambu balona
Davanje subkutanih injekcija
Model za intramuskularno davanje injekcija
Priprema intramuskularne injekcije
Davanje intramuskularne injekcije
Ruka za intravensko davanje injekcija i
uzorkovanje krvi
Uzimanje krvi za biohemijske analize
Pripremanje i uključivanje intravenske
infuzije
Model novorođenčeta
Merenje novorođenčeta
Kupanje novorođenčeta
Oblačenje novorođenčeta
Nega čula
Hranjenje novorođenčeta
Lutka za izvođenje kardiopulmonalne
reanimacije
Zahvaljujemo Opštini grada Pančeva za
savremenu opremu kabineta za
Zdravstvenu negu i unapređenje kvaliteta
obrazovanja i ...
of 28

Prezentacija didaktički mediji

Didaktički medij, Medicinska škola
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija didaktički mediji

 • 1. MEDICINSKA ŠKOLA “ STEVICA JOVANOVIĆ “ PANČEVO PREZENTACIJA DIDAKTIČKIH MEDIJA
 • 2. • Obrazovni profili koji imaju praktičnu nastavu u kabinetu zastupljeni su u području rada zdravstvo i socijalna zaštita. • Medicinska škola sarađuje sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama, bavi se prevencijom bolesti i humanizacijom uslova u našem gradu. • Školske 2014 / 2015. godine Medicinska škola predlaže sledeće obrazovne profile: - medicinska sestra tehničar – opšti smer – 3 odeljenja - medicinska sestra vaspitač – 1 odeljenje - zdravstveni negovatelj – 1 odeljenje
 • 3. • Profesionalnost u radu budućih medicinskih sestara moguće je ostvariti ako učenici poseduju odgovarajuće obrazovanje, ovladaju znanjima i veštinama koje to obrazovanje pruža. • Da bi se nastavnici i učenici kontinuirano edukovali i usavršavali neophodno je da imaju savremena nastavna sredstva, koja nastavu približavaju životu, čine nastavni rad zanimljivijim, ekonomičnijim i podstiču učenike da aktivno učestvuju u nastavi.
 • 4. Zahvaljujući Opštini grada Pančeva, članovima projektnog tima ( Vesna Bogdan, Mirjana Brzovan, Jasmina Radulović, Ljilja Vuković, Svetlana Kalapiš, Ćurčin Đorđe, Gordana Petrov ) projekat za opremanje kabineta je u potpunosti realizovan i škola je nabavila sledeća savremena nastavna sredstva: • Lutka za negu pacijenta • Lutka za izvođenje KPR • 3 modela za intramuskularno davanje injekcija • 3 ruke za intravensko davanje injekcija i uzorkovanje krvi • 2 modela novorođenčeta
 • 5. LUTKA ZA NEGU PACIJENTA
 • 6. Nameštanje i presvlačenje ličnog i posteljnog rublja
 • 7. Postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj
 • 8. Nega čula
 • 9. Nega čula
 • 10. Davanje oksigenoterapije
 • 11. Hranjenje pacijenta preko nazogastrične sonde
 • 12. Postavljanje endotrahealnog tubusa i veštačka ventilacija pacijenta
 • 13. Ventilacija pomoću ambu balona
 • 14. Davanje subkutanih injekcija
 • 15. Model za intramuskularno davanje injekcija
 • 16. Priprema intramuskularne injekcije
 • 17. Davanje intramuskularne injekcije
 • 18. Ruka za intravensko davanje injekcija i uzorkovanje krvi
 • 19. Uzimanje krvi za biohemijske analize
 • 20. Pripremanje i uključivanje intravenske infuzije
 • 21. Model novorođenčeta
 • 22. Merenje novorođenčeta
 • 23. Kupanje novorođenčeta
 • 24. Oblačenje novorođenčeta
 • 25. Nega čula
 • 26. Hranjenje novorođenčeta
 • 27. Lutka za izvođenje kardiopulmonalne reanimacije
 • 28. Zahvaljujemo Opštini grada Pančeva za savremenu opremu kabineta za Zdravstvenu negu i unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja svih obrazovnih profila u našoj školi, imajući u vidu da svaki pacijent, građanin Pančeva zaslužuje pravo na izbor i kvalitetnu zdravstvenu negu. HVALA od