Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Аутори:
•
•
Наташа Стојановић, Вера Дујаковић
ОШ “Иван Горан Ковачић”, Нишк...
разредни пројекат
Направити јединствену, свима доступну «библиотеку
знања» о српским писцима чија се дела раде у основној
школи.
Планираое активнпсти
 Наставник је осмислио пројекат и написао
прецизно упутство ученицима.
 Одабрао је веб-алате које ...
Фазе рада:
 Прва фаза – циљ пројекта, подела на групе,
први заједнички задатак
 Друга фаза – рад на различитим задацима...
 Саопштење одлуке о




пројекту
Сагласност ученика
Формирање група
Рад на сарадничком
алату Live Binders
(Циљ је са...
Кап штп се на слици види, реч
је п алату кпји ппдсећа на
велики регистар испуоен
фациклама и пптфасциклама.
Функција пвпг ...
Начин рада
•
Наставник је отворио налог у сервису Live Binders и формирао заједнички документ Српски писци. У
документу ј...
19.2.2013.
Дигитална
учионица
Слике са часа у
дигиталној
учионици
• Групе су саме одабрале понуђене задатке и веб-алате
којима ће реализовати циљ.
• Овај задатак раде код куће.
• Сами бира...
Српски писци, сајт
Све ученичке радове
објединили смо на овом
сајту који је доступан
свима.
http://snataigk.wix.com/srpsk...
Ово је интерактивна временска линија свих
српских писаца. Постоје разне опције гледања
ове линије – по дану, месецу, децен...
Причу о Стевану Сремцу испричале
су девојчице користећи алат
Meograph.
Наставник им је само уступио свој
налог.
Алат садрж...
Постер од
одабраних
слика и
цитата једна
група радила
је у програму
Mural.ly
Две групе направиле
су слајдшоу од
пробраних...
Један од квизова рађених у програму Blubbr.
Још један, мало другачији квиз.
Реч је у квизу где се на основу Јутјуб снимк...
Двадесет питања смислиле су
девојчице и квиз креирале у
програму Pro Profs (Quiz Maker).
Две девојчице креирале су стрип
...
Истраживањем колико школа у
родном месту писаца носи
њихово име, бавила се група
девојчица и свој рад представила
у Power ...
Ученици који су презентовали
радове.
11.3.2013.
кабинет за музичку културу
 У овој фази, све групе се
приремају за
представљање свог рада.
 Одабрале су два члана
која ће представити рад
на јавно...
Наставник ликовног
Владимир Девић
пажљиво прати и
снима час
Наставница
енглеског Злата
Јовановић међу
ђацима.
Каћа и Јов...
Ученици на крају пројекта
попуњавају и два упитника.
Оба се налазе на сајту Српски
писци.
У овом упитнику процењују рад
гр...
Бпдпваое тпкпм целпг
прпјекта
Едмодо – група песници
 У упутству за ученике
детаљно су описани беџеви
и начин добијања.
...
Овако изгледа начин
оцењивања рада у Едмоду
помоћу беџева.
Извештај:
 Успешност и
процењивање
остварености циљева
може ...
Prezentacija sajta Srpski pisci
Prezentacija sajta Srpski pisci
Prezentacija sajta Srpski pisci
Prezentacija sajta Srpski pisci
of 27

Prezentacija sajta Srpski pisci

Rad učenika i profesora niške osnovne škole osvojio je prvo mesto na konkursu "Kreativne škole"
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija sajta Srpski pisci

 • 1. Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: • • Наташа Стојановић, Вера Дујаковић ОШ “Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања Небојша Стојановић, Медицинска школа “Миленко Хаџић”, Ниш Наставни предмет: • српски језик Рад: • Српски писци Тема: • примена пројектне наставе Узраст: • седми разред Кликните овде за унос приказа часа у Word документу! Креативна школа 2012/13.
 • 2. разредни пројекат
 • 3. Направити јединствену, свима доступну «библиотеку знања» о српским писцима чија се дела раде у основној школи.
 • 4. Планираое активнпсти  Наставник је осмислио пројекат и написао прецизно упутство ученицима.  Одабрао је веб-алате које ће користити ученици.  Дефинисао је место и динамику рада.  (Све је прегледно дато у упутству за ученике)
 • 5. Фазе рада:  Прва фаза – циљ пројекта, подела на групе, први заједнички задатак  Друга фаза – рад на различитим задацима  Трећа фаза – представљање радова, евалуација Време Место Фаза 1. 7 дана учионица и кућа Фаза 2. 13 дана кућа Фаза 3. 5 дана учионица
 • 6.  Саопштење одлуке о     пројекту Сагласност ученика Формирање група Рад на сарадничком алату Live Binders (Циљ је сакупити на једном месту све добре интернет ресурсе, припремити изворе, које ће користити у другој фази рада) Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6
 • 7. Кап штп се на слици види, реч је п алату кпји ппдсећа на велики регистар испуоен фациклама и пптфасциклама. Функција пвпг алата је да сакупи и систематизује разне веб-адресе, текст кпји сами укуцате, дпкумента кпје увезете п једнпј теми. Овде су ученици сакупили све пптребне ресурсе п писцима кпје ће кпристити у другпј фази прпјектнпг рада. http://www.livebinders.com/play/play?id=793152&backurl=/shelf /my
 • 8. Начин рада • Наставник је отворио налог у сервису Live Binders и формирао заједнички документ Српски писци. У документу је креирао фасцицкле и унео називе свих писаца. • Вођама група је помоћу њиховог мејла дозволио приступ и уређивање заједничког документа. • Вође група су отвориле налог у сервису и исти налог (шифру и корисничко име) поделиле су са свим члановима групе. • Групе су случајним избором бројева од 1 до 55 (толико има писаца), одабрале писце за које ће претраживати интернет и укуцавати текст из штампаног извора. • Свака група обрађује од два до четири писца у зависности од величине групе (од три до шест чланова). • Формирана је 21 група и то по пријатељству ( у другој фази мање групе су спајане). • Групе су бирале вођу, записничара и презентере рада .Начин рада саме су осмислиле. • Рад на заједничком документу Српски писци започели смо у дигиталној учионици, након што је наставник показао како се користи алат. • Код куће су довршили унос података у документ. • Сви ученици успешно су учествовали су у овој фази рада.
 • 9. 19.2.2013. Дигитална учионица Слике са часа у дигиталној учионици
 • 10. • Групе су саме одабрале понуђене задатке и веб-алате којима ће реализовати циљ. • Овај задатак раде код куће. • Сами бирају начин комуникације и рада. • Наставник је стално доступан ученицима путем друштвених мрежа Фејсбук, Едмодо као и телефона. • Ученици самостално раде; помоћ наставника свела се на отварање пар налога и објашњавање коришћења сложенијих алата, као и сугестије за побољшање радова.
 • 11. Српски писци, сајт Све ученичке радове објединили смо на овом сајту који је доступан свима. http://snataigk.wix.com/srpskipisci
 • 12. Ово је интерактивна временска линија свих српских писаца. Постоје разне опције гледања ове линије – по дану, месецу, деценији, години, веку...Тако да је корист овог алата вишеструка. Временска линија је рађена у програму When In Time. http://whenintime.com/HTimeline.aspx?ses=c3x3 pdjd4x5d4at1w21olz2d&tlurl=/tl/Vuk/srpskipisci/ Друга временска линија има и мапу, чији се изглед може мењати, тако да осим упоређивања времена живота и рада писаца, ученици могу обновити своје географско знање и дознати из ког краја има највише писаца. Сервис у којем су ученици направили овај рад је My Histro.
 • 13. Причу о Стевану Сремцу испричале су девојчице користећи алат Meograph. Наставник им је само уступио свој налог. Алат садржи слику, мапу, глас и видео. Две су групе користиле Power Point предложак за израду лажног Фејсбук профила. Предложак је поделио са члановима Едмода, друштвене мреже за образовање широм света, наставник из Америке.
 • 14. Постер од одабраних слика и цитата једна група радила је у програму Mural.ly Две групе направиле су слајдшоу од пробраних слика и цитата, али свака на свој начин. Док је једна сама уређивала слике, друга је готове слике проналазила на разним фејсбук странама. Обе групе користиле су Slide.ly за приказивање слика.
 • 15. Један од квизова рађених у програму Blubbr. Још један, мало другачији квиз. Реч је у квизу где се на основу Јутјуб снимка постављају питања. https://www.blubbr.tv/postplay.php?game_id=7554&org=0&ref=r elatedGameInGame&refer=onWallFa cebook#.UUC78RyG078 https://www.blubbr.tv/postplay.php?game_id=7800&org=0&ref=relatedGameInGa me&refer=onWallFacebook#.UUC2CxyG078
 • 16. Двадесет питања смислиле су девојчице и квиз креирале у програму Pro Profs (Quiz Maker). Две девојчице креирале су стрип о настанаку песме Крвава бајка. Pixton је сервис који су користиле.
 • 17. Истраживањем колико школа у родном месту писаца носи њихово име, бавила се група девојчица и свој рад представила у Power Point-у. Како у основној школи радимо и дела страних писаца, група девојчица бавила се биографијом светских класика. Користиле су презентацију Prezi.
 • 18. Ученици који су презентовали радове. 11.3.2013. кабинет за музичку културу
 • 19.  У овој фази, све групе се приремају за представљање свог рада.  Одабрале су два члана која ће представити рад на јавном часу.  Постављају наставнику линкове ка радовима, а наставник их прегледава и обједињује на сајту Српски писци.  Благовремено предају наставнику записнике.  Представљају свој рад.  Попуњавају два упитника која се налазе на сајту Српски писци.  Гласају за најбоље представљање и најбољи рад на фејсбук групи Седмаци.
 • 20. Наставник ликовног Владимир Девић пажљиво прати и снима час Наставница енглеског Злата Јовановић међу ђацима. Каћа и Јована представљају свој стрип.
 • 21. Ученици на крају пројекта попуњавају и два упитника. Оба се налазе на сајту Српски писци. У овом упитнику процењују рад групе. У другом упитнику процењују свој допринос у раду групе. http://snataigk.wix.com/srpskipisc i#!-/c12db
 • 22. Бпдпваое тпкпм целпг прпјекта Едмодо – група песници  У упутству за ученике детаљно су описани беџеви и начин добијања. Овако изгледају
 • 23. Овако изгледа начин оцењивања рада у Едмоду помоћу беџева. Извештај:  Успешност и процењивање остварености циљева може се вршити и помоћу извештаја група.  Ево једног примера извештаја:

Related Documents