Ул. Јосифа Панчића бр. 3
Сајт школе: www.tehniar.com
Facebook профил: Техничка школа Аранђеловац
Телефон: 034 67 12 128
2....
Техничка школа има три
подручја рада:
Машинство и обрада метала
Хемија и неметали
Електротехника и рачунарство
2.4.2014.ТШ...
МАШИНСТВО И ОБРАДА
МЕТАЛА
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
УПРАВЉАЊЕ
(30 ученика)
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
(20 ученика)
Опширније ...
Ако волиш да радиш на
рачунару, а у животу желиш
радити оно што волиш,
искористи прилику и упиши
четворогодишњи образовни
...
2.4.2014.
Tехничар за компјутерско управљање
Када заврше, моћи ће да се:
-баве разрадом технологије и програмирањем у сопс...
Огледни образовни профил је креиран у оквиру
реформе средњег стручног образовања према Европским
стандардима на модуларном...
2.4.2014.
Oператер машинске обраде
Дата је предност практичним знањима и вештинама
као и стручним предметима, тако да се к...
ХЕМИЈА И
НЕМЕТАЛИ
ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ (30 ученика)
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ (20 ученика)
2.4.201...
У четворогодишњем школовању ученик се
оспособљава за рад на следећим пословима:
Праћење, процена и евидентирање емисија
шт...
2.4.2014.
техничар за заштиту животне средине
Запослење:
Хемијска индустрија
Рударско-металушка
Прерада и рециклажа чврсто...
Основни циљ овог занимања је
оспособљавање ученика:
да схвати изворе опасности у лабораторијама и
погонима за добијање коз...
2.4.2014.
ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
РАЧУНАРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (30
ученика)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА (30
ученика)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР...
Ако желите да сазнате шта је Тесла све
пронашао и где је све то нашло примену, упишите
образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР
ЕН...
2.4.2014.електротехничар енергетике
По завршетку школе могу се запослити
у:
пројектантским и извођачким фирмама,
електроди...
• софтвер и
хардвер
• електроника и
аутоматика
• програмирање и
роботика
• Интернет
facebook, youtube
skype, google
2.4.20...
Посао :
• Банка
• Пошта
• Сервис рачунара
• Електродистрибуција
Факултет:
• ЕТФ, ФОН, ПМФ у Београду
• Машински факултет
•...
Припрема техничаре за компјутерску
дијагностику возила. Бави се:
електричним и електронским система на
возилима
електрични...
2.4.2014.електротехничар за електронику на возилима
Посао:
У сервисима за одржавање возила
Агенцијама за маркетинг и про...
Осим квалитетних и атрактивних
занимања, наставници Техничке школе могу
да вам понуде још и учешће:
на спортским такмичењи...
Много, много више о Техничкој школи
можете пронаћи на:
• Сајту школе: www.tehniar.com
• Facebook профилу: Техничка школа
А...
of 21

Prezentacija t.s. др

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija t.s. др

 • 1. Ул. Јосифа Панчића бр. 3 Сајт школе: www.tehniar.com Facebook профил: Техничка школа Аранђеловац Телефон: 034 67 12 128 2.4.2014.ТШ "Милета Николић"
 • 2. Техничка школа има три подручја рада: Машинство и обрада метала Хемија и неметали Електротехника и рачунарство 2.4.2014.ТШ "Милета Николић"
 • 3. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (30 ученика) ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (20 ученика) Опширније на Face book profilu: Kompjutersko upravljanje 2.4.2014. ТШ "Милета Николић"
 • 4. Ако волиш да радиш на рачунару, а у животу желиш радити оно што волиш, искористи прилику и упиши четворогодишњи образовни профил Техничар за компјутерско управљање. 2.4.2014. Tехничар за компјутерско управљање Овај образовни профил је осмишљен за усвајање знања и вештина коришћења рачунара у процесима конструисања и припреме производње. То обухвата компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, технологију, програмирање, пројктовање и рад на нумерички управљаним (CNC) машинама.
 • 5. 2.4.2014. Tехничар за компјутерско управљање Када заврше, моћи ће да се: -баве разрадом технологије и програмирањем у сопственој или другим фирмама које се баве пословима производње. -баве конструисањем, моделирањем, пројектовањем производа или -Уписати један од широког спектра факултета или високих школа Шта су CNC машине? CNC (Computer Numerical Control) машине су машине алатке које се управљају уз помоћ програма обраде који се израђују и проверавају на рачунару.
 • 6. Огледни образовни профил је креиран у оквиру реформе средњег стручног образовања према Европским стандардима на модуларном принципу реализације наставних садржаја. 2.4.2014. Oператер машинске обраде - оглед Уколико желите да што пре дођете до посла, а интересује вас машинство, препоручујемо вам овај образовни профил.
 • 7. 2.4.2014. Oператер машинске обраде Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу ( I разред - један дан, II разред - два дана и III разред - три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе.
 • 8. ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (30 ученика) ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (20 ученика) 2.4.2014.ТШ "Милета Николић"
 • 9. У четворогодишњем школовању ученик се оспособљава за рад на следећим пословима: Праћење, процена и евидентирање емисија штетних материја у технолошким процесима, управљање процесима са циљем смањења емисија штетних материја, праћење интензитета коришћења сировина у процесима, учешће у контроли рада постројења, рад на контролним пунктовима и алармирање појаве загађујућих материја, праћење испуштања загађивача у животну средину 2.4.2014.техничар за заштиту животне средине
 • 10. 2.4.2014. техничар за заштиту животне средине Запослење: Хемијска индустрија Рударско-металушка Прерада и рециклажа чврстог и течног отпада Наставак школовања на свим Техничким, Технолошким факултетима и Високим струковним школама
 • 11. Основни циљ овог занимања је оспособљавање ученика: да схвати изворе опасности у лабораторијама и погонима за добијање козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте, вода за испирање уста); да изврши ваљан избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа; да самостално израђује козметичке производе уз поштовање законске регулативе. 2.4.2014.техничар за козметичку технологију
 • 12. 2.4.2014. ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
 • 13. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (30 ученика) ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА (30 ученика) ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА (30 ученика) 2.4.2014.ТШ "Милета Николић"
 • 14. Ако желите да сазнате шта је Тесла све пронашао и где је све то нашло примену, упишите образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. Током четвотворогодишњег школовања научићете: • да пројектујете електричне инсталације на рачунару • да пројектујете трафо-станице и електричне мреже • соларне панеле, ветрогенераторе и друге генераторе који користе обновљиве изворе енергије 2.4.2014.електротехничар енергетике
 • 15. 2.4.2014.електротехничар енергетике По завршетку школе могу се запослити у: пројектантским и извођачким фирмама, електродистрибуцији, савременим индустријским погонима, фирмама за продају и уградњу обновљивих извора енергије и енергетске опреме А могу и наставити школовање на свим Техничким факултетима (ЕТФ, Машински,...) и Високим струковним школама
 • 16. • софтвер и хардвер • електроника и аутоматика • програмирање и роботика • Интернет facebook, youtube skype, google 2.4.2014.електротехничар рачунара • Администрирање LAN и Wi-fi мрежа • Руковање погонима • Сервисирање рачунара и електронских уређаја • Java, Android, Windows, Linux програмирање
 • 17. Посао : • Банка • Пошта • Сервис рачунара • Електродистрибуција Факултет: • ЕТФ, ФОН, ПМФ у Београду • Машински факултет • ВТШ у Аранђеловцу • Технички факултет Чачак 2.4.2014.електротехничар рачунара
 • 18. Припрема техничаре за компјутерску дијагностику возила. Бави се: електричним и електронским система на возилима електричним инсталацијама и машинама на возилима, класичним системима батеријског и магнетног паљења, системима убризгавања горива код бензинских мотора и дизел мотора, системима конфора, заштите возила и безбедности у вожњи 2.4.2014. електротехничар за електронику на возилима
 • 19. 2.4.2014.електротехничар за електронику на возилима Посао: У сервисима за одржавање возила Агенцијама за маркетинг и продају аутомотобила Бироима за пројектовање и дизајн аутомобила Наставак школовања:  Сви технички факултети  Високе струковне школе
 • 20. Осим квалитетних и атрактивних занимања, наставници Техничке школе могу да вам понуде још и учешће: на спортским такмичењима, у новинарској и драмсој секцији, програмерској секцији... 2.4.2014.ТШ "Милета Николић" •Фудбалска •Стрељачка •Одбојкашка •Рукометна •Шаховска секција
 • 21. Много, много више о Техничкој школи можете пронаћи на: • Сајту школе: www.tehniar.com • Facebook профилу: Техничка школа Аранђеловац • Или ако посетите нашу школу. ЧЕКАМО ВАС! 2.4.2014.ТШ "Милета Николић"

Related Documents