ASOCIJACIJE
ŽUTA
ZELENA
A1 B1 C1 D1 E1
A2 B2 C2 D2 E2
A3 B3 C3 D3 E3
A B C D E
SIMBOL MIRA
PTICE
LOKVANJ
VODA
V...
...OBILJEŽJA OPŠTINE BAR
GRB ZASTAVA MAPA
...PLANINE NAŠE OPŠTINE
RUMIJA(1593m)
Sozina(oko 500m)
Lisinj(1353m)
Sutorman(1185m)
GRAD BAR
…SELA BARA…
...PROIZVODI IZ NAŠIH
Plod sa
drveta Stare
Masline
KRAJEVA
Nar(Šipak)
Japanska jabuka
Mandarina
Grožđe Kivi
žućen...
PELIN
. . .D I V L J E Ž I VOT IN J E N A Š I H P LA N IN A
VUK
LISICA
DIVLJA SVINJA
. . .PRISTAN- g r a d k o j e g v i š e n ema
. . . L U K A BA R…
Bar je
politički,ekonomski,
saobraćajni, turistički,
kulturni i sportski
centar.
Kulturrne
ustanove
Opstinske,politicke,
ekonomske
ustanove
Sportske
ustanove
Obrazovne
ustanove
Zdravstvene
usta...
. . .MASLINIJADA-ma n i f e s t a c i j a n a š e g
grada
Bogata trpeza tokom
manifestacije
STARI BAR
DVORSKI KOMPLEKS
. . .Cr k v a s v . T e k l e…
. . . R a t a č k a o p a t i j a…
. . . U t v r đ e n i g r a d N e h a j…
. . .SKADARSKO JEZERO
Najveće jezero na Balkanu
Pelikani-simbol Skadarskog jezera
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
Prezentacija za skolu1
of 33

Prezentacija za skolu1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija za skolu1

 • 1. ASOCIJACIJE ŽUTA ZELENA A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A B C D E SIMBOL MIRA PTICE LOKVANJ VODA VISOKE STRME ZELENE BRODOVI TERMINAL PUTNICI PLAVO TALASASTO MIRNO MASLINA SKAD. JEZERO PLANINE LUKA MORE BARRSJKEAŠ EONPŠJTEINA
 • 2. ...OBILJEŽJA OPŠTINE BAR GRB ZASTAVA MAPA
 • 3. ...PLANINE NAŠE OPŠTINE RUMIJA(1593m) Sozina(oko 500m) Lisinj(1353m) Sutorman(1185m)
 • 4. GRAD BAR
 • 5. …SELA BARA…
 • 6. ...PROIZVODI IZ NAŠIH Plod sa drveta Stare Masline KRAJEVA Nar(Šipak) Japanska jabuka Mandarina Grožđe Kivi žućenica
 • 7. PELIN
 • 8. . . .D I V L J E Ž I VOT IN J E N A Š I H P LA N IN A VUK LISICA DIVLJA SVINJA
 • 9. . . .PRISTAN- g r a d k o j e g v i š e n ema
 • 10. . . . L U K A BA R…
 • 11. Bar je politički,ekonomski, saobraćajni, turistički, kulturni i sportski centar.
 • 12. Kulturrne ustanove Opstinske,politicke, ekonomske ustanove Sportske ustanove Obrazovne ustanove Zdravstvene ustanove
 • 13. . . .MASLINIJADA-ma n i f e s t a c i j a n a š e g grada Bogata trpeza tokom manifestacije
 • 14. STARI BAR
 • 15. DVORSKI KOMPLEKS
 • 16. . . .Cr k v a s v . T e k l e…
 • 17. . . . R a t a č k a o p a t i j a…
 • 18. . . . U t v r đ e n i g r a d N e h a j…
 • 19. . . .SKADARSKO JEZERO Najveće jezero na Balkanu Pelikani-simbol Skadarskog jezera

Related Documents