MERCEDES-BENZ DRIVING ACADEMY HANOI 2015
Bảng giá
Giá có hiệu lực từ 1/5/2015
Y E A R S
2
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
GiácôngbốGiácôngbốGiácôngbố
1.269.000.000 V...
Model Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng
GiácôngbốGiácôngbố
C 200
C 250 Exclusive
G...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
Giácôngbố
E 400 AMG 2.939.000.000 VND
Giácô...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
S 500 4MATIC
Coupe
Giácôngbố
7.199.000.000 ...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
GLA 45 AMG
4MATIC Edition 1
2.399.000.000 V...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
Giácôngbố
GLE 400 4MATIC
Coupe
3.599.000.00...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
Giácôngbố
G 63 AMG 7.109.000.000 VND
G 500 ...
Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel
Giácôngbố
SL 400
2LOOK Edition
5.779.000.00...
(*) Giá có hiệu lực: Từ 1/5/2015
và sẽ thay đổi theo sự điều chỉnh thuế nhập khẩu, TTĐB, GTGT.
Mercedes-Benz giữ quyền tha...
of 10

Price list may for north

http://www.mercedeshanoi.vn/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price list may for north

  • 1. MERCEDES-BENZ DRIVING ACADEMY HANOI 2015 Bảng giá Giá có hiệu lực từ 1/5/2015 Y E A R S 2
  • 2. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel GiácôngbốGiácôngbốGiácôngbố 1.269.000.000 VNDA 200 2.009.000.000 VND A 45 AMG 4MATIC GiácôngbốGiácôngbố 1.469.000.000 VND CLA 250 4MATIC 1.729.000.000 VND A 250 Sport AMG 1.629.000.000 VND CLA 200 Giácôngbố 2.119.000.000 VND CLA 45 AMG 4MATIC CLA 200 CLA 250 CLA45AMG
  • 3. Model Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng GiácôngbốGiácôngbố C 200 C 250 Exclusive Giácôngbố C 300 AMG 1.429.000.000 VND 1.599.000.000 VND 1.799.000.000 VND Giácôngbố 1.939.000.000 VNDE 200 Giácôngbố E 200 Edition E 1.989.000.000 VND GLK 250 4MATIC 2.399.000.000 VND CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake Giácôngbố
  • 4. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel Giácôngbố E 400 AMG 2.939.000.000 VND Giácôngbố S 400 L Giácôngbố 4.859.000.000 VND 3.629.000.000 VND S 500 L E 400 Cabriolet 3.619.000.000 VND Giácôngbố E 400 2.799.000.000 VND Giácôngbố E 250 AMG 2.259.000.000 VND
  • 5. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel S 500 4MATIC Coupe Giácôngbố 7.199.000.000 VND Giácôngbố S 63 AMG 4MATIC Coupe 9.399.000.000 VND Giácôngbố GLA 200 1.469.000.000 VND Giácôngbố GLA 250 4MATIC 1.689.000.000 VND Giácôngbố 8.929.000.000 VND S 63 AMG 4MATIC Maybach S 600 9.669.000.000 VND
  • 6. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel GLA 45 AMG 4MATIC Edition 1 2.399.000.000 VND Giácôngbố 1.739.000.000 VND GLK 220 CDI Sport 4MATIC Giácôngbố GLK 250 4MATIC 1.579.000.000 VND Giácôngbố GLK 250 AMG 4MATIC 1.749.000.000 VND GLA 45 AMG 4MATIC 2.099.000.000 VND GiácôngbốGiácôngbốGiácôngbố GLE 400 4MATIC 3.299.000.000 VND
  • 7. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel Giácôngbố GLE 400 4MATIC Coupe 3.599.000.000 VND Giácôngbố GLE 450 AMG 4MATIC Coupe 3.999.000.000 VND Giácôngbố GL 350 CDI 4MATIC 3.839.000.000 VND Giácôngbố GL 400 4MATIC 3.999.000.000 VND Giácôngbố GLE 400 4MATIC Exclusive 3.599.000.000 VND Giácôngbố GL 500 AMG 4MATIC 5.479.000.000 VND
  • 8. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel Giácôngbố G 63 AMG 7.109.000.000 VND G 500 Edition 35 Giácôngbố 6.629.000.000 VND Giácôngbố 4.369.000.000 VNDG 300 CDI Professional Giácôngbố G 65 AMG 14.689.000.000 VND GL 63 AMG 4MATIC Giácôngbố 7.439.000.000 VND Giácôngbố SLK 350 3.249.000.000 VND
  • 9. Giá bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăngModel Giácôngbố SL 400 2LOOK Edition 5.779.000.000 VND Giácôngbố CLS 400 4.249.000.000 VND Giácôngbố CLS 350 4.099.000.000 VND CLS 500 4MATIC Giácôngbố 4.799.000.000 VND Giácôngbố 3.499.000.000 VND SLK 350 CarbonLOOK Edition Giácôngbố V 220 CDI AVANTGARDE 2.499.000.000 VND
  • 10. (*) Giá có hiệu lực: Từ 1/5/2015 và sẽ thay đổi theo sự điều chỉnh thuế nhập khẩu, TTĐB, GTGT. Mercedes-Benz giữ quyền thay đổi chi tiết kỹ thuật và giá xe mà không cần báo trước. Chính sách bảo hành: Xe du lịch (xe du lịch 5 chỗ, xe địa hình, xe đa dụng, xe thể thao): Bảo hành 2 năm không giới hạn số Km xe chạy. http://www.facebook.com/MercedesBenz.VietNam Nhấn “ ” để chia sẻ thông tin cùng chúng tôi tại: AMG GT S 8.259.000.000 VND